Agenda

* Zondag 1 juli: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele. Tijdens de zomervakantie zijn er geen H. Missen in Dadizele. De volgende H. Mis is op zondag 2 september.
* Zondag 29 juli: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge.

zondag 20 januari 2013

Vaticaan komt met handleiding voor opdragen Mis

Gelezen in het Katholiek Nieuwsblad:

Het Vaticaan bereidt een handleiding voor die priesters moet helpen de Heilige Mis beter op te dragen en om gelovigen er nauwer bij te betrekken.
Dat heeft curiekardinaal Antonio Canizares gezegd tijdens een toespraak over de katholieke liturgie sinds het Tweede Vaticaans Concilie, meldt persbureau Zenit.

De prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst zei te hopen het boekje dit jaar nog te kunnen publiceren.

Tijdens zijn toespraak benadrukte kardinaal Canizares het grote belang dat Vaticanum II gaf aan de liturgie. Die vernieuwing “moet begrepen worden in continuïteit met de Traditie van de Kerk en niet als een breuk of discontinuïteit”.
In het bijzonder onderstreepte hij het belang dat het conciliedocument Sacrosanctum Concilium gaf aan de heilige liturgie “in het bijzonder aan het goddelijke offer van de Eucharistie”. Hij voegde eraan toe dat “God op een concrete manier aanbeden wil worden en het is niet aan ons om die te veranderen”.

Wanneer er gesproken wordt van een hernieuwde Kerk dient dat niet te worden opgevat als alleen een hervorming van de structuren, maar als een verandering die begint met de liturgie. “Het is door de liturgie dat het werk van onze verlossing tot stand komt.”

“Christus  is altijd aanwezig in zijn Kerk, vooral in de liturgische handeling. Hij is aanwezig in het Misoffer, zij het in de persoon van de bedienaar. Hij biedt zichzelf onder de eucharistische gedaanten aan zoals Hij zichzelf aanbood aan het kruis.”

Het doel van de liturgie “is de aanbidding van God en het heil van de mensen”. Zij is “niet een creatie van onszelf, maar bron en hoogtepunt van de Kerk”.
De prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten bekritiseerde veel voorkomende misstanden. De priester dient er geen show van te maken, aldus Canizares. Hij prees stiltemomenten die de priester en de gelovigen in staat stelt met Jezus Christus te praten. Die sluiten dominantie van het woord uit die soms ontaardt in een show van de kant van de priester. Diens juiste houding is volgens Canizares die van “Johannes de Doper, als hij zegt dat hij kleiner moet worden en de Messias groter."

De kardinaal bekritiseerde pogingen de Mis “aantrekkelijker” te willen maken - in plaats van te focussen op het mysterie - in een poging om "sleur" te doorbreken en feitelijk een show te maken van de Mis.

Hij wees er ook op dat het Concilie nergens spreekt over de priester met het gezicht naar het volk, maar nadrukkelijk gericht naar Christus op het altaar. Daarbij noemde hij de Eucharistie die paus Benedictus XVI met het gezicht naar het altaar vierde in de Sixtijnse kapel. Dit sluit niet uit dat de priester ook naar de mensen gekeerd kan zijn, in het bijzonder tijdens de dienst van het Woord tijdens de Mis. Hij benadrukte de noodzaak notie te hebben van het mysterie en bijzonderheden als het op het Oosten gerichte altaar. Ook zei hij dat de offerbetekenis van de Eucharistie niet verloren mag gaan.

Hij wees ook op het fenomeen dat in veel kerken het Allerheiligste naar een zijaltaar of kapel is verhuisd, zodat het "tabernakel verdwijnt" waardoor mensen eerder praten voordat de Mis begint en zich minder goed voorbereiden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten