Agenda

zondag 21 juli 2013

Zondag 28 juli: traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 28 juli 2013 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

10de Zondag na Pinksteren

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Knudsen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

donderdag 18 juli 2013

Nieuw priesterseminarie in de buitengewone vorm

Vanaf september 2013 start het bisdom Fréjus-Toulon met een priesteropleiding voor seminaristen die zich verbonden voelen met de buitengewone vorm van de liturgie (Tridentijnse ritus). Naast het gewone seminarie wordt een huis geopend voor deze seminaristen van binnen en buiten het bisdom. Ze zullen er een gemeenschapsleven voeren. Ze volgen les in het gewone seminarie, maar in hun huis krijgen ze extra lessen Gregoriaans en de volledige praktische en theoretische opleiding om de sacramenten in de buitengewone vorm te kunnen toedienen.

De liturgie eigen aan dit vormingshuis (Mis en officie) is de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Elke morgen wonen de seminaristen de traditionele Mis bij, behalve één dag waarop ze samen met de andere seminaristen deelnemen aan de Mis in het seminarie. De wijdingen zullen eveneens in de buitengewone vorm worden toegediend (ook de lagere wijdingen die in de nieuwe ritus werden geschrapt). De seminaristen krijgen ook de toelating om de soutane te dragen vanaf ze de tonsuur ontvangen.

Hun praktische stages zullen de seminaristen kunnen lopen in parochies binnen het bisdom waar de liturgie volgens de buitengewone vorm gevierd wordt.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de rector van het nieuwe seminarie, EH Marc de Saint-Sernin (+33 6 22 85 22 17).

woensdag 10 juli 2013

De nieuwe bisschop van Luik over de traditionele Latijnse Mis

In een interview dat vandaag in La Libre verscheen, heeft Mgr. Delville, die zondag bisschop van Luik wordt, het ook over de buitengewone vorm van de Romeinse ritus:

(...)
U zei dat de "clans" binnen de Kerk met elkaar moeten praten. Eenheid in verscheidenheid, is dit de grote uitdaging?

We staren ons blind op een links-rechts of een progressieve-traditionalistische visie. Vandaag zien we beter dat er geen ideale positie bestaat. Er is een verscheidenheid die desalniettemin een rijkdom is.

Is het in deze geest dat u soms de Mis volgens de voorconciliaire ritus viert in de kerk van het H. Sacrament in Luik?

Ja. Er is een rijkdom en een schoonheid in de ritus van voor Vaticanum II die een herwaardering verdient. We moeten de wederzijdse uitsluiting stoppen. Eric de Beukelaer, als deken van het centrum, heeft dezelfde wens.
(...)

(tip: Belgicatho)

H. Missen in de St.-Jacobskerk in Antwerpen tijdens de zomermaanden

Tijdens de zomermaanden geldt de volgende regeling voor de H. Missen volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus in de St.-Jacobskerk in Antwerpen:

Zondag 14 juli: geen H. Mis in de buitengewone vorm
Zondag 21 juli: H. Mis in de buitengewone vorm om 11u45
Donderdag 25 juli (Patroonsfeest St.-Jacob): geen H. Mis in de buitengewone vorm
Zondag 28 juli: geen H. Mis in de buitengewone vorm
Zondag 4 augustus: H. Mis in de buitengewone vorm om 11u45
Zondag 11 augustus: geen H. Mis in de buitengewone vorm
Donderdag 15 augustus (Maria Tenhemelopneming): geen H. Mis in de buitengewone vorm

dinsdag 9 juli 2013

Bryan Houghton over de liturgiehervormingen

Bryan Houghton, een Engelse priester (1911-1992), schreef in zijn autobiografie "Rejected Priest" (1990, in het Frans "Prêtre rejeté") lezenswaardige dingen over de liturgiehervormingen en de crisis in de Kerk.

Enkele citaten:

"Ze hebben dus een ascetische mis gewild in plaats van een aanbiddende mis - actie in plaats van contemplatie." (p. 94)

"In de oude mis sprak men van hart tot hart - cor ad cor loquitur. Vandaag spreken we in de mis, maar het hart zwijgt. Voor de devotie is er geen plaats meer." (p. 100)
"De mis in het Engels is geen antwoord op de vraag van de gelovigen; ze werd door de hiërarchie opgelegd. Dit was zuiver clericalisme, nooit eerder gezien." (p. 127)

"In de zin dat de priesters ze vroeger opvatten, bestaat de pastoraal erin om getuigenis af te leggen van de dogma's die de Kerk onderwijst op grond van haar goddelijke autoriteit. Maar nu hebben noch het dogma, noch de autoriteit recht van spreken in de 'gesprekskringen'. Hieruit volgt dat het woord "pastoraal" in deze context precies de tegenovergestelde betekenis krijgt: het wil zeggen "niet dogmatisch" en "zonder autoriteit". (p. 173)

"De kasten van de Index (van de verboden boeken - red.) werden geleegd om plaats te maken voor een explosief boek: het oude Romeinse missaal." (p. 175)