Agenda

maandag 29 oktober 2012

(update) Traditionele Latijnse Missen in het bisdom Brugge

De volgende weken worden op verschillende plaatsen in het bisdom Brugge Missen volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus opgedragen.


Zondag 28 oktober:
om 17u00 in de Basiliek van het Heilig Bloed, Brugge. De gezongen Mis voor het Feest van Christus Koning wordt opgedragen door EH Schijffelen van de Priesterbroederschap St.-Petrus (meer info).

Zaterdag 3 november:
om 16u00 in de Basiliek van Dadizele. De icoon van de Zwarte Madonna van Czestochowa pelgrimeert door Europa ter intentie van het ongeboren leven. Zaterdag 3 november wordt ze onthaald in de basiliek van Dadizele. Voor deze unieke gebeurtenis wordt een gezongen Mis opgedragen door EH Hygonnet, overste van de Priesterbroederschap St.-Petrus in België. De preek wordt gehouden door EH Schijffelen. Er is ook biechtgelegenheid (meer info over de pelgrimage van de icoon).

Zaterdag 10 november:
om 14u30 in de St.-Bartholomeüskerk in Kortemark. P. Benoît-Joseph Schreurs osb draagt in zijn geboortedorp zijn eremis op. Het wordt een plechtige Hoogmis met 'drie heren'. Diaken is EH Schijffelen, subdiaken EP Gert Verbeken SJM. EP Gabriël Goossens o.praem., subprior van de Abdij van Tongerlo, houdt de preek. De gezangen worden verzorgd door het koor Gaudeamus Igitur uit Roeselare.
P. Benoît-Joseph werd op 4 augustus 2012 door Mgr. Léonard priester gewijd in de Abdij Notre Dame de Fontgombault.

Maandag 12 november:
om 10u30 in de kapel van het Engels Klooster, Carmersstraat 85, Brugge. Gelezen Mis opgedragen door P. Benoît-Joseph Schreurs osb. Wenst u aan deze Mis deel te nemen, gelieve u aan te melden: mysteriumfidei@catholic.org.

Nieuws van het Instituut Christus Koning

De website van het in Watermaal-Bosvoorde gevestigde Instituut Christus Koning, meldt twee komende activiteiten:

Retraite in het voetspoor van St. Franciscus van Sales
van vrijdag 30 november tot zondag 2 december 2012.
Gepredikt door Mgr. Gilles Wach, overste van het Instituut.
Waar: Het Oud Klooster, Terhulpensesteenweg 704 Maleizen (Overijse).
Meer informatie bij kanunnik Hudson, tel. 0472 42 96 93 of hudson@bicschool.be

Pontificale Mis met de Belgische nuntius
Mgr. Berloco, nuntius in België, draagt op zondag 2 december 2012 om 10u30 een pontificale Tridentijnse Mis op in de kapel van het Instituut Christus Koning. Meer info.

dinsdag 23 oktober 2012

Zondag 28 oktober: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 28 oktober 2012

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Feest van Christus Koning
 
17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.
Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

zaterdag 20 oktober 2012

Paus herziet liturgische vorm van de heiligverklaring

Paus Benedictus voert vanaf zondag een nieuwe liturgische vorm in voor de heiligverklaringen. Hiermee wordt het verschil met een zaligverklaring benadrukt. Bij een heiligverklaring speelt de autoriteit van de paus immers een grotere rol. De plechtigheid zal niet langer tijdens de Mis plaatsvinden, maar ervoor. Hiermee wordt een slechts kortgeleden ingevoerde praktijk teruggeschroefd. Een aantal elementen van de liturgie zoals die tot 1969 was, worden opnieuw ingevoerd om zo een grotere continuïteit met de traditie van de Kerk te waarborgen: het Te Deum, de processie, de verering van de relieken.

Het nieuwsbericht op kerknet.be:

VATICAAN (KerkNet/CNS) – Paus Benedictus XVI heeft de orde van dienst voor de plechtigheid ter gelegenheid van een heiligverklaring herzien en aangepast. Dat gebeurt uit bezorgdheid voor de integriteit van de eucharistie en uit respect voor de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie. Heiligen worden voortaan al voor het begin van de eucharistieviering afgekondigd. Dat zegt mgr. Guido Marini, de pauselijke ceremoniemeester.

Mgr. Guido Marini: “De paus besloot eerder al om de ring niet langer tijdens de eucharistie aan de nieuwe kardinalen te geven. In juni legde hij het pallium al voor de eucharistieviering aan de nieuwe aartsbisschoppen op. Een heiligverklaring is in wezen een canoniek gebeuren. Het is de kerkjuridische bekroning van het decreet van de paus waarmee een dienaar van God, die is opgenomen op de lijst van zaligen, ook op de lijst van heiligen wordt ingeschreven en wereldwijd mag worden vereerd.”

“Door de verschuiving van de afkondiging van de heiligen wordt het gezag van de paus bij de heiligverklaring nog duidelijker door het gebruik van bepaalde rituelen, in het bijzonder door de aanroeping van de hulp van God bij het nemen van een dergelijke belangrijke beslissing.”


Herdopen na ontdopen?

Gelezen op de website van Pastoor Penne:

Herdopen na ontdopen ?

Actrice Katie Holmes is weer rooms-katholiek geworden, zo berichtten de media onlangs: http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=72010 Ze was katholiek opgevoed maar op een bepaald moment overgegaan naar de Scientology Kerk. Nu is ze dus teruggekeerd naar het geloof en de Kerk van haar jeugd. Kan dat zomaar, vroeg mij iemand ?

Toevallig had ik in deze weken twee gelijkaardige gesprekken. Een vrouw vertelde mij dat ze zich enkele jaren geleden, bij het uitbreken van de pedofiliecrisis in de Kerk, had laten “ontdopen”, uitschrijven uit de Kerk. Ze had er eigenlijk al lang spijt van, het waren emoties geweest. Nu deed volgend jaar haar kind de Communie en ze wist dat zij op die mooie dag niet met haar kind ter communie mocht gaan. Wat moest ze doen ?

Bij een koffietafel na een begrafenis vertelde een man mij dat hij zich na het bewuste tv-interview van de Brugse bisschop had laten uitschrijven, bij zo een club wilde hij niet meer horen. Hij had zich ook laten uitschrijven met het ontdopingsformulier dat anti-kerkelijken op internet verspreidden. Nu hij had gezien hoeveel kracht zijn grootmoeder uit haar geloof had gehaald bij het afscheid nemen van het leven en hoe mooi de kerkelijke uitvaart was geweest, had hij echt spijt gekregen. Hij besefte dat hij als “ontdoopte” geen kerkelijke uitvaart en geen sacramenten mocht krijgen. Wat moest hij doen ?

Ontdopen bestaat eigenlijk niet. Eenmaal gedoopt, blijf je dat voor altijd. Natuurlijk kun je zeggen dat je niet meer in God gelooft of dat je niet meer bij de Kerk wil horen maar God blijft wel in jou geloven en Hij staat altijd op je te wachten. Mooi is daarom de zin uit de Bijbel, uit de tweede brief aan Timoteüs (2,13): “Als wij ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet”. We blijven Zijn kind, ook al lopen we ver weg.

Hoe kan ik er weer bij horen, is dan de vraag bij een aantal mensen. Moet je herdoopt worden? Ook al liet iemand zich uit de Kerk schrijven, je bleef gedoopt, herdopen hoeft dus niet. Door het uitschrijven heb je alleen de gemeenschap met de Kerk verbroken. Dat maakt dat je te allen tijde weer terug kunt. Je kunt op elk moment aan de Kerk vragen om je weer terug in haar midden te ontvangen. Dat kan via het sacrament van boete en verzoening (biecht) bij iedere willekeurige priester. Voordat hij je namens de Kerk kan vergeven en weer kan opnemen in de gemeenschap van de Kerk, moet hij contact opnemen met de bisschop die daar altijd in zal toestemmen als hij van de priester hoort dat je het echt meent. Zoals er een aantekening in het doopregister is gemaakt dat iemand zich uit de Kerk heeft laten uitschrijven, zal de priester die absolveert aan de pastoor van de doopparochie vragen weer een aantekening te maken dat de persoon in kwestie weer is opgenomen in de Kerk.

Iemand wees me op een mooie website in de Verenigde Staten die zovele mensen die ooit katholiek zijn gedoopt maar die hun band niet meer beleven weer wil thuishalen: http://www.catholicscomehome.org/ Misschien is het ook tijd om hier in onze streken dergelijk initiatief te ontplooien. Onbekend maakt onbemind. Het Jaar van het Geloof wat we nu houden kan daar een stimulans voor zijn om zo ook voor ons Nederlands taalgebied een initiatief te nemen en velen weer de grote rijkdom van hun Rooms-Katholieke geloof te laten ontdekken.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

www.priesterpenne.be

donderdag 18 oktober 2012

Het zou er moeten wemelen van jongeren

"En weet u nou wat komisch zou zijn als het niet zo tragisch was? Dat de concilie-mythe-mensen graag zeggen dat de “officiële Kerk” (paus en bisschoppen en de hun getrouwe priesters) de jeugd uit de kerk heeft gejaagd. Grotere onzin is welhaast niet mogelijk. Immers dan zou het in de parochies waar men zich al veertig jaar lang niets van de officiële Kerk aantrekt, moeten wemelen van jongeren, iedere zondag, maar juist daar zijn er helemaal geen! De weinige jongeren in de Kerk van Nederland zijn orthodox en zoeken naar parochies waar het werkelijk volgens het Concilie is: waar het missaal op het altaar ligt en uit de lectionaria wordt gelezen, waar de priester de houdingen aanneemt die voorgeschreven zijn en waar men normale liturgische gezangen zingt, al dan niet in het Latijn. Voor iedereen is het moeilijk maar de concilie-mythe-mensen hebben in ieder geval hun geloof (of wat ervoor doorging) niet aan de volgende generatie kunnen overdragen."

Pastoor Mennen, 'De mythe van het Concilie'

zaterdag 13 oktober 2012

Gezinsweekeinde in Postel

Van vrijdag 2 november tot en met zondag 4 november organiseert de abdij van Postel een gezinsweekend. Op zaterdag 3 november is er de gezinsdag rond het thema "Over de 7 hoofdzonden. Hoe strijden tegen de zonden en betere christenen worden".De bezielende en jonge pater Gert Verbeken sjm zal deze dag begeleiden. Het zal een dag worden gevuld met gebed en ontmoeting, geloofsverdieping en gesprek. We vieren de H. Mis met onze gezinnen en nemen deel aan het avondgebed van de abdijgemeenschap. Er is biechtgelegenheid voor oud en jong. Er is catechese en opvang voor de kinderen. Iedereen mag deelnemen, men hoeft niet in gezinsverband te komen. Voor wie op zoek is naar meer; wie dieper wil kennismaken met andere jonge gezinnen; wie met andere jonge gezinnen wil bidden; wie even in stilte met Maria bij Jezus wil vertoeven tijdens de Aanbidding; wie gezellig wil napraten... is er de mogelijkheid om het ganse weekend te komen: van vrijdag 2 november (vanaf 19u) tot zondag 4 november (einde rond 14u30).

Inschrijving en inlichtingen via:
Pater Benny
Abdij van Postel
Abdijlaan 16
2400 Mol
+32496501255
gastenkwartier@abdijpostel.be

woensdag 3 oktober 2012

Catholica-dag in Antwerpen zaterdag 13 oktober

Het Nederlands-Vlaamse maandblad Catholica organiseert op zaterdag 13 oktober 2012 een 'Catholica-dag' in Antwerpen. De dag start met een H. Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus in de voormiddag en in de namiddag een reeks lezingen met als thema 'Is Vaticanum II een breuk met de traditie van de Kerk?'. De Mis en lezingen gaan door in de school 'De Dames', Lange Nieuwstraat 94.

Inschrijven verplicht via http://www.catholica.nl/.

Programma


10.15 uur: Rozenkransgebed in de kapel van de school 'De Dames', Lange Nieuwstraat 94, Antwerpen.
11.00 uur: Heilige Mis, opgedragen door P. Schneider, priester van het bisdom Liechtenstein.
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Lezing E.H. Daniël Fringeli, ‘Vaticanum II – de godsdienstige revolutie in de katholieke Kerk’
14.35 uur: Lezing E.H. Peter van de Kerckhove, ‘De principes van een goede liturgiehervorming’
15.05 uur: Pauze met koffie en thee
15.35 uur: Lezing E.H. Gero Weishaupt, ‘Vermenging van het verschil tussen clerici en leken in de tijd na Vaticanum II'
16.15 uur: Vragenronde
17.00 uur: Gezellig samenzijn met drankje en hapje