Agenda

woensdag 30 november 2011

Gebed voor heilige priesters

Heer Jezus, indien er geen heilige priesters opstaan, welke vruchten zullen uw vergoten Bloed, uw Kruisdood, uw Eucharistie dan opleveren?

De armen dolen weg, verzinken en worden vergeten: Zend uw priesters!

Wanneer zijn er priesters zoals Gij, Jezus? Wanneer priesters der armen? Wanneer priesters voor de mansardekamers, priesters voor de kleinen, priesters voor de krotbewoners? Wanneer komen zij?
Ziet Gij niet, Heer, dat de zielen in groten getale verzinken in wereldse zin en lichtzinnigheid, in genotzucht en ontrouw, in onverschilligheid en ongeloof?

Jezus, geef ons priesters met de geest der Apostelen. Arm bij de armen! Klein bij de kleinen! Wanneer komen zij, de priesters die bij de armen leven, priesters die van huis tot huis gaan, die de schapen zoeken in de achterbuurten van armoede en zonde, Waar blijven ze, Jezus? Voor duizenden blijft uw Bloed nutteloos vergoten! Gaat de wereld haar geestelijke ondergang tegemoet? Kunnen de kleinen het gebeteren dat hun ouders niet opgewassen zijn voor hun taak en dat hun priesters geen heiligen zijn?

Heer, zend Gij priesters, de uwe, de ware, de arme, de heilige! Zo Gij uw priesters zendt, dan kunnen de kleinen gered worden, talloze armen in uw liefde ondergebracht worden en U bewaard blijven voor eeuwig.

Gedenk, o Jezus, wat Gij geleden hebt, gedenk uw eindeloze liefde en de onschuld der kleinen! Zend uw priesters! Moeder, toon U Moeder! Priesters, Jezus! Echte priesters!

Zalige priester Poppe, Sint-Coleta, 12 juli 1918
Laten we speciaal bidden voor de meer dan 300 Vlaamse priesters die door het ondertekenen van een manifest op internet afstand genomen hebben van een wezenlijk deel van het Geloof van de Rooms-katholieke Kerk, in het bijzonder van de fundamentele sacramenten van het H. Priesterschap en de H. Mis.


Hun namen vindt u hier, alsook die van de diakens, pastorale medewerkers, godsdienstleraars enz. die het manifest ondertekenden.

vrijdag 25 november 2011

Niel-bij-As: Kerstmis op een “buitengewone wijze”

Kerstmis in de St.-Michaelskapel te Niel-bij-As

Ontdek de geestelijke rijkdom van de Latijnse liturgie; eeuwen bidden in schoonheid!

Op de Caelenberg in Niel bij As, te midden in de natuur ligt de St. Michaelskapel. Een tot kapel verbouwde stal vormt al ruim twee decennia een plek die aantrekkingkracht op velen heeft. De oprichter van deze kapel, prof.dr. Karel van Isacker Sj (1913-2010) heeft met dit initiatief getracht de eeuwenoude schoonheid van de liturgie levendig te houden.

Ook na zijn heengaan weten  jongeren, nieuwsgierig naar de traditie, de weg naar de St. Michaelskapel te vinden. Ook volwassenen (her-) ontdekken het sacrale en de mystiek van de Tridentijnse liturgie. Een liturgie die zich mag verheugen op een toenemende  belangstelling.

Ook het Hoogfeest van Kerstmis zal uitbundig gevierd gaan worden op de Caelenberg. De jeugdige Vlaamse pater, Gert Verbeken SJM, zal tijdens dit Hoogfeest van Kerstmis de H. Missen opdragen. Eerste Kerstdag zullen leden van de Schola Cantorum uit Achel de gezangen verzorgen.

Van harte welgekomen!

St. -Michaelskapel te Niel bij As
Caelenberg 40
3668 Niel- bij As
Telefoon 089/ 65 86 11
www.caelenberg.info


Goddelijke Diensten in de Sint-Michaëlskapel

Donderdag 8 december
FEEST VAN MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN
18.30    Hoogmis
Heilig Uur van aanbidding

Zondag 11 december
Derde zondag van de Advent 
09.55     Hoogmis

Woensdag 14 december
Quatertemperwoensdag van de Advent
18.30     GULDEN MIS

Zondag  18 december
Vierde zondag van de Advent
09.55     Hoogmis

Zaterdag 24 december
Vigilie van Kerstmis
23.00     Stil gebed
23.40     Adventswake
24.00     Plechtige Middemachtmis
gevolgd door de Dageraadsmis

Zondag 25 december
HOOGFEEST VAN KERSTMIS
09.55     Plechtige Hoogmis 'Puer natus est nobis’
opgeluisterd door leden van de Schola Cantorum van Achel

Maandag 26 december
Tweede Kerstdag/Feest van de Heilige Stefanus
10.00     Hoogmis

Zaterdag 31 december
18.30     H. Mis
Nachtaanbidding tot 24.0 om God te danken voor het voorbije jaar en Zijn zegen af te smeken voor het komende.
24.00     Zegen met het Allerheiligste

Zondag l januari 2012
NIEUWJAAR/Feest van de Besnijdenis des Heren
09.55     Hoogmis

Vrijdag 6 januari
Feest van DRIEKONINGEN
18.30     Hoogmis

dinsdag 22 november 2011

Zondag 27 november: Eerste Zondag van de Advent in Brugge

Zondag 27 november 2011

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Eerste Zondag van de Advent

17u00


Basiliek van het H. Bloed

Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de orgelist aanmelden op het oksaal.
Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

vrijdag 11 november 2011

Wekelijkse Tridentijnse Mis in de St.-Jacobskerk in Antwerpen

Vanaf de eerste zondag van de Advent, 27 november 2011, zal er in de St. Jacobskerk in Antwerpen wekelijks een Mis opgedragen worden in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. De Mis met orgelbegeleiding wordt door EH Van de Kerkhove aan het hoofdaltaar gecelebreerd en vervangt de huidige gewone Mis van 11u30. Tot nu toe vond er één keer per maand een Tridentijnse Mis plaats.

dinsdag 1 november 2011

De Benedictijnen van Nursia, Italië

Een video over het leven van de benedictijnen van Nursia, in Italië. Sinds 2007 volgen zij terug de oude ritus.