Agenda

dinsdag 26 maart 2013

Zondag 31 maart: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 31 maart 2013

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Hoogfeest van Pasen
 
17u15
(opgelet: uitzonderlijk begint de Mis een kwartier later)

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.
Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.
 
Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

zaterdag 23 maart 2013

Liechtenstein: diocesane Chrismamis in de buitengewone vorm

Op Witte Donderdag celebreert Mgr. Wolfgang Haas, aartsbisschop van Liechtenstein, de diocesane Chrismamis in de kathedraal van Vaduz. Zoals in alle bisdommen wordt tijdens de Chrismamis in aanwezigheid van de priesters van het bisdom de olie gewijd die doorheen het jaar gebruikt wordt bij doopsels, vormsels, priesterwijdingen enz.

Wat de Chrismamis in Liechtenstein bijzonder maakt, is dat ze in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus gecelebreerd zal worden. Bij deze lange en indrukwekkende ceremonie assisteren twaalf priesters, zeven diakens en zeven subdiakens. De seminaristen van de Petrusbroederschap uit Wigratzbad verzorgen de liturgie en ook EH John Berg, overste van de Petrusbroederschap, zal aanwezig zijn.Mgr. Haas is ongetwijfeld de eerste diocesane bisschop ter wereld die na 40 jaar de Chrismamis terug in de buitengewone vorm viert (met uizondering van het bisdom Campos in Brazilië).


woensdag 20 maart 2013

UPDATE: Diensten en Misvieringen in de Goede Week

Gelovigen die zich verbonden voelen met de buitengewone vorm van de Romeinse ritus kunnen tijdens de Goede Week terecht in de volgende kapellen en kerken in de Vlaamse bisdommen (in communio met de plaatselijke bisschop):
 


Brugge

Basiliek van het Heilig Bloed (EP Schijffelen FSSP)

Pasen, zondag 31 maart: H. Mis om 17u15


Antwerpen

Sint Jacobskerk (doopkapel) (EP Matheus)

Palmzondag, 24 maart: H. Mis met processie om 11u45
Pasen, zondag 31 maart: H. Mis om 11u45


Brussel


1) Instituut Christus Koning (St.-Annakerk in Watermaal-Bosvoorde)
Palmzondag 24 maart: zegening van de palmtakken, processie en H. Mis om 10u30
Witte Donderdag 28 maart: H. Mis gevolgd door aanbidding om 19u00
Goede Vrijdag 29 maart: Kruisweg om 15u00, Dienst om 19u00
Stille Zaterdag, 30 maart, Paaswake om 20u
Pasen, zondag 31 maart, H. Mis om 10u30

2) Una Cum (H. Hartkapel)
Palmzondag 24 maart: H. Mis om 10u
Woensdag 27 maart: Donkere Metten om 19u00
Witte Donderdag 28 maart: H. Mis om 20u00
Goede Vrijdag 29 maart: Dienst om 20u00
Stille Zaterdag, 30 maart, Paaswake om 20u
Pasen, zondag 31 maart, H. Mis om 10u

3) Petrusbroederschap (Minimenkerk)
Palmzondag 24 maart: Vespers en Aanbidding om 16u30, zegening van de palmtakken, processie en H. Mis om 17u30
Maandag 25 maart: Rozenkrans en H. Mis om 20u
Dinsdag 26 maart: Rozenkrans en H. Mis om 10u30
Woensdag 27 maart: Rozenkrans en H. Mis om 20u
Witte Donderdag 28 maart: H. Mis gevolgd door aanbidding om 20u
Vrijdag 29 maart: Donkere Metten om 8u30, Dienst om 20u
Pasen, zondag 31 maart: 9u30 H. Mis, Vespers en Lof om 17u30


Niel-bij-As

St. Michaelskapel

Palmzondag 24 maart: Palmwijding, processie en H. Mis om 9u55 (EP Schijffelen FSSP)
Witte Donderdag, 28 maart: H. Mis en aanbidding om 18u30 (EP Volk SJM)
Goede Vrijdag, 29 maart: Kruisweg om 15u, Dienst om 18u30 (EP Volk SJM)
Stille Zaterdag, 30 maart: Paaswake om 22u (EP Volk SJM)
Pasen, zondag 31 maart: H. Mis om 9u55 (EP Volk SJM)
Paasmaandag, 1 april: H. Mis om 9u55


Maleizen (Overijse)

Kapel Christus Sacerdos

Paasmaandag, 1 april: H. Mis om 10u30 (EP Verbeken SJM)
(de andere H. Missen tijdens de Goede Week worden in de gewone vorm opgedragen, zie hier)


Bierbeek (Leuven)

Maranatha-kapel

Palmzondag, 24 maart: Palmwijding, processie en H. Mis om 10u (EP Schneider)
Witte Donderdag, 28 maart: H. Mis met processie om 19u (EP Schneider)
Goede Vrijdag, 29 maart: Kruisweg om 14u, Plechtigheid om 15u (EP Schneider)
Pasen, zondag 1 april: H. Mis om 10u (P. ... OSB)

Aanvullingen en eventuele correcties kunt u mailen naar mysteriumfidei@catholic.org

donderdag 14 maart 2013

Paus Franciscus bidt aan het graf van de H. paus Pius V


Vanmorgen bad paus Franciscus aan het graf van Pius V, de paus die de ritus van de Mis volgens het Romeinse missaal vastlegde in 1570.

dinsdag 12 maart 2013

Tekst van de lezing van EH Michel-Marie Zanotti-Sorkine in Koekelberg

Zaterdag 9 maart 2013 hield EH Michel-Marie Zanotti-Sorkine de onderstaande redevoering in de basiliek van Koekelberg, ter gelegenheid van de gebedsdag die door Mgr. Léonard werd georganiseerd.

  
 
Beste monseigneur,
Dierbare broeders en zusters,

Laat mij allereerst de vreugde delen die mij vervult bij de gedachte dat ik hier nu te midden van jullie ben in deze indrukwekkende basiliek, die op een bepaalde manier ook met Frankrijk te maken heeft. Het was immers na een bezoek aan de Sacré-Coeur van Parijs in 1902 dat jullie koning Leopold II besloot om de bouw van deze basiliek te beginnen. Vandaag ontdek ik deze kerk die me woordeloos maakt. En nochtans moet ik voldoende woorden hebben, want op vraag van mgr Léonard (aan wie ik niets kan weigeren) mag ik u een en ander komen vertellen. 

Alvorens ik begin nog dit: weet dat het mijn grootste vreugde is om op dit moment te bidden tot de Heilige Drievuldigheid voor een intentie die op het eerste gezicht overdreven lijkt, maar die eigenlijk zo groot is als het Hart van Christus: ‘de genezing van het menselijk hart’, niets minder!

Tegelijkertijd bewijzen jullie me de grote eer om deel te nemen aan de officiële lancering van de internationale beweging Maranatha. Ik ben er zeker van dat die zich zal uitbreiden naar alle landen, vooral diegene die het meest kwetsbaar zijn om de bron van liefde, vrede, eenheid en geluk, die Jezus wordt genoemd, te vergeten. Want het is altijd naar Hem dat we moeten terugkeren of beter:  het is altijd door Hem dat we moeten beginnen.

zaterdag 9 maart 2013

Mgr. Léonard draagt Tridentijnse Mis op

Op woensdag 13 maart 2013 zal Mgr. André-Jozef Léonard de votiefmis 'Pro Eligendo Summo Pontifice' opdragen in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. De Mis begint om 11u in de kapel van het Instituut Christus Koning in Watermaal-Bosvoorde. Adres: Léopold Wienerlaan 26, Watermaal-Bosvoorde (Brussel).

vrijdag 8 maart 2013

Alice von Hildebrand over Benedictus XVI en de Latijnse Mis

Op 26 februari publiceerde Dr. Alice von Hildebrand, de weduwe van de beroemde filosoof en theoloog Dietrich von Hildebrand, een artikel over paus Benedictus.

In het artikel haalt ze herinneringen op aan de vier gelegenheden waarbij ze kardinaal Ratzinger - later paus Benedictus ontmoette. Ze bezocht hem telkens met een doel voor ogen: 
"In het kielzog van Vaticanum II ging de Kerk door een periode van zo'n onrust en verwarring dat praten met een topman van de curie een troost was. Ik moet niet in detail treden: veel nonnen (...) verlieten hun kloosters in drommen. Er werden clownmissen gevierd en de "stilte" van vele bisschoppen was oorverdovend. Je begon op zondag ketterse preken te horen. De aalmoezenier van het Manhattanville College of Sacred Heart verbood het opdragen van de Tridentijnse H. Mis met als reden dat "hij bezwaar had tegen de theologie van die Mis" - een Mis die eeuwenlang door de heiligen werd bijgewoond. (...) Sommige bisschoppen verklaarden dat degenen die een Tridentijnse Mis bijwoonden op zondag niet aan hun zondagse verplichting voldeden. De engelen moeten geweend hebben."
Bij het eerste bezoek aan de kardinaal mocht ze ondervinden hoe hij op de hoogte was van wat er aan de hand was. De rook van Satan was de Kerk binnengedrongen. Hij troostte haar met eraan te herinneren dat de poorten van de hel de Kerk niet zullen overweldigen. "Hij leed met ons, maar vertrouwde in Gods voorzienigheid en hulp," schrijft von Hildebrand.

Bij elke volgende gelegenheid had ze het met de kardinaal over de Tridentijnse Mis. Hoe gekwetst vele traditionele gelovigen zich voelden door de massale aanvallen door zogenaamde 'progressieven' op de traditionele Mis.

Tijdens een audiëntie in 2007 haalde ze dit thema opnieuw aan. Met een stralende glimlach antwoordde de paus: "Heel gauw, inderdaad heel gauw". Enkele maanden later volgde de publicatie van het motu proprio Summorum Pontificum.

donderdag 7 maart 2013

Piusbroederschap start bouw van nieuw seminarie

De relaties tussen het Vaticaan en de priesterbroederschap St.-Pius X zijn sinds de benoeming van kardinaal Müller tot nieuwe prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer aardig bekoeld. Na de opheffing van de excommunicatie van de vier bisschoppen van de broederschap en de reeks constructieve gesprekken over de leer van de Kerk, leek het nog slechts een kleine stap naar de herintegratie van Pius X in de katholieke Kerk. Struikelblok voor de broederschap blijft echter een door hen te ondertekenen preambule die de paus hen aanbood.
Deze moeilijke situatie heeft echter geen weerslag op het succes van de priesterbroederschap. Jaar na jaar neemt het aantal seminaristen en priesters toe. Cijfers van het academiejaar 2012-2013 spreken voor zich: 42 nieuwe seminaristen en 16 kandidaten voor een voorbereidend jaar. En dit alleen voor hun seminaries in Winona (VS), Zaitzkofen (D), Flavigny (F) en Albano (I). In totaal zijn er momenteel 202 seminaristen en 569 priesters, actief in 63 landen.
De toename in Amerika is zo sterk dat nu de bouw van een volledig nieuw seminarie gepland wordt. Op 20 april 2013 zal Mgr. Fellay, overste van de priesterfraterniteit, de eerste steen van het St Thomas Aquinas Seminary in Buckingham, staat Virginia inzegenen.

Een filmpje waarin het project wordt voorgesteld:

dinsdag 5 maart 2013

Russisch-orthodoxe kerk hoopt op 'traditionalistische paus'

Hilarion Alfejev, metropoliet van Volokolamsk en verantwoordelijk voor de Buitenlandse betrekkingen van de Russisch-orthodoxe kerk, zegt in een interview dat hij hoopt dat de volgende paus een 'traditionalist' zal zijn.

zondag 3 maart 2013

Eerbied voor de H. Communie


Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en ik bemin U. 
Ik vraag U vergiffenis voor hen 
die niet geloven, die niet aanbidden, die niet hopen en U niet beminnen.

De Vastentijd is een gelegenheid om ons even te bezinnen over de wijze waarop wij de H. Communie ontvangen tijdens de Mis.

282. Hoe is Jezus in de Eucharistie tegenwoordig?
Jezus Christus is in de Eucharistie op een unieke en onvergelijkelijke wijze tegenwoordig. Hij is immers tegenwoordig op een waarachtige, werkelijke en substantiële wijze: met zijn Lichaam en zijn Bloed, met zijn Ziel en zijn Godheid. In haar is dus op sacramentele wijze, dat wil zeggen onder de gedaanten van brood en wijn, de hele Christus tegenwoordig: God en mens.

283. Wat betekent transsubstantiatie?
Transsubstantiatie betekent de verandering van de hele substantie van het brood in de substantie van het Lichaam van Christus en van de hele substantie van de wijn in de substantie van zijn Bloed. Deze verandering voltrekt zich in het eucharistisch gebed door de werkdadige kracht van het woord van Christus en van het handelen van de heilige Geest. Toch blijven de zintuiglijk waarneembare kenmerken van brood en wijn, de zogenaamde “eucharistische gedaanten”, onveranderd.

291. Wat is vereist om de heilige Communie te kunnen ontvangen?
Om de heilige Communie te kunnen ontvangen, moet men ten volle ingelijfd zijn in de katholieke Kerk en in staat van genade zijn, dat wil zeggen zonder zich van een doodzonde bewust te zijn. Hij die er zich van bewust is een zware zonde te hebben begaan, moet het Sacrament van de Verzoening ontvangen alvorens tot de communie te naderen. Van belang zijn ook de geest van inkeer en gebed, het onderhouden van het door de Kerk voorgeschreven vasten (ten minste één uur voor de Communie niets eten of drinken, uitgezonderd water, red.), en de lichaamshouding (gebaren, kleding), ten teken van eerbied voor Christus.

292. Wat zijn de vruchten van de heilige Communie?
De heilige Communie doet onze vereniging met Christus en zijn Kerk groeien, bewaart en vernieuwt het genadeleven dat in het Doopsel en in het Vormsel werd ontvangen, en doet ons groeien in de liefde tot de naaste. Doordat zij ons sterkt in de liefde, wist het de dagelijkse zonden uit en behoedt ons in de toekomst voor de doodzonden.
Paus Benedictus XVI heeft vanaf 2008 ervoor gezorgd dat tijdens Missen met de paus de Communie enkel nog op de tong en - indien mogelijk - geknield ontvangen wordt. Hiermee beklemtoonde de paus dat dit de gewone manier is om als katholiek de Communie te ontvangen. In de gewone vorm van de Romeinse ritus ('nieuwe Mis') is het ontvangen van de Communie op de hand sinds 1969 door de meeste bisschoppenconferenties weliswaar toegelaten (*). Hiermee werd wat een 'liturgisch misbruik' was gelegaliseerd en ondertussen is het in veel kerken de gewone vorm van Communiceren geworden. EH Gero Weishaupt becommentarieert de gevolgen van de handcommunie als volgt
"Zoveel jaar na de invoering van de handcommunie kan men nuchter de balans opmaken: De handcommunie heeft noch de eerbied van de gelovigen verdiept noch het begrip voor de eucharistie, met name de werkelijke tegenwoordigheid van Christus onder de gedaante van de hostie, bevorderd. Het tegendeel is eerder het geval. Velen beschouwen en behandelen de heilige hostie als een stuk brood. Het gevolg is een oneerbiedige omgang met de heilige communie: Mensen stoppen de heilige hostie bv. in hun zak of gooien ze op de grond. Niet alleen in de Sint Pieter in Rome kan men observeren hoe gelovigen de heilige hostie als “souvenir” meenemen. De handcommunie heeft het geloof van de Kerk omtrent het heilig sacrament van de Eucharistie verduisterd, tot schade van de geloofsgemeenschap."
Laten wij als gelovigen tijdens deze Vastentijd het voornemen maken om onze eerbied voor de H. Communie ook uiterlijk beter tot uiting te brengen door bv. vanaf nu steeds op de gewone wijze ter Communie te gaan. Een mooi boekje ter meditatie is 'Het is de Heer' van Mgr. Schneider, uitgegeven bij De Boog (3,75 euro).
(*) Dit indult is niet van toepassing op vieringen volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus ('Tridentijnse Mis'). Het is een priester dus niet toegelaten om in zo'n Mis de Communie op de hand uit te reiken (bron).