Agenda

* Zondag 1 juli: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele. Tijdens de zomervakantie zijn er geen H. Missen in Dadizele. De volgende H. Mis is op zondag 2 september.
* Zondag 29 juli: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge.

dinsdag 28 augustus 2012

Kardinaal Brandmüller noemt de liturgiehervorming niet conform Vaticanum II

In een interview met journalist Guido Horst voor Vatican Insider, zegt de Duitse kardinaal Walter Brandmüller dat "de postconciliaire liturgiehervorming met haar scheefgroei en ingrijpende veranderingen niet het Concilie en haar Constitutie over de liturgie ten laste te leggen valt". Kardinaal Brandmüller is titularis van de Belgische kerk Sint-Juliaan-der-Vlamingen in Rome.

Gevraagd naar de vruchten van Vaticanum II, wees de kardinaal op het totstandkomen van de nieuwe Catechismus van de Katholieke Kerk en het nieuwe kerkelijk recht van 1983.

Over de postconciliaire liturgiehervorming is hij minder lovend. De kardinaal beklemtoont dat het doen verdwijnen van het Latijn en de Gregoriaanse zang, alsook de bijna overal ingevoerde volksaltaren in geen geval teruggaan op de voorschriften van het Concilie. Terugblikkend "zien we duidelijk met welk een gebrek aan pastoraal inlevingsvermogen en pastoraal gezond verstand er bij de liturgiehervorming opgetreden werd". Brandmüller vergelijkt de gebeurtenissen met een beeldenstorm met excessen "die talrijke gelovigen onheemd hebben". "Ondertussen erkent men stilaan dat de liturgie een elementaire levensuitdrukking van de Kerk is, die weliswaar aan een historische organische ontwikkeling onderhevig is, maar niet zomaar - zoals gebeurd is - van bovenaf (par ordre de mufti) abrupt kan gedecreteerd worden".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten