Agenda

zaterdag 20 oktober 2012

Herdopen na ontdopen?

Gelezen op de website van Pastoor Penne:

Herdopen na ontdopen ?

Actrice Katie Holmes is weer rooms-katholiek geworden, zo berichtten de media onlangs: http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=72010 Ze was katholiek opgevoed maar op een bepaald moment overgegaan naar de Scientology Kerk. Nu is ze dus teruggekeerd naar het geloof en de Kerk van haar jeugd. Kan dat zomaar, vroeg mij iemand ?

Toevallig had ik in deze weken twee gelijkaardige gesprekken. Een vrouw vertelde mij dat ze zich enkele jaren geleden, bij het uitbreken van de pedofiliecrisis in de Kerk, had laten “ontdopen”, uitschrijven uit de Kerk. Ze had er eigenlijk al lang spijt van, het waren emoties geweest. Nu deed volgend jaar haar kind de Communie en ze wist dat zij op die mooie dag niet met haar kind ter communie mocht gaan. Wat moest ze doen ?

Bij een koffietafel na een begrafenis vertelde een man mij dat hij zich na het bewuste tv-interview van de Brugse bisschop had laten uitschrijven, bij zo een club wilde hij niet meer horen. Hij had zich ook laten uitschrijven met het ontdopingsformulier dat anti-kerkelijken op internet verspreidden. Nu hij had gezien hoeveel kracht zijn grootmoeder uit haar geloof had gehaald bij het afscheid nemen van het leven en hoe mooi de kerkelijke uitvaart was geweest, had hij echt spijt gekregen. Hij besefte dat hij als “ontdoopte” geen kerkelijke uitvaart en geen sacramenten mocht krijgen. Wat moest hij doen ?

Ontdopen bestaat eigenlijk niet. Eenmaal gedoopt, blijf je dat voor altijd. Natuurlijk kun je zeggen dat je niet meer in God gelooft of dat je niet meer bij de Kerk wil horen maar God blijft wel in jou geloven en Hij staat altijd op je te wachten. Mooi is daarom de zin uit de Bijbel, uit de tweede brief aan Timoteüs (2,13): “Als wij ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet”. We blijven Zijn kind, ook al lopen we ver weg.

Hoe kan ik er weer bij horen, is dan de vraag bij een aantal mensen. Moet je herdoopt worden? Ook al liet iemand zich uit de Kerk schrijven, je bleef gedoopt, herdopen hoeft dus niet. Door het uitschrijven heb je alleen de gemeenschap met de Kerk verbroken. Dat maakt dat je te allen tijde weer terug kunt. Je kunt op elk moment aan de Kerk vragen om je weer terug in haar midden te ontvangen. Dat kan via het sacrament van boete en verzoening (biecht) bij iedere willekeurige priester. Voordat hij je namens de Kerk kan vergeven en weer kan opnemen in de gemeenschap van de Kerk, moet hij contact opnemen met de bisschop die daar altijd in zal toestemmen als hij van de priester hoort dat je het echt meent. Zoals er een aantekening in het doopregister is gemaakt dat iemand zich uit de Kerk heeft laten uitschrijven, zal de priester die absolveert aan de pastoor van de doopparochie vragen weer een aantekening te maken dat de persoon in kwestie weer is opgenomen in de Kerk.

Iemand wees me op een mooie website in de Verenigde Staten die zovele mensen die ooit katholiek zijn gedoopt maar die hun band niet meer beleven weer wil thuishalen: http://www.catholicscomehome.org/ Misschien is het ook tijd om hier in onze streken dergelijk initiatief te ontplooien. Onbekend maakt onbemind. Het Jaar van het Geloof wat we nu houden kan daar een stimulans voor zijn om zo ook voor ons Nederlands taalgebied een initiatief te nemen en velen weer de grote rijkdom van hun Rooms-Katholieke geloof te laten ontdekken.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

www.priesterpenne.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten