Agenda

* Zondag 2 juli: Tridentijnse Mis om 9u in de Basiliek van Dadizele (Kapel van het Rosarium, rechts van de basiliek).
* Zondag 30 juli: Tridentijnse Mis om 17u30 in de Basiliek van het H. Bloed, Brugge.

Opgelet:
Vanaf zondag 28 mei 2017 wordt de Traditionele Latijnse Mis in Brugge (Basiliek van het H. Bloed) elke laatste zondag van de maand opgedragen om 17u30.

zaterdag 23 maart 2013

Liechtenstein: diocesane Chrismamis in de buitengewone vorm

Op Witte Donderdag celebreert Mgr. Wolfgang Haas, aartsbisschop van Liechtenstein, de diocesane Chrismamis in de kathedraal van Vaduz. Zoals in alle bisdommen wordt tijdens de Chrismamis in aanwezigheid van de priesters van het bisdom de olie gewijd die doorheen het jaar gebruikt wordt bij doopsels, vormsels, priesterwijdingen enz.

Wat de Chrismamis in Liechtenstein bijzonder maakt, is dat ze in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus gecelebreerd zal worden. Bij deze lange en indrukwekkende ceremonie assisteren twaalf priesters, zeven diakens en zeven subdiakens. De seminaristen van de Petrusbroederschap uit Wigratzbad verzorgen de liturgie en ook EH John Berg, overste van de Petrusbroederschap, zal aanwezig zijn.Mgr. Haas is ongetwijfeld de eerste diocesane bisschop ter wereld die na 40 jaar de Chrismamis terug in de buitengewone vorm viert (met uizondering van het bisdom Campos in Brazilië).


1 opmerking: