Agenda

maandag 24 maart 2014

Zondag 30 maart: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 30 maart 2014
 
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Vierde Zondag van de Vasten

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH D'Angona.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

zaterdag 22 maart 2014

In Memoriam EH Daniël Vervaele


Om hem eeuwig te laten delen in de Verrijzenis van zijn Zoon heeft de Hemelse Vader tot zich geroepen zijn priester

Eerwaarde Heer
Daniël Vervaele

zoon van wijlen Gentiel en Sidonie VERVAELE-SPRIET
Geboren te Egem op 26 maart 1933
Priester gewijd te Pittem, in het bisdom Brugge, op 3 augustus 1958
Leraar aan het O.-L.-Vrouwcollege te Oostende op 19 augustus 1958
Algemeen Directeur van de Zusters van de H. Vincentius en godsdienstleraar te Kortemark op 27 juli 1973
Oblaat van Sint-Benedictus in de Sint-Andriesabdij te Zevenkerken op 8 september 1979
Priester in dienst van de Sint-Bartholomeüsparochie te Zandvoorde op 29 maart 1989
Emeritus na eervol ontslag te Egem op 13 november 1997
Lid van de Bond Derde Leeftijd Egem
Overleden te Egem en herboren tot eeuwig leven op 11 maart 2014
Gesterkt door de ziekenzalving, het sacrament der stervenden en de gebeden van de Kerkgemeenschap.

De begrafenismis vond plaats op 17 maart 2014 
Gedurende 30 dagen zullen voor hem Gregoriaanse H. Missen opgedragen worden in de St.-Andriesabdij en in de Abdij St.-Paul de Wisques.

EH Vervaele hield van een verzorgde liturgie en van het Gregoriaans. Dit bracht hem ertoe om goede contacten te onderhouden met de monniken van de abdij van Fontgombault (F). Privé droeg EH Vervaele regelmatig de H. Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus op.

Twee nieuwe "Summorum Pontificum"-bisschoppen

Paus Franciscus benoemde de voorbije weken een hulpbisschop en een aartsbisschop in Engeland. Fr. Robert Byrne, voormalig overste van het Oratorium in Oxford, werd benoemd tot hulpbisschop van Birmingham. Mgr. Malcolm McMahon OP, bisschop van Nottingham, tot aartsbisschop van Liverpool.

H. Mis in het Oratorium in Oxford.

Beide geestelijken staan bekend om hun positieve houding tegenover de traditionele Latijnse Mis. Fr. Byrne startte reeds in 2004 - voor het verschijnen van het motu proprio Summorum Pontificum - met het celebreren van de oude Mis in het Oratorium van Oxford.
De nieuwe aartsbisschop van Liverpool, het grootste bisdom van het Verenigd Koninkrijk, was de eerste Engelse bisschop die terug publiek de oude Mis celebreerde sinds de invoering van de nieuwe misorde. In een recent interview verklaarde hij: "Als de buitengewone vorm honderden jaren lang een bron van heiligheid geweest is voor de mensen, hoe kan je er dan 'nee' tegen zeggen?"

Mgr. Malcolm McMahon

vrijdag 7 maart 2014

Zaterdag 29 maart: Tridentijnse Mis en lezing in Maleizen (Overijse)

Credo, een nieuwe katholieke jongerenbeweging, organiseert op zaterdag 29 maart een eerste activiteit.

Uitnodiging:

De openingsdag van Credo!

Op zaterdag 29 maart zijn we te gast in het klooster van Maleizen (vlakbij Brussel) bij pater Gert Verbeken SJM. Hij draagt voor ons een Tridentijnse Mis op om 12u. Na koffie geeft pater Verbeken een lezing met als titel 'H. Franciscus van Sales over deugd als roeping van leken'. We sluiten rond 15u30 af met een receptie.

Credo verenigt katholieken van 16-40 jaar die trouw zijn aan de katholieke Kerk en verdieping en verbroedering zoeken. We komen vier keer per jaar samen voor een Mis en lezing, met soms een culturele activiteit - en uiteraard altijd gezellig een pint. Zie onze webstek: http://credojok.wordpress.com/about/

Entree is op 29 maart 5 EUR, ter plekke te betalen. Inschrijving is verplicht en geschiedt via hier: https://docs.google.com/forms/d/1TTnomeb59C33GDeLEKdmPJxOP3LpPhngzwoKBKclouc/viewform.

Vragen? Mail naar credojok@gmail.com

Tot de 29ste!

Het bestuur van Credo. Jong en oprecht katholiek,
Rutger Schimmel (voorzitter)
Matthias Bonte (secretaris)
Nele Uytterhoeven (penningmeester)

H. Mis en lezing in Leuven

De volgende twee H. Missen in de buitengewone vorm in Leuven worden telkens voorafgegaan door een lezing.

Dinsdag 11 maart:
19u lezing 'Wat is de H. Mis?' door Deken Van der Linden
20u H. Mis

Dinsdag 25 maart:
19u lezing 'De geest van de Vetus Ordo Missae' door EH Otto
20u H. Mis


De H. Missen vinden plaats om 20u in de Heilige Drievuldigheidskapel, op het De Becker-Remy plein, Leuven, net achter het station.

Petitie t.v.v. de Franciscanen van de Immaculata

De Franciscanen van de Immaculata zijn één van de meest bloeiende ordes binnen de Kerk. Sinds enige tijd had de orde echter te kampen met interne strubbelingen. Die hebben ertoe geleid dat het Vaticaan in de zomer van 2013 P. Volpi OFM als commissaris aanstelde. In één beweging werden heel wat activiteiten van de broeders stopgezet. Zo kregen alle paters het verbod om nog langer in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus te celebreren, behalve met expliciete toestemming van de commissaris. Hiermee verloren voornamelijk Italiaanse en Amerikaanse gelovigen die aan deze ritus gehecht zijn tientallen mogelijkheden om deze liturgie te kunnen bijwonen. Een andere drastische maatregel was het sluiten van een aantal kloosters en het seminarie van de orde.

In Italië kwam vanuit de hoek van de gelovigen veel protest tegen deze draconische maatregelen, en dit zeker niet alleen vanuit traditionalistische kringen. Ook de reguliere media berichtten hierover. Onlangs werd t.v.v. de Franciscanen een internationale petitie opgestart. Voor het Nederlandse taalgebied wordt die gecoördineerd door de Stichting Ecclesia Dei uit Delft. Meer informatie vindt u via deze link: http://www.ecclesiadei.nl/dossier_ffi_introduction_nl.html