Agenda

woensdag 30 mei 2012

Foto's en verslag van de bedevaart Parijs-Chartres 2012

Van zaterdag 26 tot maandag 28 mei 2012 nam opnieuw een kapittel van ongeveer 25 Belgische en Nederlandse bedevaarders deel aan de traditionele Bedevaart van Parijs naar Chartres.  Samen met 6000 andere bedevaarders vertrokken ze zaterdagmorgen na de Mis in de Notre Dame in Parijs te voet naar Chartres. De laatste dag sloten zich nog meerdere duizenden bedevaarders aan om samen de slotmis bij te wonen in de kathedraal van Chartres.

TF 1 zond een reportage uit:


Hier een filmpje met de tientallen seminaristen en priesters die meeliepen in de processie voor de Mis in Chartres:


En de foto's van het Belgisch-Nederlandse kapittel:EH Weishaupt over het Motu Proprio Summorum Pontificum

Op 30 mei hield de bekende kerkjurist EH Gero Weishaupt in Den Bosch een lezing over het motu proprio Summorum Pontificum, waarmee paus Benedictus XVI de Tridentijnse ritus opnieuw veralgemeend toeliet in de Kerk. De tekst van de lezing vindt u hier in pdf:  http://geroweishaupt.com/app/download/5785887192/Lezing_+Het_Motu_Propro_Summorum_Pontificum.pdf

Zaterdag 9 juni: Sacramentsdag in Luik
Op zaterdag 9 juni vindt in Luik een Sacramentsprocessie plaats. Om 16u00 is er een Plechtige Tridentijnse Hoogmis in de kerk van het Heilig Sacrament. De preek wordt gehouden door ZEH Kanunnik Eric de Beukelaer, voormalig woordvoerder van de Belgische Bisschoppenconferentie. Na de Mis vertrekt de processie met het H. Sacrament door de stad. Luik is de stad waar de traditie van Sacramentsdag ontstond, onder impuls van de heilige Juliana van Cornillon.

dinsdag 22 mei 2012

Zondag 27 mei: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 27 mei 2012

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Hoogfeest van Pinksteren
17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de organist aanmelden op het oksaal.
Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

donderdag 17 mei 2012

Parijse hulpbisschop draagt Mis op in oude ritus

Op het feest van de heilige Jeanne d'Arc op 13 mei, droeg Mgr. de Dinechin de Mis op in de Parijse parochie St Eugène. Hij diende er ook het H. Vormsel toe. St Eugène is een reguliere parochie waar de liturgie sinds 1985 op vraag van kardinaal Lustiger ook volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus gevierd wordt. De parochie heeft ook een bekend koor, de Schola Sainte Cécile.

maandag 14 mei 2012

Overste FSSPX-Benelux over toenadering met Rome (2)

EH Wailliez hield op 13 mei in Brussel een homilie over de toenadering van de fraterniteit St.-Pius X met Rome:

vrijdag 11 mei 2012

Vaticaan publiceert liturgische kalender voor de Tridentijnse ritus

Met enige vertraging heeft de pauselijke Commissie Ecclesia Dei een liturgische kalender voor het kerkelijk jaar 2011-2012 gepubliceerd. Deze "ordo" - volledig in het Latijn - geeft voor elke dag van het jaar aan welke Mis de priester dient te lezen en aanwijzingen voor het getijdengebed. De kalender volgt nauwgezet de aanwijzingen zoals die in 1962 (bij de laatste wijziging van het Missaal voor de Buitengewone Vorm van de Romeinse Ritus) in voege waren. De Romeinse ordo houdt evenwel geen rekening met regionale of diocesane verschillen (bv. heiligenfeesten of afwijkingen in de vastenpraktijk).

De Vaticaanse uitgeverij gaat hiermee in op een groeiende vraag bij priesters en religieuze gemeenschappen. Al enkele jaren staat de heruitgave van het Missaal van de Zalige Paus Johannes XXIII maandelijks in de top tien van haar best verkochte boeken.

PONTIFICIA COMMISSIO ECCLESIA DEI (curavit), Ordo Divini Officii recitandi sacrique peragendi – secundum antiquam vel extraordinariam ritus romani formam – pro anno Domini 2011-2012 – iuxta calendarium Ecclesiae Universae – ad normam Litterarum Apostolicarum motu proprio datarum „Summorum Pontificum“ SS. D. N. Benedicti PP. XVI“, ed. Libreria Editrice Vaticana, Romae 2012.

Te bestellen voor 6 euro via http://www.paxbook.com/.

maandag 7 mei 2012

Foto's Bedevaart naar Scherpenheuvel

Op initiatief van de vereniging Mysterium Fidei vond zondag 6 mei 2012 een bedevaart plaats van Diest naar Scherpenheuvel. Om 12 u. verzamelden zowat 70 mensen voor een H. Mis volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus die werd opgedragen door pater Gert Verbeken SJM in de St.-Sulpitiuskerk van Diest. De Mis werd opgeluisterd door het Gregoriaans koor Schola Cantorum van de abdij van Achel. In zijn preek had P. Verbeken het over de betekenis van St. Jan Berchmans vandaag. Hij vergeleek de crisis van de Kerk in Berchmans’ tijd met die van nu.Tijdens de Mis droeg de celebrant de kazuifel die paus Leo XIII droeg tijdens de heiligverklaring van Johannes Berchmans in 1888. De paus schonk deze kazuifel nadien aan de Sulpitiuskerk in Diest. 
Het graf van Filips Willem van Oranje in het koor van de kerk.


Na de Mis, die aan het hoofdaltaar van de kerk werd opgedragen, hadden de gelovigen de gelegenheid om de relieken van de H. Johannes Berchmans in de zijkapel in het koor te vereren. 


Om 14 u. vertrokken een veertigtal gelovigen van Diest via Zichem te voet naar Scherpenheuvel. Onderweg werd de rozenkrans gebeden en was er geestelijke begeleiding.
De bedevaart werd afgesloten met een plechtig Latijns lof in de Basiliek van Scherpenheuvel. Het Lof werd door vele bezoekers van de Basiliek gevolgd.
 Overste FSSPX-Benelux positief over toenadering met Rome

In het laatste nummer van Pour qu’Il règne, het informatieblad van de priesterbroederschap Pius X in de Benelux, laat EH Benoît Wailliez – overste van de broederschap in de Benelux - zich positief uit over de verwachte toenadering met Rome.
Half april maakte Mgr. Fellay, overste van de broederschap, een geamendeerde ontwerptekst over aan de Congregatie voor de Geloofsleer. Op basis van deze tekst neemt de paus binnenkort een beslissing over de verzoening tussen de Kerk en de aanhangers van Mgr. Lefebvre. Volgens verschillende bronnen zou de uitslag positief zijn en komt de broederschap zo in volledige communio met Rome.
De priesterbroederschap St. Pius X heeft o.m. kapellen in Gent, Antwerpen, Brussel en Bierbeek.

Bron
http://www.stpiusx.be/