Agenda

maandag 29 april 2013

Tridentijnse Mis in 's Hertogenbosch

Zo kan het dus ook:

Gevolg gevend aan de vraag van paus Benedictus XVI in zijn motu proprio Summorum Pontificum, heeft Mgr. Hurkmans, bisschop van 's Hertogenbosch beslist dat er vanaf zondag 5 mei elke zondag een Heilige Mis volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus zal plaatsvinden in zijn bisdomsstad. 
De gezongen Mis wordt om 13u15 opgedragen in de St. Cathrienkerk. Er werd een ploeg priesters aangeduid die afwisselend zullen celebreren.

woensdag 24 april 2013

De ludieke Léonard


Gelezen op de weblog van Anton de Wit:

"Dit is voor mij de nieuwsfoto van de dag. Niet de met leuzen bekrabbelde vleeslellen, niet de van minachting vertrokken koppen, niet het agressieve tumult in het onooglijke zaaltje. Nee, de aartsbisschop die, nadat hij alle haat en nijd letterlijk over zich heen heeft laten komen, waardig opstaat en het wapen kust waarmee hij belaagd werd: een leeggegoten waterfles in de vorm van de Heilige Maagd."

Lees verder
Mgr. Leonard

maandag 22 april 2013

Zondag 28 april: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 28 april 2013 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)
Vierde Zondag na Pasen

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

maandag 15 april 2013

Update Bedevaart Parijs-Chartres

Beste lezers,

Een kleine update vanwege de organisatoren van het Belgische kapittel O.L.V. van Foy i.v.m. de bedevaart naar Chartres:

- Het aantal deelnemers is al groot genoeg om een bus in te leggen. Die zal vrijdagavond vertrekken in Brussel, terugkomst voorzien in Brussel maandagavond.

- Tot 18 april geniet je van een voordelig tarief bij het inschrijven, vanaf dan stijgt de prijs. Schrijf je dus snel in!

- Ben je van plan om met de wagen te gaan, laat ons dan a.u.b. weten hoeveel mensen je eventueel kunt meenemen en vanaf waar je wilt vertrekken.

- Graag doen we een oproep om deze informatie aan zoveel mogelijk kandidaat-bedevaarders door te geven!

Alle informatie vind je hier. Om je in te schrijven, of als je vragen hebt, mail je naar parischartres.belgium@gmail.com.

maandag 8 april 2013

Bedevaart van Parijs naar Chartres 2013

Beste lezers,

Alle informatie over de jaarlijkse bedevaart van Parijs naar Chartres tijdens het Pinksterweekend van 18 tot en met 20 mei is te vinden op deze pagina. We hopen dat er ook dit jaar weer veel Vlaamse deelnemers zijn! Wie snel inschrijft, geniet van een verminderde prijs.

Werkgroep Mysterium Fidei

zondag 7 april 2013

column - 'De blik van Rik'de blik van Rik
Mysterium Fidei lanceert een nieuwe bijdrage op haar blog. 'De blik van Rik' geeft een eigenzinnige kijk op de rooms-katholieke wereld.

  ...die stoute aartsbisschop...

Hij heeft het weer gedaan, stoute André-Joseph Léonard. Hij vertolkte de mening van de Kerk van Rome en hij krijgt heel Vlaanderen over zich heen. Wat zei de monseigneur precies?

‘De katholieke Kerk is niet radicaal gekant tegen cremeren, maar heeft wel een duidelijke voorkeur voor begraven. Als ik het commentaar van de beheerders van het crematorium goed begrepen heb, kiezen gelovigen van de orthodoxe Kerk en van het jodendom en de islam zelden of nooit voor crematie, ook al kost die minder dan een begrafenis. Ik loof de kracht van de overtuiging van mensen die geen crematie van hun bloedverwanten wensen en die bereid zijn daar een prijs voor te betalen.’

Eigenlijk heel ruimdenkend, niet? Hij vermeldt niet-katholieke overtuigingen en hij gedoogt cremeren, desalniettemin wordt hij door velen zwartgemaakt.
‘Achterlijk’, ‘uit de middeleeuwen’, ‘idioot’, ‘Leonard, jij zult ook worden verbrand... althans volgens uw godsdienst: "in de hel"’, etc. Deze bloemlezing vindt u op de website van Het Laatste Nieuws.

Nochtans vertelt de goede man niets nieuws. De Catechismus van 1997 meldt duidelijk dat de katholieke Kerk begraving boven crematie plaatst. Om het met de woorden van het huidige Canoniek Recht te zeggen: ‘Met aandrang beveelt de Kerk aan de vrome gewoonte te bewaren om de lichamen van de overledenen te begraven; zij verbiedt nochtans de crematie niet, tenzij deze laatste gekozen werd om redenen die met de christelijke leer in strijd zijn.’ (canon 1176, 3)
Hiermee toont de Kerkelijke Leer zich vandaag heel toegeeflijk. In de vroegere versie van het Kerkelijk Recht klonk het nochtans zo: ‘Als iemand heeft bepaald dat zijn lichaam moet worden overgeleverd aan de crematie, dan is het niet toegestaan zijn wil uit te voeren. Als deze is vastgelegd in een contract, een testament of een of andere akte, dan moet zij als niet geschreven worden beschouwd.’ (canon 1203, 2)

Niet geheel onlogisch, als je bedenkt dat wij (rooms-katholieken) wekelijks de verrijzenis van het lichaam belijden.
‘Monseigneur Léonard spreekt vooral voor eigen rekening. Zijn uitspraken verwonderen mij niet echt. Hij is een oude man met een oude visie’, zegt Johan Dexters, de voorzitter van de Belgische Begrafenisondernemers, in Het Laatste Nieuws.

Monseigneur Léonard spreekt vooral voor de katholieke rekening, volgens de aloude katholieke Traditie, zelfs met enige toegift. Wie niet katholiek is, moet zich niet aangesproken voelen. Simpel, toch?

Groeten
Rik
In Paradisum


Beloken Pasen


'Kom hier met uw vinger en steek ze in mijn zijde, 
en word niet ongelovig, maar gelovig.'
(Joh. 20, 27)

zaterdag 6 april 2013

Vanaf 7 april 2013: wekelijks traditionele Latijnse Mis in Maleizen

Vanaf 7 april 2013 zal er elke zondag om 18u00 een H. Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus opgedragen worden in de kleine kapel van het 'Oud Klooster' in Maleizen (Overijse). De Hoogmis van 10u30 wordt in de gewone vorm opgedragen.
 
Adres: Terhulpensesteenweg 704-708, Maleizen (Overijse).