Agenda

* Zondag 23 februari: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge
* Zondag 1 maart: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele
* Zondag 15 maart: Tridentijnse Mis om 9u30 in de kerk van Geluwe
* Zondag 29 maart: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge

donderdag 14 juni 2012

Persmededeling van het Vaticaan over de relaties met de Pius X Priesterbroederschap

Het Vaticaan publiceerde vandaag de volgende persmededeling:
 
Mgr. Fellay bezoekt de Congregatie voor de Geloofsleer

Vaticaanstad, 14 juni 2012 (VIS) - "In de namiddag van woensdag 13 juni ontmoette kardinaal William Levada, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer en president van
de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei', bisschop Bernard Fellay, Algemeen Overste van de Priesterbroederschap St. Pius X, die werd vergezeld door een assistent. Ook aanwezig bij de ontmoeting waren aartsbisschop Luis Ladaria SJ, secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer, en Mgr. Guido Pozzo, secretaris van de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei', aldus het communiqué dat vandaag door de Persdienst van de Heilige Stoel werd vrijgegeven.

Het doel van de bijeenkomst was het overhandigen van de beoordeling die de Heilige Stoel maakte van de tekst die in april door de Priesterbroederschap St. Pius X werd afgegeven als antwoord op de Leerstellige Preambule die de Congregatie van de Geloofsleer aan de fraterniteit had overhandigd op 14 september in 2011. De daaropvolgende besprekingen boden de gelegenheid om de gepaste uitleg en verduidelijkingen te bekomen. Van zijn kant schetste bisschop Fellay de huidige positie van de Priesterbroederschap St. Pius X en beloofde om zijn antwoord binnen een redelijke termijn bekend te maken.
 
Eveneens werd tijdens de bijeenkomst een ontwerptekst overhandigd die een Personele Prelatuur als het meest geëigende instrument voorstelt voor een toekomstige canonieke erkenning van de fraterniteit.
 
Zoals het communiqué van 16 mei 2012 stelde, zal de situatie van de drie andere bisschoppen van de Priesterbroederschap St. Pius X apart en individueel behandeld worden.
 
Aan het einde van de bijeenkomst werd de hoop uitgedrukt dat deze extra gelegenheid tot nadenken ook zou mogen bijdragen tot het bereiken van de volledige communio tussen de Priesterbroederschap St. Pius X en de Apostolische Stoel."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten