Agenda

maandag 30 januari 2012

Koch: 'Toestaan oude Mis was eerste stap'


Het weer breed toestaan van de Tridentijnse Mis door paus Benedictus XVI was "slechts een eerste stap". Voor verdere stappen is de tijd echter "momenteel niet rijp".

Dit zei curiekardinaal Kurt Koch dit weekend in het Duitse Freiburg tijdens een bijeenkomst over de theologie en spiritualiteit van Joseph Ratzinger.

Juist in Duitsland zijn liturgische vraagstukken ideologisch geladen, aldus Koch. Rome kan pas verder werken, als er onder de katholieken de bereidheid is over nieuwe liturgievormen "in dienst van de Kerk" na te denken.

Met het motu proprio Summorum Pontificum stond de paus in juli 2007 het vieren van de 'oude Mis' volgens het missaal van 1962 weer breed toe. De Tridentijnse Mis is de "buitengewone" vorm, de 'nieuwe Mis' de "gewone" vorm van Eucharistie vieren in de Romeinse Kerk, aldus de paus.

Kardinaal Koch – voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen – keerde zich tegen het verwijt dat Benedictus liturgisch gezien de tijd zou willen terugdraaien tot voor het Tweede Vaticaans Concilie. "Onder deze insinuaties lijdt de paus."

Volgens Koch wil de paus juist de tot op heden niet omgezette uitspraken van het Concilie over de liturgie weer oppakken. Niet alles dat vandaag de dag liturgische praktijk is, laat zich immers door teksten van Vaticanum II onderbouwen, aldus de kardinaal. Zo is er nergens sprake van, dat de priester de Mis opdraagt met het gezicht naar de gelovigen, zei hij.

Een verdere ontwikkeling van vormen van vieren is volgens Koch nodig voor een innerlijke vernieuwing van de Kerk: "Wanneer namelijk de crisis van het kerkelijk leven vandaag in de eerste plaats een crisis van de liturgie is, dan moet ook een vernieuwing van de Kerk vandaag met de vernieuwing van de liturgie beginnen."

Centraal in de theologie van Joseph Ratzinger staat de zoektocht naar "waarheid", aldus de kardinaal. "Zijn theologisch denken draait om het gegeven en de herkenbaarheid van de waarheid, omdat het christelijk geloof de aanspraak heeft waar te zijn."

Daarmee is de vraag naar de verhouding tussen rede en geloof voor Joseph Ratzinger een van de kernvragen van de katholieke theologie, zei Koch.

donderdag 26 januari 2012

Gelovigen hebben recht op de authentieke, correct gevierde liturgie van de Kerk

Jan Peeters in het Katholiek Nieuwsblad:

Aartsbisschop Wim Eijk wil dat pastoraal werker Tejo van der Meulen wordt ontslagen door de parochie Sint-Jan de Doper, een fusie van negen voormalige parochies in de driehoek Abcoude, Mijdrecht en Maarssenbroek. Reden is dat Van der Meulen tijdens een Eucharistieviering tegen alle regels in het Evangelie voorlas, preekte en delen van het Eucharistisch gebed hardop heeft voorgebeden.
 

woensdag 25 januari 2012

Zondag 29 januari: Tridentijnse Mis in Brugge

Zondag 29 januari 2012

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
4de Zondag na Driekoningen

17u00


Basiliek van het H. Bloed

Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de organist aanmelden op het oksaal.
Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

donderdag 19 januari 2012

Zijn doopsels en huwelijken van Rent a Priest geldig?

Kerk en Leven 18 januari 2012

Deze maand publiceren de Vlaamse bisschoppen in de bisdombladen een richtlijn om in alle bisdommen op dezelfde wijze te reageren (bij de vraag naar de eerste communie) op doopsels die niet in de katholieke Kerk gevierd werden, maar wel in een andere Kerk of kerkelijke gemeenschap, evenals door rituelenbureaus zoals Rent a Priest.
Rent a Priest is geen Kerk of kerkelijke gemeenschap, zoals gekend in de oecumene. Het is een groepering van vroegere rooms-katholieke priesters en niet-priesters, die religieuze vieringen aanbieden, vooral het doopsel en het huwelijk.
Wat met de geldigheid van deze doopsels? Deze voormalige rooms-katholieke priesters werden gewijd en waren actief in de Kerk. Sommigen gingen echter feitelijk weg uit de Kerk, wat betekent dat ze alle contacten verbraken met hun bisdom of hun religieuze orde. Anderen traden volgens de normen van de Kerk formeel uit en werden gelaïciseerd, wat betekent dat ze hun priestertaken niet meer mogen uitoefenen. Zij blijven bijgevolg priester, maar mogen niet langer sacramenten bedienen, tenzij de biecht horen in stervensgevaar.
Waarom mogen beide categorieën van vroegere priesters geen sacramentele taken meer vervullen? De eerste groep omdat ze alle banden met de Kerk verbraken, de tweede omdat ze officieel hun ambt hebben neergelegd. Soms echter zijn sacramentele handelingen ongeoorloofd, maar niettemin geldig. Een vroegere priester mag niet dopen, maar indien hij dat verbod negeert, doopt hij toch geldig. Een niet-clericus doopt echter altijd ongeldig, tenzij de dopeling in stervensgevaar verkeert.
Het doopsel heeft twee aspecten. Allereerst wordt de dopeling opgenomen onder de volgelingen van Jezus Christus. Het doopsel brengt ook het lidmaatschap van een kerkgemeenschap met zich mee. Een doopheer van Rent a Priest kan dus nooit geldig de opname van een lid in de rooms-katholieke Kerk bewerken. Vandaar dat dit doopsel niet in de parochieregisters kan worden ingeschreven. Dit zou ‘valsheid in geschrifte’ betekenen, want het doopsel vond niet plaats in de parochiegemeenschap.
De dopeling is dus geen lid van de katholieke Kerk, maar zijn of haar ouders (of later de meerderjarige dopeling zelf) kunnen wel vragen om een officiële opname in de Kerk. Na een pastoraal gesprek stuurt de pastoor de gegevens en het doopbewijs naar de bisschop om diens goedkeuring te vragen. Na de opname tijdens een liturgische viering, wordt de naam van de dopeling genoteerd in het doopregister van de woonplaats.
Een vormsel van Rent a Priest kan nooit geldig zijn, omdat alleen de bisschop of een door hem gedelegeerde priester het vormsel mag toedienen.
Wat met de geldigheid van een huwelijksviering die door een voorganger van Rent a Priest wordt geleid? In de Latijnse katholieke traditie zijn de huwenden zelf de bedienaars van het sacrament. Met andere woorden, een priester of diaken ‘assisteert’ en treedt op als eerste getuige. Een priester die is weggegaan of gelaïciseerd, kan nooit de delegatie ontvangen om geldig bij een huwelijk te assisteren.
Het is het eigen recht van de pastoor om te assisteren of hiervoor een andere priester of diaken te delegeren, maar nooit een lid van Rent a Priest. De Organisatie kan bijgevolg nooit geldig optreden bij een huwelijk. Dergelijk huwelijk inschrijven in de parochieregisters mag ook niet. Soms wordt verwezen naar canon 1116 van het Wetboek van Canoniek Recht. In uitzonderlijke gevallen is een huwelijk gesloten met alleen maar twee getuigen geldig: bij stervensgevaar of wanneer binnen een maand geen priester of diaken te vinden is. Dit laatste is in België echter ondenkbaar.
Canon 1112 bepaalt dat, wanneer priesters of diakens ontbreken, de bisschop ook leken kan delegeren om te assisteren bij huwelijken. Dit kan echter slechts na positief oordeel van de bisschoppenconferentie en na toestemming van de Heilige Stoel, wat in België nog nergens werd aangevraagd.

Luc De Fleurquin
hoogleraar emeritus kerkelijk recht
en in het bisdom Antwerpen bisschoppelijk vicaris
 

woensdag 18 januari 2012

Nieuwe 'personele parochie' voor de oude Mis in Frankrijk

Diakenwijding bij de Fraternité Saint-Thomas-Becket op 7 januari 2012 door Mgr. Léonard
In Frankrijk heeft de bisschop van Blois, Mgr. de Germiny op 1 november ll. een nieuwe 'personele parochie' opgericht. Dit is een parochie waar de liturgie uitsluitend volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus gevierd wordt. Paus Benedictus XVI maakte dit mogelijk door zijn motu proprio Summorum Pontificum. Mgr. de Germiny vertrouwde de parochie Notre-Dame des Grouëts toe aan de Fraternité Saint-Thomas-Becket, een jonge priestercongregatie die beide ritussen volgt. Eerwaarde heer Gac, de overste van deze fraterniteit, wordt de nieuwe pastoor. In België is de fraterniteit vertegenwoordigd in het bisdom Namen.

Hiermee telt Frankrijk nu vier personele parochies: naast Notre-Dame des Grouëts in Blois zijn dit St-François de Paule in Toulon (EH Loiseau, overste van de Missionnaires de la Miséricorde divine), St-Eloi in Bordeaux (Instituut van de Goede Herder), Croix-Glorieuse in Straatsburg (Totus Tuus).
Ook in Amsterdam is er een dergelijke personele parochie, de Agneskerk, geleid door priesters van de Petrusbroederschap

maandag 9 januari 2012

254 bisschoppen en kardinalen celebreren in de oude ritus

De Spaanse weblog Acción Litúrgica publiceerde onlangs een lijst van alle bisschoppen en kardinalen die sinds het motu proprio Summorum Pontificum (2007) minstens één keer de Mis opdroegen in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Dit zijn er 254.

Hieronder de lijst zoals ze op katholisches  verscheen (in het Duits):

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: Kardinal Walter Brandmüller (em. Präsident der Päpstlichen Historikerkommission), Dick (em. Weihbischof von Köln), Hanke (Bischof von Eichstätt), Mixa (em. Bischof  von Augsburg), Ostermann (em. Weihbischof von Münster), Overbeck (Bischof von Essen)
ÖSTERREICH: Kardinal Stickler (+2007), Laun (Weihbischof von Salzburg)
SCHWEIZ: Farine (Weihbischof von Lausanne, Freiburg und Genf), Genoud (Bischof von Lausanne, Freiburg und Genf, +2010), Huonder (Bischof von Chur), Perisset (Apostolischer Nuntius in der Bundesrepublik Deutschland)
LIECHTENSTEIN: Haas (Erzbischof von Vaduz)
ARGENTINIEN: Baseotto ( em. Bischof  Castrense de  Argentina), Laise (em. Bischof  von San Luis), Sánchez Sorondo (Kanzler der Pontificia Academia de Ciencias)
AUSTRALIEN: Kardinal Pell (Erzbischof von Sidney), Coleridge (Erzbischof von Camberra), Hart (Erzbischof  von Melbourne), Hickey (Erzbischof von Perth), Elliot (Weihbischof von Melbourne), Grech (Bischof von  Sandhurst, +2010), Jarret (Bischof von Lismore), Porteus (Weihbischof von Sidney), Prowse (Bischof von  Sale)
BELGIEN: Leonard (Erzbischof von Brüssel, Primas von Belgien), Harpigny (Bischof von Tournai)
BENIN: N´Koue (Bischof von Natitingou)
BRASILIEN: Pena (Erzbischof von Niterói), Taveira Correa (Erzbischof von Belem do Pará), Tempesta (Erzbischof von Río von Janeiro), Areas Rifán (Bischof der Apostolischen Administratur San Juan Marían Vianney), Bergamin (Bischof von Nova Iguaçu), Canindé Palhano (Bischof von Senhor do Bomfim), Da Silva (em. Weihbischof von Fortaleza), Fontes de Matos (Bischof von Palmira dos Indios), Guimaraes (Bischof  von Garanhuns), Lopes de Faria (em. Bischof von Diamantina,+2009), Paixao (Weihbischof  von Salvador-Bahía), Pestana Filho (em. Bischof  von Anápolis,+2011), Romer (em. Weihbischof von Río von  Janeiro), Silva Matthes (em. Bischof von Franca), Sivieri (Bischof von Propriá-Sergipe), Soares da Costa (Weihbischof  von  Aracaju), Stringhini (Bischof von Franca)
CHILE: Kardinal Medina Estévez (em. Präfekt der Gottesdienstkongregation), Piñera Carvallo (em. Erzbischof  von La Serena). Bischof González Errázuriz (Bischof von San Bernardo)
CHINA: Kardinal Zen (em. Erzbischof von Hong Kong)
DÄNEMARK: Kozon (Bischof von Kopenhagen)
FRANKREICH: Kardinal Barbarin (Erzbischof von Lyon), Kardinal Ricard (Erzbischof von Bordeaux), Kardinal Ving-Trois (Erzbischof von París, Vorsitzender der französischen Bischofskonferenz), Bacqué (Nuntius in den Niederlanden), D´Ornellas (Erzbischof von Rennes), Le Gall (Erzbischof von Toulouse), Madec (em. Erzbischof von Toulon), Maillard (Erzbischof von Bourges), Thomazeau (Erzbischof von Montpellier), Aillet (Bischof von Bayonne), Aumonier (Bischof von Versailles), Bagnard (Bischof von Belley-Ars), Batut (Weihbischof von Lyon), Boivineau (Bischof von Annecy), Brouwet (Weihbischof von Nanterre), Centène (Bischof von Vannes), De Dinechin (Weihbischof von Paris), De lmas (Bischof von Angers), Dubost (Bischof  von Evry), Dufour (Bischof von Limoges), Fikart (em. Weihbischof von Paris), Fort (Bischof von Orleans), Fréchard (em. Bischof von Auch), Gaidon (em. Bischof von Cahors, +2011), Guillaume (em. Bischof von  Saint-Dié), Kalist (Bischof von Limoges), Kratz (Weihbischof von Straßburg), Lebrun (Bischof von Saint-Etienne), Mathieu (Bischof von Saint-Dié), Pansard (Bischof von Chartres), Rey (Bischof von Frejus-Toulon), Riocreux (Bischof von Pontoise), Scherrer (Bischof von Laval), Séguy (em. Bischof von Autun), Wintzer (Weihbischof von Poitiers)
