Agenda

donderdag 29 november 2012

Impressies van een bezoeker

Een gelovige die op zondag 25 november voor het eerst de traditionele Latijnse Mis in Brugge bijwoonde, schreef er een artikeltje over op zijn webblog:

Op zondag 25 november, de laatste zondag van de maand en ook van het kerkelijk jaar, namen we van de gelegenheid gebruik om in de H. Bloedbasiliek van Brugge een tridentijnse mis bij te wonen. Dit is de mis -  ik durf hier het woord Eucharistieviering niet gebruiken – volgens het Latijnse missaal in voege voor het Tweede Vaticaans concilie en dat nog in zijn oorspronkelijke vorm dateert van het Concilie van Trente (16de eeuw). Met uitzondering van de volgelingen van de schismatieke Mgr. Lefèvre, was de vroegere Latijnse mis sindsdien totaal in onbruik geraakt, om niet te zeggen verboden, maar ze werd recentelijk opnieuw uit de verdomhoek gehaald door een motu proprio van paus Benedictus XVI.
Buiten een website die vermeldde dat dergelijke mis telkens op de laatste zondag van de maand om 17.00 uur wordt gevierd, sorry “opgedragen” (nog zo’n tridentijnse term!) in de H. Bloedbasiliek van Brugge, vonden we geen enkele informatie.En nochtans vermeldt de website duidelijk:
“Naar de bepalingen van het motu proprio heeft elke priester het recht om de liturgie in de ‘oude ritus’ te vieren (volgens het missaal van de zalige paus Johannes XXIII uit 1962). Ook de gelovigen hebben het recht om hiernaar te vragen, bv. bij speciale gelegenheden als doopsel, huwelijk en begrafenis. Indien een priester of pastoor omwille van praktische moeilijkheden hier niet kan op ingaan, is het de taak van de bisschop om voor een oplossing te zorgen”.
Lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten