Agenda

* Zondag 24 februari: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge
* Zondag 3 maart: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek in Dadizele
* Zondag 17 maart: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek in Dadizele
* Zondag 24 maart: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge

maandag 27 augustus 2012

3 november 2012: Summorum Pontificum bedevaart naar Rome


Op 3 november organiseert de "Coetus Internationalis pro Summorum Pontificum" een bedevaart naar Rome voor verenigingen en groepen binnen de katholieke Kerk die zich inzetten voor de herwaardering van de buitengewone vorm van de Romeinse ritus.

Mysterium Fidei publiceert hieronder een interview met de woordvoerder van het inrichtende comité.
 
Thomas Murphy, u bent de officiële woordvoerder van de Coetus Internationalis pro Summorum Pontificum: Wat is het doel van dit comité?

De Coetus Internationalis brengt verschillende groepen gelovigen samen die elk op hun eigen manier werken ter ondersteuning van Summorum Pontificum. Ons eerste doel is om een goede onderlinge samenwerking te bevorderen. De Coetus Internationalis richt zich thans op het organiseren van een bedevaart naar Rome, begin november.
 
We nemen de gelegenheid van het Jaar van het Geloof en de 5de verjaardag van 'Summorum Pontificum' te baat om verenigingen, groepen en bewegingen van gelovigen uit heel Europa en de wereld uit te nodigen om zich bij ons in Rome aan te sluiten. Dit om steun te betuigen aan de Heilige Vader en hem te bedanken voor zijn Magna Carta waarmee de Gregoriaanse Ritus werd vrijgegeven. Dit is onze uitnodiging aan alle gelovigen om ons katholieke geloof en onze trouw aan de paus te bevestigen en om uitdrukking te geven aan onze overtuiging dat de traditionele Latijnse liturgie door haar universaliteit een perfect instrument is voor de nieuwe evangelisatie, en tevens een oproep is aan de jongeren.

De bedevaart zal uitmonden in een pontificale Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus op zaterdag 3 november om 10.00 uur, in de Sint-Pietersbasiliek, het kloppend hart van de katholieke wereld.

Welke bewegingen nemen deel aan het initiatief?

De lijst van bewegingen groeit bijna dagelijks. Wij zijn van plan om een  voorlopige lijst te publiceren bij de officiële lancering van de bedevaart op 10 september, maar sommige bewegingen verdienen speciaal vermeld te worden. Ik spreek ook als secretaris van de Internationale Federatie "Una Voce", die zijn krachtige steun heeft gegeven aan de Coetus Internationalis. Lid-verenigingen van onze Federatie op vijf continenten, met name Una Voce Italia, zijn actief geweest in het werk van de Coetus Internationalis.

Een uitstekend nieuw initiatief is de Coetus Nationalis pro Summorum Pontificum (CNSP), een samenwerkingsverband van groepen en organisaties op het Italiaanse schiereiland, waaronder een aantal van onze Una Voce verenigingen. De CNSP vormt als het ware het fundament van de Coetus Internationalis.

Een eervolle vermelding zou ik willen geven aan de zeer ervaren en bekende Franse vereniging Notre-Dame-de-Chrétienté, organisator van de jaarlijkse Chartres-bedevaarten en de Foederatio Internationalis Juventutem, de Internationale Federatie van jongeren ter ondersteuning van Summorum Pontificum, een bekend gezicht tijdens de Wereldjongerendagen.  Zij staan achter het initiatief van de Coetus Internationalis en hebben dit in de afgelopen dagen bevestigd.

De steun van al deze groepen en bewegingen is essentieel wanneer we gezamenlijk en eensgezind onze steun willen betuigen aan Summorum Pontificum in het algemeen, en in het bijzonder om onze dankbaarheid en trouw tot uitdrukking te brengen aan de paus van Rome tijdens de bedevaart naar Rome in november. Nogmaals wijs ik er op dat elke groep die Summorum Pontificum wil ondersteunen, zich bij  Coetus Internationalis kan laten registreren.

Kunt u nog nadere informatie geven over de voortgang van de bedevaart, zoals bijvoorbeeld de naam van de celebrant?

We zijn druk bezig voor zover het zomerreces in Rome dit toelaat. De naam van de celebrant zal worden aangekondigd bij de officiële lancering in september. Aanvullend op de Mis in de Sint-Pietersbasiliek, nodigen wij alle groepen die zich bij ons willen aansluiten uit, om zelf tijdens het weekend van Allerheiligen samenkomsten te organiseren. Te dien einde, zal onze kapelaan, EH Claude Barthe, auteur van talrijke boeken en artikelen over liturgische zaken, bemiddelen bij het tot stand brengen van contacten tussen groepen pelgrims en geestelijken die bij deze gelegenheid in Rome zijn. Geïnteresseerden kunnen nu al contact opnemen met ons secretariaat op het adres cisp@mail.comcisp@mail.com of met ondergetekende op secretary@fiuv.orgsecretary@fiuv.org.

U gaat de bedevaart op 10 september officieel lanceren, amper acht weken voor de Mis op 3 november. De tijd is kort. Hoeveel pelgrims verwacht u die de reis naar Rome zullen maken?

Het is waar dat de termijn kort is. Er is op de achtergrond al veel werk verzet door de Coetus Internationalis gedurende de voorgaande maanden. Geschat wordt dat het aantal pelgrims wereldwijd tussen de 3.000 tot 4.000 ligt.

U zei dat u ook secretaris bent van de FIUV? Welke rol heeft de FIUV gespeeld in de organisatie van deze pelgrimstocht en welke plaats neemt deze bedevaart in bij de activiteiten van de FIUV?

Als de oudste organisatie van leken die werkt voor het behoud van de traditionele Latijnse liturgie, werd de Internationale Federatie "Una Voce" vanaf het begin hierbij betrokken. Ons netwerk van verenigingen en federaties in 33 landen op vijf continenten legt grote nadruk op de liefdevolle samenwerking en eensgezindheid. Het was vanzelfsprekend dat de FIUV vanaf het begin een standvastig verdediger van de Coetus Internationalis zou zijn.

Onze federatie komt  om de twee jaar naar Rome voor een algemene ledenvergadering, maar we aarzelden vanwege de bijzondere inspanning die nodig is om de 5de verjaardag van Summorum Pontificum te vieren en om onze trouw te tonen aan de paus tijdens het Jaar van het geloof. De bedevaart naar Rome in november is een ideale gelegenheid om te doen wat katholieken altijd hebben gedaan: een bedevaart maken naar de graven van de apostelen, en om openlijk hun trouw aan de paus te belijden.

Wat de Coetus Internationalis anders maakt, en wat  iedereen moet aanspreken die Summorum Pontificum ondersteunt, is de vrijheid van onenigheid. Het is een eenvoudige daad van liefde van de kant van vele zielen in veel katholieke bewegingen die beoogt om iedereen op te nemen  in onze zichtbare uitdrukking van het geloof, van dank en van trouw. 
Aan al diegenen die ons katholieke geloof delen, die onze dankbaarheid delen voor Summorum Pontificum, die onze trouw delen aan de Heilige Vader, en aan allen die luisteren naar mijn woorden zeg ik: Ga met ons mee naar Rome!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten