Agenda

zaterdag 20 oktober 2012

Paus herziet liturgische vorm van de heiligverklaring

Paus Benedictus voert vanaf zondag een nieuwe liturgische vorm in voor de heiligverklaringen. Hiermee wordt het verschil met een zaligverklaring benadrukt. Bij een heiligverklaring speelt de autoriteit van de paus immers een grotere rol. De plechtigheid zal niet langer tijdens de Mis plaatsvinden, maar ervoor. Hiermee wordt een slechts kortgeleden ingevoerde praktijk teruggeschroefd. Een aantal elementen van de liturgie zoals die tot 1969 was, worden opnieuw ingevoerd om zo een grotere continuïteit met de traditie van de Kerk te waarborgen: het Te Deum, de processie, de verering van de relieken.

Het nieuwsbericht op kerknet.be:

VATICAAN (KerkNet/CNS) – Paus Benedictus XVI heeft de orde van dienst voor de plechtigheid ter gelegenheid van een heiligverklaring herzien en aangepast. Dat gebeurt uit bezorgdheid voor de integriteit van de eucharistie en uit respect voor de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie. Heiligen worden voortaan al voor het begin van de eucharistieviering afgekondigd. Dat zegt mgr. Guido Marini, de pauselijke ceremoniemeester.

Mgr. Guido Marini: “De paus besloot eerder al om de ring niet langer tijdens de eucharistie aan de nieuwe kardinalen te geven. In juni legde hij het pallium al voor de eucharistieviering aan de nieuwe aartsbisschoppen op. Een heiligverklaring is in wezen een canoniek gebeuren. Het is de kerkjuridische bekroning van het decreet van de paus waarmee een dienaar van God, die is opgenomen op de lijst van zaligen, ook op de lijst van heiligen wordt ingeschreven en wereldwijd mag worden vereerd.”

“Door de verschuiving van de afkondiging van de heiligen wordt het gezag van de paus bij de heiligverklaring nog duidelijker door het gebruik van bepaalde rituelen, in het bijzonder door de aanroeping van de hulp van God bij het nemen van een dergelijke belangrijke beslissing.”


Geen opmerkingen:

Een reactie posten