Agenda

* Zondag 1 juli: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele. Tijdens de zomervakantie zijn er geen H. Missen in Dadizele. De volgende H. Mis is op zondag 2 september.
* Zondag 29 juli: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge.

donderdag 15 maart 2012

Aantal Franse traditionalistische seminaristen blijft hoog

Volgens de gegevens voor het jaar 2011 die de Franse vereniging Paix Liturgique verzamelde, blijft het aantal traditionalistische seminaristen in Frankrijk toenemen.

Het totale aantal seminaristen in de Franse bisdommen (mensen in opleiding bij kloostergemeenschappen e.d. werden niet meegerekend) bedroeg in 2011 710. Dit is het laagste cijfer sinds de Franse Revolutie. Paix Liturgique stelt vast dat de daling zich voordoet bij de 'reguliere' seminaristen. Het aantal traditionalistische seminaristen blijft stabiel en wordt daarmee relatief gezien belangrijker. In tegenstelling tot de vorige jaren is er bij hen echter geen stijging in absolute cijfers.
De 140 traditionalistische seminaristen zijn als volgt onder te verdelen:
- De Priesterbroederschap Pius X telde 49 Franse seminaristen (exact hetzelfde cijfer als het jaar daarvoor). Zij volgen bijna allen hun opleiding in Ecône, Zwitserland.
- Bij de met Rome verbonden gemeenschappen waren er 91 Franse seminaristen (95 het jaar ervoor).

De invloed van de traditionalistische gemeenschappen is dus sterk. Hoewel zij slechts 5% uitmaken van het aantal praktiserende Franse gelovigen, zorgen ze voor bijna een vijfde van het totale aantal seminaristen.
Daarnaast merkt Paix Liturgique ook op dat in heel wat gewone Franse seminaries de belangstelling voor de oude ritus hoog is. Zo zijn er bv. in Lyon en Toulon opleidingen voorzien in het kader van het motu proprio Summorum Pontificum. Dit brengt het totale aantal 'motu proprio'-seminaristen op een 30%.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten