Agenda

dinsdag 24 maart 2015

Zondag 29 maart: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 29 maart 2015
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Palmzondag

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH D'Angona, priester van het bisdom Roermond.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

SJM krijgen canonieke erkenning in België

Op woensdag 25 maart wordt het huis in Maleizen (Overijse) door P. Paul Schindele, algemeen overste van de Servi Jesu et Mariae (SJM),  canoniek opgericht als eerste huis van de congregatie in België. Hiervoor heeft Mgr. Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, op 9 maart de officiële toelating gegeven. De openingsoorkonde zal worden voorgelezen tijdens de Plechtige Mis voor het Feest van Maria Boodschap. De Mis begint om 18u30. Nadien is er om 20u een Passieconcert met La Chapelle Sauvage o.l.v. Karel De Wilde, met werk van Couperin, Händel, Vivaldi en Scarlatti.


De gemeenschap in Maleizen telt op dit ogenblik twee priesters (EP Gert Verbeken en EP Daniel Artmeyer) en een broeder. Zij vieren de liturgie in beide vormen van de Romeinse ritus.

Meer informatie: http://www.dienarenvanjezusenmaria.org/

maandag 23 maart 2015

Tridentijnse Mis in Leuven

Goed nieuws uit Leuven: vanaf heden vindt er wekelijks een Traditionele Latijnse Mis plaats. Dit elke dinsdag om 19u in de kapel van het Amerikaans College, Naamsestraat 100. Dit tot eind juni 2015. Deze Mis komt er op initiatief van een aantal studenten die op deze manier andere jongeren hopen warm te maken voor de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Naast H. Missen worden er ook lezingen en gespreksavonden georganiseerd.

Wie in de omgeving van Leuven woont, kan op zondag een Traditionele Latijnse Mis bijwonen in de Kapel van het H. Aanschijn in Bierbeek.

Meer informatie: http://vetusordoleuven.be/

zondag 15 maart 2015

Bedevaart naar Chartres 2015

Uitnodiging:


De 33ste bedevaart van de Notre-Dame van Parijs naar de Notre-Dame van Chartres zal plaats vinden op 23 - 24 - 25 mei 2015 (Pinksterweekend).
Dit jaar, zoals de vorige jaren, zal de Belgische groep, jong, dynamisch en tweetalig, op stap gaan naar Chartres. Wij vertrekken met een bus in de nacht van 22 op 23 mei vanuit Brussel en zullen maandagavond 25 mei terug zijn. Blokkeer alvast uw agenda voor dat weekend! Praktische informatie volgt nog en de inschrijvingen starten vanaf 29 maart. Aarzel niet om contact met ons op te nemen (parischartres.belgium@gmail.com)!

donderdag 12 maart 2015

Jongeren moeten volwaardige partner zijn van de Kerk

Gelezen op Kerknet. Met een vraag aan onze kerkelijke verantwoordelijken in Vlaanderen: geldt dit ook voor jonge mensen en gezinnen met kinderen die van de traditionele Latijnse Mis houden?


JONGEREN MOETEN VOLWAARDIGE PARTNER ZIJN VAN DE KERK

ROME (KerkNet/Kathpress) – Paus Franciscus heeft tijdens een ontmoeting met Zuid-Koreaanse bisschoppen ervoor gepleit jongeren een grote rol te laten spelen in de Kerk. Jongeren en jongvolwassenen moeten door de Kerk ernstig worden genomen en zij moeten een volwaardige partner zijn in de uitbouw van een 'heilige, sterk missionaire en nederige Kerk'. De paus vraagt de bisschoppen om jongeren nabij te zijn en begrip op te brengen voor hun noden en interesses. Hij loofde hun verlangen naar authenticiteit en vertelde dat jongeren de Kerk zo kunnen helpen om het geloof overtuigender te beleven. Hij blikte ook nog kort terug naar zijn bezoek van 14 tot 18 augustus aan Zuid-Korea, naar aanleiding van de Aziatische Jongerendagen in Daejeon.

vrijdag 6 maart 2015

Kardinaal Sarah verontrust door de crisis in de liturgie

Gelezen op Kerknet:


BRUSSEL (KerkNet/I.Media) – De Afrikaanse kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, spreekt in een pas verschenen boek zijn diepe bezorgdheid uit over de 'crisis van de liturgie': "Steeds vaker wil de mens de plaats van God innemen. De liturgie wordt een louter menselijk spel." De kerkleider formuleert zijn klacht in 'Dieu ou rien', een gespreksboek dat recent bij de Franse uitgeverij 'Fayard' verscheen. 

Kardinaal Sarah stelt een groeiend aantal liturgische misstanden vast en vreest het ergste. "Indien eucharistievieringen veranderen in vieringen van de mens zelf, waarin pastorale ideologieën en partijdige politieke opties die niets te maken hebben met de geestelijke eredienst zoals die bedoeld is door God vorm krijgen, dan is het gevaar onmetelijk. God dreigt te verdwijnen." 

In de liturgische hervormingen na het Tweede Vaticaanse Concilie deed onder meer de volkstaal haar intrede in de eredienst, maar daarmee raakte volgens de kardinaal ook het heilige en mysterievolle karakter van de eucharistie op de achtergrond. "Tijdens de viering van de mis volgens het oude missaal (voor de hervorming van het Tweede Vaticaans Concilie) begrepen wij beter dat de eucharistie een daad is van Christus en niet van de mens. Ook het mysterieuze karakter was onmiddellijk voelbaar." Vandaag stelt de curiekardinaal echter steeds vaker een gebrek aan discipline, en een gebrek aan respect en loyaliteit aan de rite vast, die ook de geldigheid zelf van het sacrament dreigt aan te tasten." 

Kardinaal Sarah werd in november 2014 door paus Franciscus benoemd als prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten.