Agenda

vrijdag 20 juni 2014

Viering 25 jaar abdij van Le Barroux

Op vrijdag 27 juni 2014 zal de prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen, kardinaal Ouellet, een pontificale Mis in de buitengewone vorm opdragen in de abdijkerk van Le Barroux. Het is de eerste keer dat de kardinaal in de oude ritus celebreert.

Aanleiding is het feit dat de abdij 25 jaar geleden door Rome erkend werd. Le Barroux werd opgericht door Dom Gérard Calvet (1927-2008). In 1950 trad hij in bij de Olivetanen, een tak van de Benedictijnenorde. Uit onvrede met de liturgische hervormingen na Vaticanum II verliet hij met toestemming van zijn overste zijn klooster en ging als heremiet in de Vaucluse wonen. Toen meer en meer jonge mannen zich bij hem aansloten, zocht hij met zijn gemeenschap aansluiting met de Priesterbroederschap van Mgr. Lefebvre. Dit leidde tot een breuk met zijn oversten en de orde van de Benedictijnen. In 1978 begon Calvet met de bouw van een eigen klooster in Le Barroux (Provence). Reeds in 1986 kon een tweede klooster gesticht worden in Brazilië.

Toen Mgr. Lefebvre in 1988 vier priesters onwettig tot bisschop wijdde, startte Dom Calvet gesprekken met het Vaticaan om tot een verzoening te komen. Een deel van zijn communauteit en de stichting in Brazilië weigerden echter de overeenkomst met Rome en bleven met de Pius X-priesterschap verbonden.

In 1989 werd dom Calvet door kardinaal Mayer tot abt gewijd en de abdijkerk werd door kardinaal Gagnon plechtig ingezegend. In 2002 volgde een nieuwe stichting, Sainte-Marie de la Garde. De abdij telt vandaag 55 monniken, de priorij Sainte-Marie de la Garde 13.

(bron)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten