Agenda

* Zondag 19 januari: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele
* Zondag 26 januari: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge
* Zondag 2 februari: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele

zaterdag 18 mei 2013

Bedevaart naar Chartres (2)

Tijdens de bedevaart naar Chartres worden verschillende teksten bemediteerd. Voor onze lezers die dit jaar niet kunnen deelnemen, publiceren we op deze weblog elke dag één van deze teksten.

De Rozenkrans

Beste bedevaarders,

Tijdens deze bedevaart bidden we geregeld de rozenkrans. Waaruit bestaat die? Een rozenkrans is een bos bloemen. De rozenkrans bidden is een bosje gebeden aan OLVrouw geven.

1. Uit wat bestaat de rozenkrans?
Traditioneel bestaat de rozenkrans uit drie rozenhoedjes. Elk rozenhoedje telt vijf mysteries, vijf meditaties die zich baseren op belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria:
- vijf blijde mysteries: de kinderjaren van Jezus; vijf droevige mysteries: het lijden van Christus; vijf glorierijke mysteries: de triomf van God.
Aan deze 15 mysteries heeft paus Johannes Paulus II, teruggrijpend op een middeleeuws gebruik, voorgesteld om er vijf toe te voegen (zonder dit te verplichten): de mysteries van het licht, die verwijzen naar de belangrijkste momenten uit het openbare leven van Jezus. Hiermee wordt de rozenkrans een echte samenvatting van het evangelie.

2. Hoe moeten we de rozenkrans bidden?
Johannes Paulus II zei dat de rozenkrans tegelijk een meditatie en een smeekbede is. Het is een weg van verkondiging en verdieping.
Elke rozenkrans begint met een ‘ik geloof in God’. De geloofsbelijdenis is het beginpunt van de weg van contemplatie die men onderneemt. Daarna bidt men een onzevader, gevolgd door drie weesgegroetjes en een ‘eer aan de Vader’.
De paus raadt aan om elk mysterie ook te beginnen met een passende bijbeltekst en die even te overdenken.
Het gebed zelf bestaat uit het bidden of zingen in de volkstaal of het Latijn van een onzevader, tien weesgegroetjes en een ‘eer aan de Vader’, gevolgd door een kort gebed dat ons door OLVrouw gegeven werd in Fatima: “O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.”

3. Meditatie en vragen om de genade
Bij elk mysterie, elk tientje hoort ook een meditatie die we kunnen overwegen, een genade die we kunnen vragen.

Blijde mysteries

    De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria // Vrucht: nederigheid
    Maria bezoekt haar nicht Elizabeth // Vrucht: broederliefde, vreugde
    Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem // Vrucht: een geest van armoede
    Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen // Vrucht: gehoorzaamheid en zuiverheid
    Jezus wordt in de tempel teruggevonden // Vrucht: het zoeken naar God, altijd en overal

Mysteries van het Licht

    Jezus wordt gedoopt in de Jordaan // Vrucht: trouw aan onze doopbeloften
    De bruiloft van Kana // Vrucht: vertrouwen in de wil van God
    De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering // Vrucht: bekering van ons hart
    De gedaanteverandering op de berg Tabor // Vrucht: gebed (contemplatie)
    De instelling van de eucharistie // Vrucht: eerbied voor het Allerheiligste Sacrament

Droeve Mysteries

    De doodsangst van Jezus // Vrucht: berouw omwille van onze zonden
    Jezus wordt gegeseld // Vrucht: versterving van onze zintuigen
    Jezus wordt met doornen gekroond // Vrucht: versterving van onze gedachten
    Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha // Vrucht: geduld tijdens de beproevingen
    Jezus sterft aan het kruis // Vrucht: een grotere liefde voor Jezus die gestorven is om ons te redden

Glorievolle mysteries

    De opstanding van Jezus uit de doden // Vrucht: geloof
    De Hemelvaart van Jezus // Vrucht: hoop en verlangen naar de hemel
    De heilige Geest daalt neer over de apostelen // Vrucht: naastenliefde en neerdaling van de heilige Geest in onze ziel
    Maria ten hemel opgenomen // Vrucht: genade van een goede dood, devotie tot Maria
    Maria wordt in de hemel gekroond // Vrucht: vertrouwen in Maria en haar liefde ontvangen

4. De vruchten van de rozenkrans
Johannes Paulus II zei: “De rozenkrans doet, dankzij Maria, het verlossend licht van alle mysteries van Christus neerdalen in de omstandigheden en moeilijkheden van het normale dagelijkse leven, van het werk, de vermoeidheid, de twijfel, het lijden, het sociale en familiale leven. En ze verandert alles, verheft alles, zuivert alles.”
Hij zei ook: “De rozenkrans is mijn lievelingsgebed. Het is een schitterend gebed, eenvoudig en diep… om tot de contemplatie van het gelaat van Christus te komen in gezelschap van de Heilige Moeder en naar haar voorbeeld.”

5. De rozenkrans: een gebed binnen het gezin, voor de eenheid en de vrede.
a.            In het gezin de rozenkrans bidden brengt eenheid en samenhorigheid.
Als het gezin samen bidt, leeft het samen, zei Pius XII. Er zijn maar weinig andere middelen die zo doeltreffend de eenheid binnen het gezin bevorderen, onder het bemoedigend oog van Maria.
Pius XII zei ook dat het nutteloos is om de neergang van onze beschaving tegen te gaan als we het gezin niet meer volgens het evangelie beleven, het gezin dat de hoeksteen is van de samenleving.
b.            De rozenkrans is een remedie tegen de grote problemen van onze tijd.
Paulus VI zei in 1969 dat de vrede een werk is van mensen, maar ook een zaak van God. Door het bidden van de rozenkrans vragen we de vrucht van de vrede. Het is dus een onvervangbaar middel om de vrede te bekomen.
2.            De rozenkrans: een gebed aanbevolen door OLVrouw
Elke keer dat OLVrouw in Fatima verscheen in 1917 droeg ze een rozenkrans en ze zei “Bid de rozenkrans elke dag om de vrede voor de wereld te bekomen en het einde van de oorlog. Ik wil dat jullie elke dag de rozenkrans bidden. Ik ben OLVrouw van de rozenkrans.”
Bij een verschijning aan zuster Lucia in 1925 van OLVrouw met het kindje Jezus toonde ze haar hart en zei: “Kijk, mijn dochter, mijn hart is omringd door doornen die ondankbare mensen er elk moment insteken door hun godslasteringen en ondankbaarheid. Probeer me te troosten en zeg aan allen die gedurende vijf maanden elke eerste zaterdag gaan biechten, de H. Communie ontvangen, de rozenkrans bidden en een kwartier bij mij bidden in een geest van eerherstel, dat ik hen beloof om hen bij te staan in het uur van de dood, met alle noodzakelijke genaden voor het heil van hun ziel”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten