Agenda

* Zondag 1 juli: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele. Tijdens de zomervakantie zijn er geen H. Missen in Dadizele. De volgende H. Mis is op zondag 2 september.
* Zondag 29 juli: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge.

dinsdag 8 oktober 2013

Aartsbisdom Utrecht treedt op tegen liturgisch misbruik

Gelezen op de site van het aartsbisdom Utrecht:

Kardinaal Eijk neemt sanctie tegen pater
Aanleiding is ‘ongeldige Mis’


Kardinaal Eijk heeft pater H.J.M. Huis in ‘t Veld O.P., priester-assistent in de parochie St. Jan de Doper, ontslagen als priester-assistent in deze parochie. Verder wordt het pater Huis in ‘t Veld gedurende de periode van één jaar verboden om in de parochie St. Jan de Doper publiek de Heilige Eucharistie te vieren. Niet zoals sommige media op basis van een bericht van RTV Utrecht beweren omdat hij ‘vergat’ de consecratiewoorden (“Want dit is Mijn Lichaam…) uit te spreken, maar omdat onder meer het gehele Eucharistisch gebed ontbrak. Daardoor is deze Mis zelfs ongeldig. Pastoor W. Griffioen, tevens voorzitter van het parochiebestuur, heeft zelf de gang van zaken bij het bisdom aangekaart.


Een Eucharistieviering heeft verschillende onderdelen, uit het misboekje van die viering op de avond van Witte Donderdag 2013 blijkt dat pater Huis in ‘t Veld daarvan een aanzienlijk aantal heeft overgeslagen:
- zowel het Kyrie als het Gloria ontbraken;
- de voorgeschreven drie schriftlezingen van de Heilige Eucharistie op de avond van Witte Donderdag ontbraken;
- de prefatie en het Eucharistisch gebed ontbraken volledig, waardoor tijdens deze Eucharistieviering geen Epiclese (de ‘aanroeping’) en ook geen Consecratie (verandering van brood en wijn in Lichaam en Bloed van Christus) hebben plaatsgevonden.

Die laatste omissie is het ernstigst, omdat de Eucharistieviering daardoor ongeldig was. Dat betekent dat gelovigen vergeefs naar de viering zijn gekomen om het Lichaam van Christus te ontvangen. De Eucharistie (die naar het Laatste Avondmaal van Jezus Christus verwijst) is het belangrijkste sacrament, waarin de gelovigen hun verbondenheid met God en met elkaar vieren. Extra wrang is dat uitgerekend op de avond van Witte Donderdag de R.-K. Kerk de instelling van het sacrament van de Heilige Eucharistie en de instelling van het sacrament van het priesterschap viert. Kardinaal Eijk vindt dat gelovigen erop moeten kunnen vertrouwen dat in een kerk van het aartsbisdom geldige Missen worden gevierd. De Vaticaanse instructie Redemptionis Sacramentum stelt niet voor niets dat het volledig weglaten van het Eucharistisch gebed “te allen tijde een objectief als een ernstige aangelegenheid [dient] te worden beschouwd hetgeen de geldigheid en de waardigheid van de allerheiligste Eucharistie in gevaar brengt.”

Anderhalf jaar geleden heeft kardinaal Eijk vanwege een liturgische misstap in diezelfde parochie een brief doen uitgaan naar alle pastorale beroepskrachten met een zending van de bisschop, waarin hij hen wijst op de geldende liturgische regels. Daarin heeft hij ook aangekondigd dat hij bij een nieuw incident eventueel canonieke sancties op zou leggen.

Gelovigen hebben het recht op een waardige en geldig gevierde liturgie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten