Agenda

vrijdag 28 december 2012

Teksten voor de sacramenten in de buitengewone vorm

De Nederlandse stichting Sint-Athanasius heeft op haar website een nieuwe rubriek met de teksten voor het toedienen van de verschillende sacramenten in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. U vindt er onder meer:

- de gelezen Mis
- het doopsel

- de begrafenis
- het sacrament van de ziekenzalving

Opmerking: de website geeft ook de teksten van het sacrament van het huwelijk voor de Nederlandse bisdommen. In de Belgische bisdommen is een andere huwelijksritus van kracht.

woensdag 26 december 2012

Zondag 30 december: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 30 december 2012

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Zondag in het octaaf van Kerstmis
 
17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.
Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

dinsdag 25 december 2012

Zalig kerstmis en een voorspoedig 2013

Mysterium Fidei wenst alle lezers van deze weblog een zalig Kerstmis en een voorspoedig 2013!


zaterdag 22 december 2012

Nieuw traditionalistisch benedictijnerklooster in Sardinië

In Sardinië werd onlangs begonnen met de bouw van een nieuw benedictijnerklooster. De gemeenschap volgt de buitengewone vorm van de Romeinse ritus en ontstond in 2004. Sinds een aantal jaar wonen ze gezamenlijk in een huis in de stad, maar meer en meer ondervonden ze de nood aan een afgelegen klooster om hun spiritualiteit beter te kunnen beleven.

In 2011 werd de eerste steen van het nieuwe klooster gezegend door pater Konrad zu Löwenstein, priester van de Petrusbroederschap. De bouw van het klooster begon in 2012. Ondertussen is de rij cellen zo goed als af. In 2013 wordt aan de kerk en de kruisgang verder gewerkt.

Bron

Dom Alcuin Reid over de situatie van de priesterbroederschap Pius X

Gelezen op The New Liturgical Movement:

Let these sheep return freely to the sheepfold


Dom Alcuin Reid

When family members are estranged hardly a day goes by without those separated feeling pain. Pope Benedict XVI feels the rift with the Society of Saint Pius X deeply, and has done since the break of 1988. “Let the Society know that resolving the problem of the Society is at the heart of the priorities of my pontificate,” he is reported as saying. Yet in spite of years of effort they remain in a canonically irregular position.

Lees verder

woensdag 19 december 2012

Foto's en video Tridentijnse Mis met Mgr. Léonard

Op zondag 2 december droeg Mgr. Léonard een Mis in de buitengewone vorm op in de Minimenkerk in Brussel. Mgr. Léonard vertrouwde deze parochiekerk in 2010 toe aan de Petrusbroederschap.
Op de website van de Petrusbroederschap is een reportage te lezen en kan je verschillende foto's bekijken. Hieronder kunt u de preek van Mgr. Léonard beluisteren.donderdag 13 december 2012

The Economist: traditionalisten zijn de avant-garde van de Kerk

Het is trendy om traditionalist te zijn in de katholieke Kerk, schrijft The Economist deze week:

SINCE the Second Vatican Council in 1962, the Roman Catholic church has striven to adapt to the modern world. But in the West—where many hoped a contemporary message would go down best—believers have left in droves. Sunday mass attendance in England and Wales has fallen by half from the 1.8m recorded in 1960; the average age of parishioners has risen from 37 in 1980 to 52 now. In America attendance has declined by over a third since 1960. Less than 5% of French Catholics attend regularly, and only 15% in Italy. Yet as the mainstream wanes, traditionalists wax.

Lees verder

dinsdag 11 december 2012

24 december: Middernachtsmis in Oostakker

Uitnodiging

Middernachtsmis
Maandag 24 december 2012 om 24u00

Gregoriaans Proprium van Middernacht met Vlaamse en internationale kerstliederen.

Adres: Kapel van het kasteel Slotendries (naast Boerenhof)
ruime parkeergelegenheid

Celebrant: EH P. van de Kerckhove

Informatie: tel: 09 251 01 61

maandag 3 december 2012

Foto's Traditionele Latijnse Mis in Antwerpen

Op zondag 2 december 2012 werd de Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus in de St.-Jacobskerk in Antwerpen opgedragen voor de zielenrust van Mgr. Luc De Maere.

donderdag 29 november 2012

Impressies van een bezoeker

Een gelovige die op zondag 25 november voor het eerst de traditionele Latijnse Mis in Brugge bijwoonde, schreef er een artikeltje over op zijn webblog:

Op zondag 25 november, de laatste zondag van de maand en ook van het kerkelijk jaar, namen we van de gelegenheid gebruik om in de H. Bloedbasiliek van Brugge een tridentijnse mis bij te wonen. Dit is de mis -  ik durf hier het woord Eucharistieviering niet gebruiken – volgens het Latijnse missaal in voege voor het Tweede Vaticaans concilie en dat nog in zijn oorspronkelijke vorm dateert van het Concilie van Trente (16de eeuw). Met uitzondering van de volgelingen van de schismatieke Mgr. Lefèvre, was de vroegere Latijnse mis sindsdien totaal in onbruik geraakt, om niet te zeggen verboden, maar ze werd recentelijk opnieuw uit de verdomhoek gehaald door een motu proprio van paus Benedictus XVI.
Buiten een website die vermeldde dat dergelijke mis telkens op de laatste zondag van de maand om 17.00 uur wordt gevierd, sorry “opgedragen” (nog zo’n tridentijnse term!) in de H. Bloedbasiliek van Brugge, vonden we geen enkele informatie.En nochtans vermeldt de website duidelijk:
“Naar de bepalingen van het motu proprio heeft elke priester het recht om de liturgie in de ‘oude ritus’ te vieren (volgens het missaal van de zalige paus Johannes XXIII uit 1962). Ook de gelovigen hebben het recht om hiernaar te vragen, bv. bij speciale gelegenheden als doopsel, huwelijk en begrafenis. Indien een priester of pastoor omwille van praktische moeilijkheden hier niet kan op ingaan, is het de taak van de bisschop om voor een oplossing te zorgen”.
Lees verder

woensdag 21 november 2012

Zondag 25 november: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 25 november 2012

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Laatste Zondag na Pinksteren
 
17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.
Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

dinsdag 20 november 2012

Paus Benedictus over liturgie en evangelisatie

Paus Benedictus tot de Franse bisschoppen op Ad Limina – bezoek, 17 november 2012

"Zoals het Concilie herhaalt, maakt ook de liturgische handeling van de Kerk deel uit van haar bijdrage aan het beschavingswerk (Cf. Gaudium et spes 58, 4). De liturgie is immers de viering van de centrale gebeurtenis van de mensengeschiedenis, het verlossend offer van Christus. Hierdoor getuigt de Kerk van de liefde waarmee God de mensheid bemint; Zij getuigt dat het leven van de mens een zin heeft en dat de mens geroepen wordt deel te hebben aan het verheerlijkte leven van de Drie-ene God. De mensheid heeft nood aan dit getuigenis. Zij heeft er nood aan om, doorheen de liturgische vieringen, te zien welk inzicht de Kerk heeft omtrent de heerschappij van God en waardigheid van de mens. Zij heeft het recht om te kunnen onderscheiden – naast de grenzen die altijd kenmerkend zullen zijn voor de riten en de ceremonies van de Kerk – dat Christus “aanwezig is in het offer van de Mis en in de persoon van de bedienaar (Cf. Sacrosanctum Concilium 7). In het besef van de zorg waarmee jullie proberen de liturgische vieringen te omringen, spoor ik jullie aan de kunst van het vieren te bevorderen, jullie priesters in deze zin bij te staan en onophoudelijk te werken aan de liturgische vorming van de priesters en de gelovigen. Het respect voor de vastgestelde normen is de uitdrukking van de liefde en de trouw aan het geloof van de Kerk en aan de genadeschat die Zij bewaart en doorgeeft. De schoonheid van de vieringen, méér dan de vernieuwingen en de subjectieve aanpassingen, is hetgeen er voor zorgt dat de evangelisatie blijvend en doeltreffend is."

maandag 19 november 2012

Interview met P. Benoît-Joseph op Radio Maria

Morgen, dinsdag 19 november, zendt Radio Maria - België een interview uit met Pater Benoît-Joseph Schreurs. Dit om 11u en om 19u. De frequentie van Radio Maria in uw regio vindt u hier terug: http://www.radiomaria.be/frequenties.php. Later deze week zal het interview ook op de website te beluisteren zijn.

zaterdag 17 november 2012

Foto's Tridentijnse Mis in Brugge en Leuven

Na zijn eremis in Kortemark bezocht E.P. Benoît-Joseph Schreurs onder andere nog Brugge en Leuven. In Brugge droeg hij op 12 november de Mis op in de prachtige kapel van het Engels Klooster. In Leuven droeg hij op 15 november een Mis op voor de leden van de katholieke studentenvereniging Lovania, in de kapel van het Leo XIII-seminarie.

vrijdag 16 november 2012

Prentencatechismus

 
Deze webstek geeft u toegang tot een prachtige educatieve catechismusuitgave uit de vorige eeuw. In zeventig rijkelijk gedetailleerde prenten worden de belangrijkste elementen uit de katholieke geloofsleer weergegeven.
Het eerste artikel van de catechismus luidt:
“Ik geloof in God, de almachtige Vader”
De bijhorende teksten zijn overgenomen uit de oorspronkelijke Nederlandse vertaling en herschreven naar hedendaagse Nederlandse taalvormen. De publicatie is aangevuld met verwijzingen naar online publicaties van de Catechismus van de Katholieke Kerk (1997), het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk (2005) en de Willibrordvertaling van de Bijbel (1995).

dinsdag 13 november 2012

Amerikaanse bisschoppenconferentie promoot Traditionele Latijnse Mis

In Amerika groeit het aantal seminaristen dat hun roeping via de Tridentijnse liturgie ontdekte sterk aan. Ook de Amerikaanse bisschoppenconferentie beseft dit en weet er - in tegenstelling tot andere bisschoppenconferenties - handig gebruik van te maken. In het onderstaande promotiefilmpje voor het priesterschap komt de Tridentijnse Mis prominent naar voor als een bron van priesterroepingen.

In het Amerikaans College in Rome - waarover het filmpje gaat - wordt aan de seminaristen sinds enkele jaren ook de buitengewone vorm van de Romeinse ritus geleerd.

 

maandag 12 november 2012

Paus richt Academie op voor het Latijn

Bron: Siciliani Gennari/SIR ROME (KerkNet/RadVat) – Paus Benedictus XVI heeft zaterdag met het motu proprio ‘Latina Lingua’ een nieuwe Pauselijke Academie voor het Latijn opgericht. De academie moet het Latijn, de officiële landstaal van Vaticaanstad, promoten. De academie wordt onderdeel van de Pauselijke Raad voor de Cultuur. Zij wordt ‘ad experimentum’ opgericht voor een proefperiode van 5 jaar. De nieuwe academie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een academische raad van 5 personen.
De huidige paus staat bekend als een groot kenner en liefhebber van het Latijn en hij beheerst die taal ook uitstekend. In een begeleidende brief onderstreept hij het belang van het Latijn als officiële taal van de katholieke Kerk. “De Latijnse taal stond in de geschiedenis van de Kerk steeds garant voor de universaliteit van de boodschap van Christus. De Kerk is door het gebruik van deze wereldtaal, tot op vandaag, beschermer en promotor van het Latijn. Liturgie en kerkelijke documenten waren steeds in het Latijn. Dat is ook vandaag nog het geval.”
De paus onderlijnt dat de kennis van het Latijn van fundamenteel belang blijft voor de kennis van de bronnen van het christendom, onder meer met betrekking tot de kennis van de kerkvaders en hun geschriften.
De nieuwe pauselijke academie neemt onder meer de taken over van de Latinitas Stichting, die bekend is dankzij haar regelmatige publicatie van woordenlijsten met nieuwe Latijnse woorden. (Kerknet)

Link naar de originele (uiteraard Latijnse) tekst en de Engelse vertaling

zondag 11 november 2012

Foto's Eremis P. Benoît-Joseph Schreurs

Zaterdag 10 november 2012 droeg Pater Benoît-Joseph Schreurs van de abdij van Fontgombault in zijn geboortedorp Kortemark zijn Eremis op. Pater Benoît-Joseph werd op 4 augustus priester gewijd door Mgr. Léonard. De plechtige Hoogmis - 'met drie heren' - in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus werd door meer dan 300 mensen bijgewoond.
woensdag 7 november 2012

Foto's en video Summorum Pontificum bedevaart


Klik op de onderstaande afbeelding om meer foto's te zien van de Summorum Pontificum bedevaart.

CNS, de nieuwszender van de Amerikaanse bisschoppenconferentie, maakte ook een reportage:

dinsdag 6 november 2012

Foto's Tridentijnse Mis in Dadizele

De icoon van de Zwarte Madonna van Czestochowa pelgrimeert momenteel door Europa ter intentie van het ongeboren leven.
Op zaterdag 3 november werd ze onthaald in de basiliek van Dadizele. Voor deze unieke gebeurtenis werd een gezongen Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus opgedragen door EH Hygonnet, overste van de Priesterbroederschap St.-Petrus in België. De preek werd gehouden door EH Schijffelen.
Zo'n 400 gelovigen woonden de Mis bij. Enkele foto's van op de website van de organisatoren:
zaterdag 3 november 2012

Duizenden gelovigen wonen Tridentijnse Mis bij in de St.-Pietersbasiliek

foto: The Remnant Newspaper
Duizenden pelgrims woonden vandaag de slotmis bij van de driedaagse 'Summorum Pontificum'-bedevaart naar Rome. Met deze bedevaart wilden traditionalistische gelovigen paus Benedictus XVI danken voor het motu proprio 'Summorum Pontificum' waarmee hij vijf jaar geleden de Tridentijnse ritus voor alle gelovigen toegankelijk maakte.

De pontificale Mis werd gecelebreerd aan het hoofdaltaar van de St.-Pietersbasiliek door kardinaal Antonio Cañizares Llovera, Prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten.
In zijn preek sprak de kardinaal over Maria, het belang van het Kruis, de crisis in de Kerk en de wereld. De enige oplossing is onszelf te verenigen met het kruis, zei hij. Verder sprak hij over de rijke schoonheid van de Traditionele Latijnse Mis en hij herinnerde eraan dat het dé Mis was die de Concilievaders vijftig jaar geleden dagelijks vierden. Hij getuigde ook dat er veel, veel roepingen tot het priesterschap nu een resultaat zijn van de terugkeer van die Mis en hij riep op tot eenheid tussen alle katholieken, in eenheid met de Heilige Vader.

Zondag 2 december: Herdenkingsmis voor Mgr. Luc De Maere

Op zondag 2 december 2012, eerste zondag van de Advent, zal de H. Tridentijnse Mis om 11.45 u. in de collegiale kerk van Sint-Jacob, Lange Nieuwstraat te Antwerpen, opgedragen worden in dankbare herdenking van Mgr. Luc De Maere. Het is dan juist één jaar geleden (eerste zondag van de Advent 2011) dat onder impuls van wijlen Mgr. De Maere de wekelijkse parochiemis van toen 11.30 u. en nu 11.45 u. in de Tridentijnse vorm werd ingesteld in onze kerk met Bisschoppelijke goedkeuring.
Dank bij voorbaat voor uw persoonlijke aanwezigheid (voor kapelmeesters eventueel in tabbaard) of verdere berichtgeving. Dank ook voor uw gebed voor het zieleheil van Mgr. De Maere.

maandag 29 oktober 2012

(update) Traditionele Latijnse Missen in het bisdom Brugge

De volgende weken worden op verschillende plaatsen in het bisdom Brugge Missen volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus opgedragen.


Zondag 28 oktober:
om 17u00 in de Basiliek van het Heilig Bloed, Brugge. De gezongen Mis voor het Feest van Christus Koning wordt opgedragen door EH Schijffelen van de Priesterbroederschap St.-Petrus (meer info).

Zaterdag 3 november:
om 16u00 in de Basiliek van Dadizele. De icoon van de Zwarte Madonna van Czestochowa pelgrimeert door Europa ter intentie van het ongeboren leven. Zaterdag 3 november wordt ze onthaald in de basiliek van Dadizele. Voor deze unieke gebeurtenis wordt een gezongen Mis opgedragen door EH Hygonnet, overste van de Priesterbroederschap St.-Petrus in België. De preek wordt gehouden door EH Schijffelen. Er is ook biechtgelegenheid (meer info over de pelgrimage van de icoon).

Zaterdag 10 november:
om 14u30 in de St.-Bartholomeüskerk in Kortemark. P. Benoît-Joseph Schreurs osb draagt in zijn geboortedorp zijn eremis op. Het wordt een plechtige Hoogmis met 'drie heren'. Diaken is EH Schijffelen, subdiaken EP Gert Verbeken SJM. EP Gabriël Goossens o.praem., subprior van de Abdij van Tongerlo, houdt de preek. De gezangen worden verzorgd door het koor Gaudeamus Igitur uit Roeselare.
P. Benoît-Joseph werd op 4 augustus 2012 door Mgr. Léonard priester gewijd in de Abdij Notre Dame de Fontgombault.

Maandag 12 november:
om 10u30 in de kapel van het Engels Klooster, Carmersstraat 85, Brugge. Gelezen Mis opgedragen door P. Benoît-Joseph Schreurs osb. Wenst u aan deze Mis deel te nemen, gelieve u aan te melden: mysteriumfidei@catholic.org.

Nieuws van het Instituut Christus Koning

De website van het in Watermaal-Bosvoorde gevestigde Instituut Christus Koning, meldt twee komende activiteiten:

Retraite in het voetspoor van St. Franciscus van Sales
van vrijdag 30 november tot zondag 2 december 2012.
Gepredikt door Mgr. Gilles Wach, overste van het Instituut.
Waar: Het Oud Klooster, Terhulpensesteenweg 704 Maleizen (Overijse).
Meer informatie bij kanunnik Hudson, tel. 0472 42 96 93 of hudson@bicschool.be

Pontificale Mis met de Belgische nuntius
Mgr. Berloco, nuntius in België, draagt op zondag 2 december 2012 om 10u30 een pontificale Tridentijnse Mis op in de kapel van het Instituut Christus Koning. Meer info.

dinsdag 23 oktober 2012

Zondag 28 oktober: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 28 oktober 2012

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Feest van Christus Koning
 
17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.
Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

zaterdag 20 oktober 2012

Paus herziet liturgische vorm van de heiligverklaring

Paus Benedictus voert vanaf zondag een nieuwe liturgische vorm in voor de heiligverklaringen. Hiermee wordt het verschil met een zaligverklaring benadrukt. Bij een heiligverklaring speelt de autoriteit van de paus immers een grotere rol. De plechtigheid zal niet langer tijdens de Mis plaatsvinden, maar ervoor. Hiermee wordt een slechts kortgeleden ingevoerde praktijk teruggeschroefd. Een aantal elementen van de liturgie zoals die tot 1969 was, worden opnieuw ingevoerd om zo een grotere continuïteit met de traditie van de Kerk te waarborgen: het Te Deum, de processie, de verering van de relieken.

Het nieuwsbericht op kerknet.be:

VATICAAN (KerkNet/CNS) – Paus Benedictus XVI heeft de orde van dienst voor de plechtigheid ter gelegenheid van een heiligverklaring herzien en aangepast. Dat gebeurt uit bezorgdheid voor de integriteit van de eucharistie en uit respect voor de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie. Heiligen worden voortaan al voor het begin van de eucharistieviering afgekondigd. Dat zegt mgr. Guido Marini, de pauselijke ceremoniemeester.

Mgr. Guido Marini: “De paus besloot eerder al om de ring niet langer tijdens de eucharistie aan de nieuwe kardinalen te geven. In juni legde hij het pallium al voor de eucharistieviering aan de nieuwe aartsbisschoppen op. Een heiligverklaring is in wezen een canoniek gebeuren. Het is de kerkjuridische bekroning van het decreet van de paus waarmee een dienaar van God, die is opgenomen op de lijst van zaligen, ook op de lijst van heiligen wordt ingeschreven en wereldwijd mag worden vereerd.”

“Door de verschuiving van de afkondiging van de heiligen wordt het gezag van de paus bij de heiligverklaring nog duidelijker door het gebruik van bepaalde rituelen, in het bijzonder door de aanroeping van de hulp van God bij het nemen van een dergelijke belangrijke beslissing.”


Herdopen na ontdopen?

Gelezen op de website van Pastoor Penne:

Herdopen na ontdopen ?

Actrice Katie Holmes is weer rooms-katholiek geworden, zo berichtten de media onlangs: http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=72010 Ze was katholiek opgevoed maar op een bepaald moment overgegaan naar de Scientology Kerk. Nu is ze dus teruggekeerd naar het geloof en de Kerk van haar jeugd. Kan dat zomaar, vroeg mij iemand ?

Toevallig had ik in deze weken twee gelijkaardige gesprekken. Een vrouw vertelde mij dat ze zich enkele jaren geleden, bij het uitbreken van de pedofiliecrisis in de Kerk, had laten “ontdopen”, uitschrijven uit de Kerk. Ze had er eigenlijk al lang spijt van, het waren emoties geweest. Nu deed volgend jaar haar kind de Communie en ze wist dat zij op die mooie dag niet met haar kind ter communie mocht gaan. Wat moest ze doen ?

Bij een koffietafel na een begrafenis vertelde een man mij dat hij zich na het bewuste tv-interview van de Brugse bisschop had laten uitschrijven, bij zo een club wilde hij niet meer horen. Hij had zich ook laten uitschrijven met het ontdopingsformulier dat anti-kerkelijken op internet verspreidden. Nu hij had gezien hoeveel kracht zijn grootmoeder uit haar geloof had gehaald bij het afscheid nemen van het leven en hoe mooi de kerkelijke uitvaart was geweest, had hij echt spijt gekregen. Hij besefte dat hij als “ontdoopte” geen kerkelijke uitvaart en geen sacramenten mocht krijgen. Wat moest hij doen ?

Ontdopen bestaat eigenlijk niet. Eenmaal gedoopt, blijf je dat voor altijd. Natuurlijk kun je zeggen dat je niet meer in God gelooft of dat je niet meer bij de Kerk wil horen maar God blijft wel in jou geloven en Hij staat altijd op je te wachten. Mooi is daarom de zin uit de Bijbel, uit de tweede brief aan Timoteüs (2,13): “Als wij ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet”. We blijven Zijn kind, ook al lopen we ver weg.

Hoe kan ik er weer bij horen, is dan de vraag bij een aantal mensen. Moet je herdoopt worden? Ook al liet iemand zich uit de Kerk schrijven, je bleef gedoopt, herdopen hoeft dus niet. Door het uitschrijven heb je alleen de gemeenschap met de Kerk verbroken. Dat maakt dat je te allen tijde weer terug kunt. Je kunt op elk moment aan de Kerk vragen om je weer terug in haar midden te ontvangen. Dat kan via het sacrament van boete en verzoening (biecht) bij iedere willekeurige priester. Voordat hij je namens de Kerk kan vergeven en weer kan opnemen in de gemeenschap van de Kerk, moet hij contact opnemen met de bisschop die daar altijd in zal toestemmen als hij van de priester hoort dat je het echt meent. Zoals er een aantekening in het doopregister is gemaakt dat iemand zich uit de Kerk heeft laten uitschrijven, zal de priester die absolveert aan de pastoor van de doopparochie vragen weer een aantekening te maken dat de persoon in kwestie weer is opgenomen in de Kerk.

Iemand wees me op een mooie website in de Verenigde Staten die zovele mensen die ooit katholiek zijn gedoopt maar die hun band niet meer beleven weer wil thuishalen: http://www.catholicscomehome.org/ Misschien is het ook tijd om hier in onze streken dergelijk initiatief te ontplooien. Onbekend maakt onbemind. Het Jaar van het Geloof wat we nu houden kan daar een stimulans voor zijn om zo ook voor ons Nederlands taalgebied een initiatief te nemen en velen weer de grote rijkdom van hun Rooms-Katholieke geloof te laten ontdekken.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

www.priesterpenne.be

donderdag 18 oktober 2012

Het zou er moeten wemelen van jongeren

"En weet u nou wat komisch zou zijn als het niet zo tragisch was? Dat de concilie-mythe-mensen graag zeggen dat de “officiële Kerk” (paus en bisschoppen en de hun getrouwe priesters) de jeugd uit de kerk heeft gejaagd. Grotere onzin is welhaast niet mogelijk. Immers dan zou het in de parochies waar men zich al veertig jaar lang niets van de officiële Kerk aantrekt, moeten wemelen van jongeren, iedere zondag, maar juist daar zijn er helemaal geen! De weinige jongeren in de Kerk van Nederland zijn orthodox en zoeken naar parochies waar het werkelijk volgens het Concilie is: waar het missaal op het altaar ligt en uit de lectionaria wordt gelezen, waar de priester de houdingen aanneemt die voorgeschreven zijn en waar men normale liturgische gezangen zingt, al dan niet in het Latijn. Voor iedereen is het moeilijk maar de concilie-mythe-mensen hebben in ieder geval hun geloof (of wat ervoor doorging) niet aan de volgende generatie kunnen overdragen."

Pastoor Mennen, 'De mythe van het Concilie'

zaterdag 13 oktober 2012

Gezinsweekeinde in Postel

Van vrijdag 2 november tot en met zondag 4 november organiseert de abdij van Postel een gezinsweekend. Op zaterdag 3 november is er de gezinsdag rond het thema "Over de 7 hoofdzonden. Hoe strijden tegen de zonden en betere christenen worden".De bezielende en jonge pater Gert Verbeken sjm zal deze dag begeleiden. Het zal een dag worden gevuld met gebed en ontmoeting, geloofsverdieping en gesprek. We vieren de H. Mis met onze gezinnen en nemen deel aan het avondgebed van de abdijgemeenschap. Er is biechtgelegenheid voor oud en jong. Er is catechese en opvang voor de kinderen. Iedereen mag deelnemen, men hoeft niet in gezinsverband te komen. Voor wie op zoek is naar meer; wie dieper wil kennismaken met andere jonge gezinnen; wie met andere jonge gezinnen wil bidden; wie even in stilte met Maria bij Jezus wil vertoeven tijdens de Aanbidding; wie gezellig wil napraten... is er de mogelijkheid om het ganse weekend te komen: van vrijdag 2 november (vanaf 19u) tot zondag 4 november (einde rond 14u30).

Inschrijving en inlichtingen via:
Pater Benny
Abdij van Postel
Abdijlaan 16
2400 Mol
+32496501255
gastenkwartier@abdijpostel.be

woensdag 3 oktober 2012

Catholica-dag in Antwerpen zaterdag 13 oktober

Het Nederlands-Vlaamse maandblad Catholica organiseert op zaterdag 13 oktober 2012 een 'Catholica-dag' in Antwerpen. De dag start met een H. Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus in de voormiddag en in de namiddag een reeks lezingen met als thema 'Is Vaticanum II een breuk met de traditie van de Kerk?'. De Mis en lezingen gaan door in de school 'De Dames', Lange Nieuwstraat 94.

Inschrijven verplicht via http://www.catholica.nl/.

Programma


10.15 uur: Rozenkransgebed in de kapel van de school 'De Dames', Lange Nieuwstraat 94, Antwerpen.
11.00 uur: Heilige Mis, opgedragen door P. Schneider, priester van het bisdom Liechtenstein.
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Lezing E.H. Daniël Fringeli, ‘Vaticanum II – de godsdienstige revolutie in de katholieke Kerk’
14.35 uur: Lezing E.H. Peter van de Kerckhove, ‘De principes van een goede liturgiehervorming’
15.05 uur: Pauze met koffie en thee
15.35 uur: Lezing E.H. Gero Weishaupt, ‘Vermenging van het verschil tussen clerici en leken in de tijd na Vaticanum II'
16.15 uur: Vragenronde
17.00 uur: Gezellig samenzijn met drankje en hapje

zondag 30 september 2012

Vraag een Mis in uw buurt

In de meeste Vlaamse bisdommen hebben gelovigen niet of nauwelijks de gelegenheid om een Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus bij te wonen.

Aangezien Mysterium Fidei regelmatig vragen ontvangt van mensen die graag een 'Tridentijnse' Mis in hun buurt willen hebben, willen we via een vragenlijst mensen samenbrengen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Via dit formulier kunt u aangeven waar u graag regelmatig een Mis zou hebben. U kunt ook aangeven of u bereid bent om een actieve rol te spelen bij het totstandkomen van een Mis in uw buurt.

Van zodra we in een bepaalde regio voldoende mensen kunnen samenbrengen, sturen we een bericht naar diegenen die zich hiervoor willen engageren.

Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt voor het aangegeven doeleinde.

Het formulier vindt u hier of in de rechterkolom op deze weblog onder 'Vraag een Mis in uw buurt'.

donderdag 27 september 2012

Zondag 30 september: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 30 september 2012

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
18de Zondag na Pinksteren
 
17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.
Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

maandag 24 september 2012

Hernieuwde belangstelling voor Latijn in de Kerk

Een reportage van de Catholic News Service over de nieuwe belangstelling voor het Latijn in de katholieke Kerk.


dinsdag 18 september 2012

(update) Zaterdag 29 september: Traditionele Latijnse Mis in Leuven

Op zaterdag 29 september 2012 wordt in Leuven een Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus gecelebreerd. Iedereen is van harte welkom. Op initiatief van een aantal studenten worden ook stappen ondernomen om wekelijks een traditionele Latijnse Mis in Leuven te organiseren. Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op de pagina van de groep op facebook: https://www.facebook.com/groups/386937648003196

Zaterdag 29 september 2012
Traditionele Latijnse Mis in Leuven
ter ere van het Feest van de H. Aartsengel Michaël

St. Michielskerk
Naamsestraat 57A

14u00 Lezing door Mgr. de Jong, hulpbisschop van Roermond

16u00 H. Mis

De Mis wordt opgedragen door EH Otto, Nederlands diocesaan priester.

maandag 17 september 2012

Foto's bedevaart naar Foy Notre Dame 16 september 2012

Op zondag 16 september 2012 verzamelden zich zo'n 160 bedevaarders in de kerk van Leffe (Dinant) voor de jaarlijkse bedevaart naar Foy Notre Dame. Dit jaar liep de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, Mgr. Léonard de hele bedevaart van 12 km mee.

Mgr. Léonard leidt het openingsgebed van de bedevaart

Na het gebed aan het beeld van OLV van Leffe vertrok de bedevaart richting Foy Notre Dame


EH Schijffelen houdt een meditatie over de biecht voor de Nederlandstalige deelnemersOm 16u00 celebreerde Mgr. Léonard een pontificale Hoogmis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus in de kerk van Notre Dame de Foy voor meer dan 200 gelovigen.

EH Hygonnet, overste van de Petrusbroederschap in de Benelux

Bekijk alle foto's hier:
Foy Notre Dame 16 september 2012