Agenda

woensdag 30 november 2011

Gebed voor heilige priesters

Heer Jezus, indien er geen heilige priesters opstaan, welke vruchten zullen uw vergoten Bloed, uw Kruisdood, uw Eucharistie dan opleveren?

De armen dolen weg, verzinken en worden vergeten: Zend uw priesters!

Wanneer zijn er priesters zoals Gij, Jezus? Wanneer priesters der armen? Wanneer priesters voor de mansardekamers, priesters voor de kleinen, priesters voor de krotbewoners? Wanneer komen zij?
Ziet Gij niet, Heer, dat de zielen in groten getale verzinken in wereldse zin en lichtzinnigheid, in genotzucht en ontrouw, in onverschilligheid en ongeloof?

Jezus, geef ons priesters met de geest der Apostelen. Arm bij de armen! Klein bij de kleinen! Wanneer komen zij, de priesters die bij de armen leven, priesters die van huis tot huis gaan, die de schapen zoeken in de achterbuurten van armoede en zonde, Waar blijven ze, Jezus? Voor duizenden blijft uw Bloed nutteloos vergoten! Gaat de wereld haar geestelijke ondergang tegemoet? Kunnen de kleinen het gebeteren dat hun ouders niet opgewassen zijn voor hun taak en dat hun priesters geen heiligen zijn?

Heer, zend Gij priesters, de uwe, de ware, de arme, de heilige! Zo Gij uw priesters zendt, dan kunnen de kleinen gered worden, talloze armen in uw liefde ondergebracht worden en U bewaard blijven voor eeuwig.

Gedenk, o Jezus, wat Gij geleden hebt, gedenk uw eindeloze liefde en de onschuld der kleinen! Zend uw priesters! Moeder, toon U Moeder! Priesters, Jezus! Echte priesters!

Zalige priester Poppe, Sint-Coleta, 12 juli 1918
Laten we speciaal bidden voor de meer dan 300 Vlaamse priesters die door het ondertekenen van een manifest op internet afstand genomen hebben van een wezenlijk deel van het Geloof van de Rooms-katholieke Kerk, in het bijzonder van de fundamentele sacramenten van het H. Priesterschap en de H. Mis.


Hun namen vindt u hier, alsook die van de diakens, pastorale medewerkers, godsdienstleraars enz. die het manifest ondertekenden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten