Agenda

* Zondag 1 juli: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele. Tijdens de zomervakantie zijn er geen H. Missen in Dadizele. De volgende H. Mis is op zondag 2 september.
* Zondag 29 juli: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge.

zaterdag 23 maart 2013

Liechtenstein: diocesane Chrismamis in de buitengewone vorm

Op Witte Donderdag celebreert Mgr. Wolfgang Haas, aartsbisschop van Liechtenstein, de diocesane Chrismamis in de kathedraal van Vaduz. Zoals in alle bisdommen wordt tijdens de Chrismamis in aanwezigheid van de priesters van het bisdom de olie gewijd die doorheen het jaar gebruikt wordt bij doopsels, vormsels, priesterwijdingen enz.

Wat de Chrismamis in Liechtenstein bijzonder maakt, is dat ze in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus gecelebreerd zal worden. Bij deze lange en indrukwekkende ceremonie assisteren twaalf priesters, zeven diakens en zeven subdiakens. De seminaristen van de Petrusbroederschap uit Wigratzbad verzorgen de liturgie en ook EH John Berg, overste van de Petrusbroederschap, zal aanwezig zijn.Mgr. Haas is ongetwijfeld de eerste diocesane bisschop ter wereld die na 40 jaar de Chrismamis terug in de buitengewone vorm viert (met uizondering van het bisdom Campos in Brazilië).


1 opmerking: