Agenda

donderdag 29 november 2012

Impressies van een bezoeker

Een gelovige die op zondag 25 november voor het eerst de traditionele Latijnse Mis in Brugge bijwoonde, schreef er een artikeltje over op zijn webblog:

Op zondag 25 november, de laatste zondag van de maand en ook van het kerkelijk jaar, namen we van de gelegenheid gebruik om in de H. Bloedbasiliek van Brugge een tridentijnse mis bij te wonen. Dit is de mis -  ik durf hier het woord Eucharistieviering niet gebruiken – volgens het Latijnse missaal in voege voor het Tweede Vaticaans concilie en dat nog in zijn oorspronkelijke vorm dateert van het Concilie van Trente (16de eeuw). Met uitzondering van de volgelingen van de schismatieke Mgr. Lefèvre, was de vroegere Latijnse mis sindsdien totaal in onbruik geraakt, om niet te zeggen verboden, maar ze werd recentelijk opnieuw uit de verdomhoek gehaald door een motu proprio van paus Benedictus XVI.
Buiten een website die vermeldde dat dergelijke mis telkens op de laatste zondag van de maand om 17.00 uur wordt gevierd, sorry “opgedragen” (nog zo’n tridentijnse term!) in de H. Bloedbasiliek van Brugge, vonden we geen enkele informatie.En nochtans vermeldt de website duidelijk:
“Naar de bepalingen van het motu proprio heeft elke priester het recht om de liturgie in de ‘oude ritus’ te vieren (volgens het missaal van de zalige paus Johannes XXIII uit 1962). Ook de gelovigen hebben het recht om hiernaar te vragen, bv. bij speciale gelegenheden als doopsel, huwelijk en begrafenis. Indien een priester of pastoor omwille van praktische moeilijkheden hier niet kan op ingaan, is het de taak van de bisschop om voor een oplossing te zorgen”.
Lees verder

woensdag 21 november 2012

Zondag 25 november: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 25 november 2012

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Laatste Zondag na Pinksteren
 
17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.
Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

dinsdag 20 november 2012

Paus Benedictus over liturgie en evangelisatie

Paus Benedictus tot de Franse bisschoppen op Ad Limina – bezoek, 17 november 2012

"Zoals het Concilie herhaalt, maakt ook de liturgische handeling van de Kerk deel uit van haar bijdrage aan het beschavingswerk (Cf. Gaudium et spes 58, 4). De liturgie is immers de viering van de centrale gebeurtenis van de mensengeschiedenis, het verlossend offer van Christus. Hierdoor getuigt de Kerk van de liefde waarmee God de mensheid bemint; Zij getuigt dat het leven van de mens een zin heeft en dat de mens geroepen wordt deel te hebben aan het verheerlijkte leven van de Drie-ene God. De mensheid heeft nood aan dit getuigenis. Zij heeft er nood aan om, doorheen de liturgische vieringen, te zien welk inzicht de Kerk heeft omtrent de heerschappij van God en waardigheid van de mens. Zij heeft het recht om te kunnen onderscheiden – naast de grenzen die altijd kenmerkend zullen zijn voor de riten en de ceremonies van de Kerk – dat Christus “aanwezig is in het offer van de Mis en in de persoon van de bedienaar (Cf. Sacrosanctum Concilium 7). In het besef van de zorg waarmee jullie proberen de liturgische vieringen te omringen, spoor ik jullie aan de kunst van het vieren te bevorderen, jullie priesters in deze zin bij te staan en onophoudelijk te werken aan de liturgische vorming van de priesters en de gelovigen. Het respect voor de vastgestelde normen is de uitdrukking van de liefde en de trouw aan het geloof van de Kerk en aan de genadeschat die Zij bewaart en doorgeeft. De schoonheid van de vieringen, méér dan de vernieuwingen en de subjectieve aanpassingen, is hetgeen er voor zorgt dat de evangelisatie blijvend en doeltreffend is."

maandag 19 november 2012

Interview met P. Benoît-Joseph op Radio Maria

Morgen, dinsdag 19 november, zendt Radio Maria - België een interview uit met Pater Benoît-Joseph Schreurs. Dit om 11u en om 19u. De frequentie van Radio Maria in uw regio vindt u hier terug: http://www.radiomaria.be/frequenties.php. Later deze week zal het interview ook op de website te beluisteren zijn.

zaterdag 17 november 2012

Foto's Tridentijnse Mis in Brugge en Leuven

Na zijn eremis in Kortemark bezocht E.P. Benoît-Joseph Schreurs onder andere nog Brugge en Leuven. In Brugge droeg hij op 12 november de Mis op in de prachtige kapel van het Engels Klooster. In Leuven droeg hij op 15 november een Mis op voor de leden van de katholieke studentenvereniging Lovania, in de kapel van het Leo XIII-seminarie.

vrijdag 16 november 2012

Prentencatechismus

 
Deze webstek geeft u toegang tot een prachtige educatieve catechismusuitgave uit de vorige eeuw. In zeventig rijkelijk gedetailleerde prenten worden de belangrijkste elementen uit de katholieke geloofsleer weergegeven.
Het eerste artikel van de catechismus luidt:
“Ik geloof in God, de almachtige Vader”
De bijhorende teksten zijn overgenomen uit de oorspronkelijke Nederlandse vertaling en herschreven naar hedendaagse Nederlandse taalvormen. De publicatie is aangevuld met verwijzingen naar online publicaties van de Catechismus van de Katholieke Kerk (1997), het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk (2005) en de Willibrordvertaling van de Bijbel (1995).

dinsdag 13 november 2012

Amerikaanse bisschoppenconferentie promoot Traditionele Latijnse Mis

In Amerika groeit het aantal seminaristen dat hun roeping via de Tridentijnse liturgie ontdekte sterk aan. Ook de Amerikaanse bisschoppenconferentie beseft dit en weet er - in tegenstelling tot andere bisschoppenconferenties - handig gebruik van te maken. In het onderstaande promotiefilmpje voor het priesterschap komt de Tridentijnse Mis prominent naar voor als een bron van priesterroepingen.

In het Amerikaans College in Rome - waarover het filmpje gaat - wordt aan de seminaristen sinds enkele jaren ook de buitengewone vorm van de Romeinse ritus geleerd.

 

maandag 12 november 2012

Paus richt Academie op voor het Latijn

Bron: Siciliani Gennari/SIR ROME (KerkNet/RadVat) – Paus Benedictus XVI heeft zaterdag met het motu proprio ‘Latina Lingua’ een nieuwe Pauselijke Academie voor het Latijn opgericht. De academie moet het Latijn, de officiële landstaal van Vaticaanstad, promoten. De academie wordt onderdeel van de Pauselijke Raad voor de Cultuur. Zij wordt ‘ad experimentum’ opgericht voor een proefperiode van 5 jaar. De nieuwe academie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een academische raad van 5 personen.
De huidige paus staat bekend als een groot kenner en liefhebber van het Latijn en hij beheerst die taal ook uitstekend. In een begeleidende brief onderstreept hij het belang van het Latijn als officiële taal van de katholieke Kerk. “De Latijnse taal stond in de geschiedenis van de Kerk steeds garant voor de universaliteit van de boodschap van Christus. De Kerk is door het gebruik van deze wereldtaal, tot op vandaag, beschermer en promotor van het Latijn. Liturgie en kerkelijke documenten waren steeds in het Latijn. Dat is ook vandaag nog het geval.”
De paus onderlijnt dat de kennis van het Latijn van fundamenteel belang blijft voor de kennis van de bronnen van het christendom, onder meer met betrekking tot de kennis van de kerkvaders en hun geschriften.
De nieuwe pauselijke academie neemt onder meer de taken over van de Latinitas Stichting, die bekend is dankzij haar regelmatige publicatie van woordenlijsten met nieuwe Latijnse woorden. (Kerknet)

