Agenda

maandag 20 mei 2013

Bedevaart naar Chartres (4)

-->
Een levensregel

Beste bedevaarders,

Misschien hebben jullie al nagedacht hoe je na deze bedevaart alle goede voornemens die je tijdens deze dagen gemaakt hebt, in de praktijk zult brengen.
Ja, je moet je leven veranderen. Je moet je bekering vervolledigen opdat je leven zijn volledige zin zou krijgen en al wat je doet meer doeltreffend zou worden (want beter georiënteerd). Ja, je wilt dit, maar het lijkt misschien moeilijk. We hervallen zo gemakkelijk in onze oude gewoontes.
Waarom zou je dan niet de beslissing nemen om een persoonlijke levensregel te kiezen? Dit zal je helpen om je roeping te beantwoorden en om te leven overeenkomstig de voornemens die je gemaakt heeft. En met de genade van God zal je je er ook aan houden.

I.            Wat is een levensregel?
Het is de manier om door de juiste keuze van de middelen elke dag meer de heiligheid te bereiken, overeenkomstig de plichten van staat die de onze zijn. Een levensregel aannemen is absoluut noodzakelijk. Zonder levensregel blijven al onze goede voornemens vaak vrome gedachten. Gustave Thibon zei dat waar de regel niet gevolgd wordt, de liefde verdwijnt.

II.             Hoe moet je een levensregel toepassen?
Er zijn drie basisvoorwaarden:
- Jouw levensregel rust op een gewetensonderzoek: enkel het leven dat Onze Heer jou voorstelt is interessant. De levensregel is geen karkas, maar een teken van voorkeur, een echt verlangen om te leven zoals God het van je vraagt.
- Ten tweede moet jouw levensregel persoonlijk zijn, dus op de maat van eenieder. De hulp van een geestelijke leider is onontbeerlijk om de levensregel concreet in te vullen en om ze nadien trouw te kunnen volgen.
- Tenslotte ligt de mate waarin de levensregel een succes wordt in het evenwicht binnen de levensregel

III.             Hoe zal de levensregel vrucht dragen?
De levensregel moet op vier belangrijke vlakken van je leven vrucht dragen: het geestelijk leven, de geestelijke strijd, de persoonlijke vorming en je plichten van staat:

1.            Het geestelijk leven
Vergeet nooit dat het hart van het christelijke leven jouw persoonlijke vereniging met Onze Heer Jezus is. Deze vereniging versterken is dus een absolute prioriteit.
Om dit te doen moet je drie belangrijke middelen met zorg onderhouden:
- een leven van dagelijks gebed: morgen- en avond gebed, een tijd van aanbidding, rozenhoedje – aan jou om te kiezen wat je redelijkerwijze kunt doen.
- een regelmatig sacramenteel leven: biecht (eenmaal per maand is een goed gemiddelde); het goed voorbereid ontvangen van de Communie, met een goede dankzegging achteraf
- geestelijke leiding is een grote steun. Het helpt je om je gebedsleven goed te verdiepen en om de geestelijke strijd goed te voeren.

2.            De geestelijke strijd
Niemand ontsnapt eraan omwille van de kwetsuur die we opliepen door de erfzonde. Hoe vecht je?
- de gelegenheden tot zonde vermijden: gevaarlijke ontmoetingen vermijden, het uitgaan, bepaalde evenementen, twijfelachtige films bekijken.
- organiseer je dag goed: waak erover dat je geen tijd verliest met computerspelletjes, facebook, surfen enz. De computer is voor velen van ons de grootste oorzaak van een onevenwichtig leven. Je moet echt keuzes maken en je bevrijden van deze nieuwe drugs. Let ook op met de verslaving aan je gsm, ipod enz. Dit leidt er gemakkelijk toe dat echte communicatie niet meer mogelijk is en dat er oppervlakkige schijnrelaties gevormd worden
- vecht tegen je tekortkomingen: je hoogmoed, gierigheid, onkuisheid, afgunst, gulzigheid, je choleriek karakter, je luiheid…
- ontwikkel tenslotte de volgende deugden: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, moed, evenwichtigheid enz.

3.            Je persoonlijke vorming
De persoonlijke vorming is altijd belangrijk geweest, maar is vandaag van allergrootst belang. Tegen de achteruitgang van het denken en de invloed van de massacultuur moeten we vechten. De levensregel moet je geestelijk leven structureren en voeden en ook jouw intellectueel leven in het algemeen.
Een gezond gebruik van je tijd laat toe om de geschikte middelen hiervoor te gebruiken: lezingen, conferenties, zomercursussen, vormingsgroepen enz. Neem bijvoorbeeld elke avond 10 minuten de tijd om ernstig in een vormend werk te lezen. In één maand lees je zo een volledig boek!

4.            De plicht van staat
Tenslotte zal je levensregel je helpen om je plichten van staat te vervullen. Vergeet niet dat de heiligheid die God van je verlangt niet vrijblijvend is, maar bereikt wordt door een heel trouw vervullen van je plichten van staat, in een bovennatuurlijke geest.
Een student moet dus zijn studie ernstig nemen; de huisvader moet zijn beroep echt christelijk beleven, zonder zijn vrouw en gezinsleven te verwaarlozen; de huismoeder moet zich zo organiseren dat ze zich goed met haar kinderen kan bezig houden en tijd heeft voor haar man. Weet ook dat God van je verwacht dat je alles wat je gratis gekregen hebt, ook voor niets uitdeelt.
Zodoende is een missionaire houding, aangepast naar plaats en omstandigheden, noodzakelijk. Weet dat je niet alleen bent en dat de mensen die jou omringen je nodig hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten