Agenda

zaterdag 20 december 2014

Zondag 28 december: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 28 december 2014
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Zondag in het octaaf van Kerstmis

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Herman.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

zaterdag 13 december 2014

Nieuw "Summorum Pontificum"-seminarie in Benin

Op 8 december 2014, het feest van de Onbevlekte Ontvangenis, heeft Mgr. Jean-Pierre Cattenoz, aartsbisschop van Avignon, de kapel van het nieuwe seminarie "Providentia Dei" in Benin ingezegend. Bij de plechtigheid waren ook Mgr. Aillet, bisschop van Bayonne, Mgr. James, bisschop van Nantes, en Dom Louis-Marie, abt van de abdij van Le Barroux, aanwezig.

Het nieuwe seminarie komt er op initiatief van Mgr. Pascal N’Koué, aartsbisschop van Benin. Het seminarie startte zijn werking in oktober en wordt geleid door EH Le Pivain, afkomstig uit het bisdom Avignon.

Het is de uitdrukkelijke wens van de aartsbisschop dat de seminaristen er in de beide vormen van de Romeinse liturgie onderricht worden. Mgr. N'Koué stimuleerde zijn priesters trouwens al voor de publicatie van het motu proprio Summorum Pontificum - dat de Tridentijnse Mis terug in ere herstelde - om in deze ritus de liturgie te vieren. Het is zijn wens om deze liturgie in zoveel mogelijk parochies terug ingang te doen vinden.

Wie het project wil steunen kan dit via http://diocese-avignon.fr/don/ (.