Agenda

maandag 27 januari 2014

'Laat het Credo opnieuw klinken in de Rooms-katholieke Kerk'

Gelezen in de Volkskrant:
 
Alleen de sacrale werking van gregoriaanse gezangen en de Latijnse mis kan de katholieke kerk redden, schrijft Olaf van Boetzelaer. 'Schaam je niet voor je eigen rijke traditie en geef de gregoriaanse gezangen weer eens een plaats, zodat hun unieke sacrale werking weer gevoeld kan worden.' 
 
OPINIE - Het rapport dat de Nederlandse bisschoppen bij hun 'ad limina'-rapport enige tijd geleden aan de Paus uitbrachten, ademt niet direct een optimistische geest, to put it mildly. Geen wonder. Ging in 1961 84 procent van de Nederlandse katholieken iedere zondag ter kerke, thans bedraagt dit nog maar een schamele 6 procent. In Vlaanderen is de situatie identiek. Hoe heeft het zover kunnen komen? 
 
Bijna vanaf het moment dat Paus Johannes XXIII het te houden Tweede Vaticaanse Concilie aankondigde - hij wilde een bij de tijd brengen van de Kerk - kwam een stroom 'modernistische' theologische publicaties op gang. In de kern handelt het zich om een sterk 'horizontalistische', op progressieve sociale actie gerichte oriëntatie, met een gelijktijdige sterke relativering van de 'verticale', dus op God en het bovennatuurlijke gerichte geloofspunten en dogma's.
 
 
Godsdienstonderwijs uit handen 
 
De historiciteit van de in het evangelie beschreven wonderen inclusief de opstanding van Christus uit de dood, werden in twijfel getrokken en symbolisch geduid; de eucharistische transsubstantiatieleer, dus de waarachtige tegenwoordigheid van Christus in brood en wijn na de consecratie, werd verdoezeld met de vage term 'transfinalisatie'. Over hel en vagevuur werd ook liever niet meer gepreekt. De bisschoppen gaven hun verantwoordelijkheid voor het godsdienstonderwijs uit handen aan instituten zoals het KASKI te Nijmegen. 
 
 
Olaf van Boetzelaer is hoogleraar internationale politiek en geschiedenis in Manilla.

zondag 19 januari 2014

Zondag 26 januari: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 26 januari 2014
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Derde Zondag na Driekoningen

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Van De Kerckhove.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

zaterdag 18 januari 2014

Paus Franciscus celebreert "ad orientem"

 

Op 12 januari 2014, het feest van het Doopsel van de Heer in de Novus Ordo, celebreerde Zijne Heiligheid Franciscus de Heilige Mis ad orientem (zgn. met "de rug naar het volk") in de Sixtijnse Kapel van het Vaticaan. Hiermee toonde de paus voor de tweede maal in zijn pontificaat aan dat dit een geldige wijze van celebreren is in de "nieuwe Mis".

Opvallend feit: op 14 maart 2013, tijdens zijn eerste mis als paus in de Sixtijnse Kapel, vierde Franciscus de Mis nog "ad populum" (d.i. met "het gezicht naar het volk").zondag 5 januari 2014

Tridentijnse Missen in de St.-Jacobskerk in Antwerpen

Voor januari 2014 en de eerste twee weken van februari 2014 ziet de kalender van de H. Tridentijnse Mis in Sint-Jacob er als volgt uit :

- zondag 05/01 : Allerheiligste Naam van Jezus, gelezen H. Mis om 11.45 u.
- zondag 12/01 : geen H. Mis (feest van de H. Familie). U bent welkom in de hoogmis om 10 u.
- zondag 19/01 : 2e zondag na Driekoningen, gelezen H. Mis om 11.45 u.
- zondag 26/01 : 3e zondag na Driekoningen, gelezen H. Mis om 11.45 u.
- zondag 02/02 : geen H. Mis (Maria Lichtmis). U bent welkom in de hoogmis om 10 u.
- zondag 09/02 : geen H. Mis (5e zondag na Driekoningen). U bent welkom in de hoogmis om 10 u.

De gezongen H. Mis op de 4e zondag van de Advent was een mooi succes. Ongeveer 50 aanwezigen (koor niet meegeteld) hebben de H. Mis bijgewoond. Dank aan allen die meegebeden hebben voor het zieleheil van Mgr. De Maere en E.H. De Jong en/of die hen dankbaar als goede herders herdacht hebben.