Agenda

* Tridentijnse Mis in de St.-Jacobskerk in Antwerpen tijdens de zomervakantie: in juli en augustus is er elke zondag een Tridentijnse Mis om 9u, echter niet in de St.-Jacobskerk, maar in de Basiliek van het H. Hart te Berchem (De Merodelei)
* Zondag 24 augustus: Tridentijnse Mis in de St.-Michaëlskapel in Niel-bij-As om 10u00, ter herinnering aan Pater Karel Van Isacker (+25/08/2010)
* Zondag 31 augustus: Tridentijnse Mis in de Basiliek van het Heilig Bloed in Brugge om 17u00

vrijdag 11 mei 2012

Vaticaan publiceert liturgische kalender voor de Tridentijnse ritus

Met enige vertraging heeft de pauselijke Commissie Ecclesia Dei een liturgische kalender voor het kerkelijk jaar 2011-2012 gepubliceerd. Deze "ordo" - volledig in het Latijn - geeft voor elke dag van het jaar aan welke Mis de priester dient te lezen en aanwijzingen voor het getijdengebed. De kalender volgt nauwgezet de aanwijzingen zoals die in 1962 (bij de laatste wijziging van het Missaal voor de Buitengewone Vorm van de Romeinse Ritus) in voege waren. De Romeinse ordo houdt evenwel geen rekening met regionale of diocesane verschillen (bv. heiligenfeesten of afwijkingen in de vastenpraktijk).

De Vaticaanse uitgeverij gaat hiermee in op een groeiende vraag bij priesters en religieuze gemeenschappen. Al enkele jaren staat de heruitgave van het Missaal van de Zalige Paus Johannes XXIII maandelijks in de top tien van haar best verkochte boeken.

PONTIFICIA COMMISSIO ECCLESIA DEI (curavit), Ordo Divini Officii recitandi sacrique peragendi – secundum antiquam vel extraordinariam ritus romani formam – pro anno Domini 2011-2012 – iuxta calendarium Ecclesiae Universae – ad normam Litterarum Apostolicarum motu proprio datarum „Summorum Pontificum“ SS. D. N. Benedicti PP. XVI“, ed. Libreria Editrice Vaticana, Romae 2012.

Te bestellen voor 6 euro via http://www.paxbook.com/.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen