Agenda

maandag 30 september 2013

FSSP viert 25-jarig bestaan in Rome


Vrijdag 18 oktober viert de Priesterbroederschap St.-Petrus haar 25-jarig bestaan met een Plechtige Mis in de kerk van de Santissima Trinità dei Pellegrini, de door Benedictus XVI opgerichte personele parochie van de priesterbroederschap.
De Mis, opgedragen door EH Berg, zal die dag live te volgen zijn op Livemass.net om 11u30.

donderdag 26 september 2013

Zondag 29 september: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 29 september 2013 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Kerkwijdingsfeest van de H. Aartsengel Michaël

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Knudsen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

Zondag 6 oktober: Tridentijnse Mis in Brasschaat

Op zondag 6 oktober wordt om 10u een H. Mis volgens de buitengewone vorm opgedragen in de Foyer de Charité te Brasschaat. De celebrant is E.H. Van De Kerckhove.

Adres:
Foyer Marthe Robin
Kapelsesteenweg 208
2930 Brasschaat
Tel. 03-645 14 67
e-mail: foyer.marthe.robin@skynet.be

Zaterdag 28 september: Ledendag VWHLL in Antwerpen met kardinaal Eijk

Uitnodiging vanwege de Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie:

Beste vriend van de Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie (VWHLL)

U wil eens mooie en biddende liturgische vieringen meemaken zonder naar een Mis van de oude vorm van de ritus te moeten gaan: dat is mogelijk.

Als afsluiter van het jaar van het geloof in de Sint-Jacobskerk van Antwerpen, wordt kardinaal W. Eijk uit Utrecht (NL) uitgenodigd voor het volgende programma, naar aanleiding van de 12e ledendag van de VWHLL:


11.00 uur
Pontificale Latijnse Mis volgens het missaal van Paulus VI. Hoofdcelebrant Z. Em. Kardinaal Wim Eijk, (Aartsbisschop van Utrecht, NL) m.m.v. Chorale Sancti Jacobi o.l.v. Dirk Baeten & Peter Strauven, organist
12.30 uur Broodmaaltijd (inschrijving nodig)
14.30 uur Lezing van Kardinaal Wim Eijk (inschrijving nodig) over het thema: 'Wat stond Benedictus XVI voor ogen met het Jaar van het Geloof?'
16.00 uur Pauze
16.15 uur Latijnse vespers & Lof

Datum: zaterdag 28 september 2013 Plaats: Collegiale kerk Sint-Jacob-de-Meerdere, Lange Nieuwstraat 73, 2000 Antwerpen

Wie de gehele Ledendag wenst mee te maken, inclusief de broodmaaltijd met soep, kan zich inschrijven tot uiterlijk 25 september 2013 en dit uitsluitend door financiële regeling via rekeningnummer: BE97 8900 2429 0649 (BIC: VDSP BE91), met duidelijke vermelding van naam, voornaam, 'Ledendag 2013' en aantal personen.

Deelname resp. € 10 (gehele programma, inclusief lunch en lezing van de Kardinaal) of € 6 (alleen de lezing). Er is vrije toegang voor de Mis, de Vespers en het Lof.


Met de hoop u te ontmoeten op die dag.

Met vriendelijke groeten.

P. François, pr.
Voorzitter VWHLL

Tridentijnse Missen in de St. Jacobskerk in Antwerpen

Op de volgende dagen wordt de komende maanden in de St. Jacobskerk in Antwerpen een H. Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus opgedragen, dit telkens om 11u45:

- zondag 29/09 : Gedachtenis van de H. Michaël, aartsengel : voor het zieleheil van de heer en mevrouw WEYNS-VAN DER MEERSCHE
- zondag 06/10 : GEEN H. Mis (die dag gaat de Scheldewijdingsprocessie uit in de parochie van Sint-Paulus)
- zondag 13/10 : 21e zondag na Pinksteren
- zondag 20/10 : 22e zondag na Pinksteren
- zondag 27/10 : Christus Koning : voor het zieleheil van de heer en mevrouw MAES-ROLLIER
- vrijdag 01/11 : Allerheiligen: GEEN H. Mis
- zondag 03/11 : GEEN H. Mis
- zondag 10/11 : 25e zondag na Pinksteren
- zondag 17/11 : 26e zondag na Pinksteren
- zondag 24/11 : Laatste zondag na Pinksteren : voor het zieleheil van de heer en mevrouw SNOECK-WEYNS
- zondag 01/12 : GEEN H. Mis
- zondag 08/12 : 2e zondag van de Advent
- zondag 15/12 : 3e zondag van de Advent
- zondag 22/12 : 4e zondag van de Advent : in dankbare herinnering en voor het zieleheil van Mgr. Luc DE MAERE en E.H. De Jong, pastoors van onze parochie. In beginsel zal dit een gezongen mis zijn die wordt opgeluisterd door het ensemble Rorate caeli. U bent van harte uitgenodigd.
- woensdag 25/12 : KERSTMIS
- zondag 29/12 : Zondag onder het octaaf van Kerstmis

donderdag 5 september 2013

Bedevaart naar OLV van Foy - zondag 29 september

Op zondag 29 september vindt de 20ste bedevaart naar OLV van Foy plaats.


Samenkomst aan de kerk van Leffe (Dinant) om 10u.
Voettocht van 12 km naar Foy-Notre-Dame
H. Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus om 16u30

Meer informatie: http://www.pelefoy.be/
Voor jongeren wordt dit jaar ook een tweedaagse bedevaart georganiseerd, vertrek op zaterdag 28 september aan de kapel van de Petrusbroederschap in Namen (citadel). We wandelen naar Leffe (ongeveer 30 km), waar we overnachten. Inschrijven en praktische informatie via: jobrion1988@gmail.com