Link naar de originele (uiteraard Latijnse) tekst en de Engelse vertaling

zondag 11 november 2012

Foto's Eremis P. Benoît-Joseph Schreurs

Zaterdag 10 november 2012 droeg Pater Benoît-Joseph Schreurs van de abdij van Fontgombault in zijn geboortedorp Kortemark zijn Eremis op. Pater Benoît-Joseph werd op 4 augustus priester gewijd door Mgr. Léonard. De plechtige Hoogmis - 'met drie heren' - in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus werd door meer dan 300 mensen bijgewoond.
woensdag 7 november 2012

Foto's en video Summorum Pontificum bedevaart


Klik op de onderstaande afbeelding om meer foto's te zien van de Summorum Pontificum bedevaart.

CNS, de nieuwszender van de Amerikaanse bisschoppenconferentie, maakte ook een reportage:

dinsdag 6 november 2012

Foto's Tridentijnse Mis in Dadizele

De icoon van de Zwarte Madonna van Czestochowa pelgrimeert momenteel door Europa ter intentie van het ongeboren leven.
Op zaterdag 3 november werd ze onthaald in de basiliek van Dadizele. Voor deze unieke gebeurtenis werd een gezongen Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus opgedragen door EH Hygonnet, overste van de Priesterbroederschap St.-Petrus in België. De preek werd gehouden door EH Schijffelen.
Zo'n 400 gelovigen woonden de Mis bij. Enkele foto's van op de website van de organisatoren:
zaterdag 3 november 2012

Duizenden gelovigen wonen Tridentijnse Mis bij in de St.-Pietersbasiliek

foto: The Remnant Newspaper
Duizenden pelgrims woonden vandaag de slotmis bij van de driedaagse 'Summorum Pontificum'-bedevaart naar Rome. Met deze bedevaart wilden traditionalistische gelovigen paus Benedictus XVI danken voor het motu proprio 'Summorum Pontificum' waarmee hij vijf jaar geleden de Tridentijnse ritus voor alle gelovigen toegankelijk maakte.

De pontificale Mis werd gecelebreerd aan het hoofdaltaar van de St.-Pietersbasiliek door kardinaal Antonio Cañizares Llovera, Prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten.
In zijn preek sprak de kardinaal over Maria, het belang van het Kruis, de crisis in de Kerk en de wereld. De enige oplossing is onszelf te verenigen met het kruis, zei hij. Verder sprak hij over de rijke schoonheid van de Traditionele Latijnse Mis en hij herinnerde eraan dat het dé Mis was die de Concilievaders vijftig jaar geleden dagelijks vierden. Hij getuigde ook dat er veel, veel roepingen tot het priesterschap nu een resultaat zijn van de terugkeer van die Mis en hij riep op tot eenheid tussen alle katholieken, in eenheid met de Heilige Vader.

Zondag 2 december: Herdenkingsmis voor Mgr. Luc De Maere

Op zondag 2 december 2012, eerste zondag van de Advent, zal de H. Tridentijnse Mis om 11.45 u. in de collegiale kerk van Sint-Jacob, Lange Nieuwstraat te Antwerpen, opgedragen worden in dankbare herdenking van Mgr. Luc De Maere. Het is dan juist één jaar geleden (eerste zondag van de Advent 2011) dat onder impuls van wijlen Mgr. De Maere de wekelijkse parochiemis van toen 11.30 u. en nu 11.45 u. in de Tridentijnse vorm werd ingesteld in onze kerk met Bisschoppelijke goedkeuring.
Dank bij voorbaat voor uw persoonlijke aanwezigheid (voor kapelmeesters eventueel in tabbaard) of verdere berichtgeving. Dank ook voor uw gebed voor het zieleheil van Mgr. De Maere.