GABUN: Mvé Engone (Erzbischof von Libreville), Bischof Madega (Bischof von Port-Gentil)
GROSSBRITANNIEN: Kardinal O´Brien (Erzbischof von Edinburgh, Primas von Schottland), Conti (Erzbischof von Glasgow), Kevin (em. Erzbischof von Southwark), Longley (Erzbischof von Birmingham), Arnold (Weihbischof von Westminster), Cunnigham (Bischof von Hexham und Newcastle), Doyle (Bischof von Northampton), Gilbert (Bischof von Aberdeen), Hopes (Weihbischof von Westminster), Kenney (Weihbischof von Birmingham), McGough (Weihbischof von Birmingham), McMahon (Bischof von Nottigham), Moran (Bischof von Aberdeen), Sherrington (Weihbischof von Westminster), Stack (Weihbischof von Westminster), Williams (Weihbischof von Liverpool)
HAITI: Gayot (em. Erzbischof von Cap-Haitien, +2010)
KANADA: Roussin (Erzbischof von Vancouver, em. 2009), Miller (Erzbischof von Vancouver), Prendergast (Erzbischof von Ottawa). Blais (Weihbischof von Quebec), Lemay (Weihbischof von Quebec)
KOLUMBIEN: Kardinal Castrillón Hoyos (em. Präsident der Päpstlichen Kommission Ecclesia Dei)
KROATIEN: Pozaic (Weihbischof von Zagreb)
ITALIEN: Kardinal Antonelli (Erzbischof von Florenz, em. 2008), Kardinal Bagnasco (Erzbischof von Genua, Vorsitzender der italienischen Bischofskonferenz), Kardinal Bartolucci (em. Chormeister der Sixtinischen Kapelle), Kardinal Caffarra (Erzbischof von Bologna), Kardinal De Paolis (Leiter der Präfektur für wirtschaftliche Angelegenheiten), Kardinal Piovanelli (em. Erzbischof von Florenz), Kardinal Poggi (em. Päpstlicher Bibliotekar, +2010), Kardinal Scola (Erzbischof von  Mailand), Accerbi (Titularerzbischof, Prälat des Souveränen Malteser Ordens), Appignanesi (em. Erzbischof von Potenza), Bassetti (Erzbischof von Perugia), Berloco (Apostolischer Nuntius in Belgien), Betori (Erzbischof von  Florenz), Boccardo (Erzbischof von Spoleto-Norcia), Brugnaro (Erzbischof von Camerino-San Severino), De  Magistris (em. Großpönitentiar), Molinari (Erzbischof von L´Aquila), Ambrosio (Bischof von Piacenza), Cancian (Bischof von Città di Castello), Fisichella (Kurienerzbischof, Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben), Giovanetti (Bischof von Fiesole), Giusti (Bischof von Livorno), Lambiasi (Bischof von Rimini), Miglio (Bischof  von Ivrea), Mistrorigo (em. Bischof von Treviso), Oliveri (Bischof von Albenga-Imperia), Rabitti (Bischof von  Ferrara), Ravignani (em. Bischof von Triest), Reali (Bischof von Porto-Santa Rufina), Scanavino (Bischof von  Orvieto), Tardelli (Bischof von San Miniato)
IRLAND: Martin (Erzbischof von Dublin), Magee (Bischof von Cobh), Moriarty (em. Bischof von Kildare y Leighlin)
KASACHSTAN: Schneider (Weihbischof von Astana)
LITAUEN: Bartulis (Bischof von Siauliai)
MEXIKO: Suárez Inda (Erzbischof von Morelia)
MONACO: Barsi (Erzbischof von Monaco)
NIGERIA: Kardinal Arinze (em. Präfekt der Gottesdienstkongregation), Ochiagha (em. Bischof von  Orlu), Tochukwu Ukwuoma (Bischof von Orlu)
NEUSEELAND: Meeking (em. Bischof von Christchurch)
NIEDERLANDE: Punt (Bischof von Amsterdam)
PARAGUAY: Livieres (Bischof von Ciudad del Este)
PHILIPPINEN: Lagdameo (Erzbischof von Jaro), Escaler (em. Bischof von Ipil), De Gregorio (Administrator der Apostolischen Prälatur von Batanes), Hobayan (em. Bischof von Cazarman), Tobias (Bischof von Novaliches)
POLEN: Kardinal Nycz (Erzbischof von Warschau), Golebiewski (Erzbischof von Breslau), Zscysinski (Erzbischof von Lublin), Balcerek (Weihbischof von Posen), Depo (Bischof von Zamosc-Lubaczow), Dziuba (Bischof von Lowicz), Gorny (Bischof von Rzeszów), Malysiak (em. Weihbischof von  Krakau), Mizinski (Weihbischof von Lublin), Pieronek (em. Weihbischof von Sosnowitz), Szkodon (Weihbischof  von  Krakau)
PUERTO RICO: Torres Oliveira (em. Bischof von Ponce)
RUSSLAND: Pezzi (Erzbischof von Moskau)
SLOWAKEI: Bezák (Erzbischof von Trnava)
SLOWENIEN: Kardinal Rodé
SPANIEN: Kardinal Cañizares Llovera (Präfekt der Gottesdienstkongregation), Martínez Sistach (Erzbischof von Barcelona), Kurienerzbischof Herranz Casado, Navarrete Cortés (em. Rektor der Päpstlichen Universität Gregoriana, +2010), Ureña Pastor (Erzbischof von Saragossa), Fernández González (Bischof von Córdoba), Iceta Gavicagogeascoa (Bischof von Bilbao), Yanguas Sanz (Bischof von Cuenca)
SRI LANKA: Kardinal Ranjith (Erzbischof von Colombo)
TSCHECHIEN: Baxant (Bischof von Leitmeritz)
UNGARN: Farhat (Nuntius in Österreich), Varga Lajos (Weihbischof von Vác)
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA: Kardinal Baum (em. Großpönitentiar), Burke (Präfekt der Apostolischen Signatur), Egan (em. Erzbischof von  New York), Foley (Großmeister des Ordens des Heiligen Grabs von Jerusalem, +2011), George (Erzbischof von Chicago), Levada (Präfekt der Glaubenskongregation), O’ Malley (Erzbischof  von  Boston), Brunett (Erzbischof  von  Seattle), Carlson (Erzbischof  von  Saint Louis), Di Noia (Sekretär der Gottesdienstkongregation), Hugues (em. Erzbischof  von Nueva Orleans), Kevin (em. Erzbischof  von  Southwark), Myers (Erzbischof von Newark), Nienstedt (Erzbischof von Sain Paul in Minneapolis), Pilarczyk (em. Erzbischof  von  Cicinnati), Vigneron (Erzbischof von Detroit), Wenski (Erzbischof  von  Miami), Backer (Bischof  von  Birmingham), Boyea (Bischof  von  Lansing), Bevard (Bischof  von  Saint Thomas), Blair (Bischof  von  Toledo, Ohio), Bruskewitz (Bischof von Lincoln), Burbidge (Bischof von Raleigh), Callahan (Bischof  von LaCrosse), Conley (Weihbischof von  Denver), Cordileone (Bischof  von  Oakland), Corrada (Bischof  von  Tyler), D´Arcy (Bischof  von  Fort Wayne-South Bend), Daniels (Bischof  von  Grand Falls), Dewane (Bischof  von  Venice), Di Lorenzo (Bischof  von  Richmond), Di Marzio (Bischof  von  Brooklynn), Doran (Bischof  von  Rockford), Etienne (Bischof  von  Cheyenne), Farrell (Bischof  von  Dallas), Finn (Bischof  von  Kansas City), Foley (em. Bischof von  Birmingham), Gainer (Bischof  von  Lexington), García (Bischof  von  Monterey), Hermann (Weihbischof von Saint Louis), Hurley (Bischof von Grand Rapids), Keleher (em. Bischof  von  Kansas City), Kicanas (Bischof  von  Tucson), Madera Uribe (em. Bischof von Fresno), Matano (Bischof von Burlington), McFadden (Bischof  von  Harrisburg), McManus (Bischof  von  Worcester), Morlino (Bischof  von  Madison), Murphy (Bischof  von  Rockville Centre), Nevares (Weihbischof  von  Phoenix), Olmsted (Bischof  von  Phoenix), Perry (Weihbischof  von  Chicago), Provost (Bischof  von  Lake Charles), Reiss (Weihbischof  von  Detroit), Rhoades (Bischof  von  Harrisburg), Ricken (Bischof  von  Green Bay), Sample (Bischof  von  Marquette), Serratelli (Bischof  von  Paterson), Silva (Bischof  von  Honolulu), Slattery (Bischof  von  Tulsa), Timlin (em. Bischof von  Scranton), Tobin (Bischof  von  Providence), Waltersheid (Weihbischof  von  Pittsburg), Van Johnston (Bischof  von  Springfield, Missouri).
Hinzu kommen noch die Bischöfe der Priesterbruderschaft St. Pius X.: Fellay, De Galarreta, Tisier de  Mallerais und Williamson.