Agenda

zondag 31 juli 2011

Zondag 9 oktober 2011: 18de bedevaart Onze Lieve Vrouw van Foy

18de bedevaart
Onze Lieve Vrouw van Foy
Zondag 9 oktober 2011
"Bid voor de herevangelisatie van ons land!"

Samenkomst aan de kerk van Leffe om 10u30, tocht van 12 km. De traditionele Mis wordt gevierd om 16u in Foy-Notre-Dame. Celebrant is Pater Argouarc'h, overste van Riaumont. Geestelijke begeleiding wordt verleend door de St. Petrus Priesterbroederschap.

Inlichtingen en inschrijvingen: M. Breydel, info@pelefoy.be, www.pelefoy.be. Deelnameprijs 10 euro/persoon (30 euro/gezin), incl. verplaatsing met de bus.

vrijdag 29 juli 2011

Kardinaal Cañizares beveelt mondcommunie aan

In een interview met ACI Prensa zei de prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, kardinaal Antonio Cañizares, dat het aan te bevelen is dat katholieken de Communie knielend op de tong ontvangen. Dit is de veruitwendiging van de "betekenis die de Communie zou moeten hebben, aanbidding en verering van God". Zo communiceren is "een teken van verering dat zou moeten terugkomen". Ik denk dat de Communie door heel de Kerk knielend zou moeten ontvangen worden." "Als iemand de Communie staand ontvangt, zou hij een kniebuiging of een diepe buiging moeten maken, maar dit wordt niet gedaan. Verder zei hij nog: "als we de Communie banaliseren, zullen we op den duur alles banaliseren. We mogen zo'n belangrijk moment niet voorbij laten gaan. Het is tijdens de Communie dat we erkenning tonen voor de werkelijke aanwezigheid van Christus".

Bron

maandag 25 juli 2011

Zondag 31 juli: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 31 juli 2011

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
7de Zondag na Pinksteren

18u00


Basiliek van het H. Bloed

Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 17u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de orgelist aanmelden op het oksaal.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

dinsdag 12 juli 2011

14de Liturgische Conferentie van 24 tot 27 augustus

Van 24 tot 27 augustus vindt de 14de Keulse Liturgische Conferentie plaats in Herzogenrath (vlak bij de Nederlandse en Belgische grens). Deze jaarlijkse bijeenkomst rond de Tridentijnse ritus is een intiatief van o.m. Una Voce Duitsland en het Initiativkreis katholischer Laien und Priester. Thema dit jaar is de tegenwoordigheid van Christus in het heilig sacrament des altaars en haar betekenis voor de liturgische vormen.

Op het programma staat onder andere:
- een gespreksronde met getuigenissen van priesters uit de bisdommen en Ecclesia Dei-gemeenschappen over de instructie "Universae Ecclesiae“
- De aanwezigheid van Christus in de Eucharistie door prof. Helmut Hoping, Freiburg
- Van het Laatste Avondmaal naar de Romeinse Mis door Martin Reinecke
- Van de rubrieken naar de 'ars celebrandi' door Dr. Alcuin Reid
- Mijn liefde voor de Eucharistie door de bekende journalist Matthias Matussek
- Over liturgische muziek als theophanie door Dr. Michael Tunger
- Referaten van EH Bernward Deneke FSSP, Prof. Peter Hofmann, EH Guido Rodheudt
- bezoek aan de Dom in Aken

De Missen tijdens de bijeenkomst worden opgedragen door Mgr. Czeslaw Kozon, bisschop van Kopenhagen en door Dom Josef Vollberg OCSO, Abt van Mariawald. De conferentie wordt afgesloten met een matinee in aanwezigheid van de Duitse schrijver Martin Mosebach.

Meer informatie

maandag 11 juli 2011

11 juli: St.-Benedictus, patroon van Europa


Introitus van het feest van St. Benedictus, gezongen door de monniken van Notre Dame de Fontgombault. Koop de cd hier.

zondag 10 juli 2011

Gezocht: togen en superplies

Voor de maandelijkse Tridentijnse Mis in de Basiliek van het H. Bloed zoekt men bijkomende togen en superplies voor misdienaars.

- zwarte togen (voor mensen tussen 1m70 en 1m90)


- rode togen voor jonge misdienaars + bijpassende superplies


Heeft u dit in uw parochie of klooster nog liggen en wilt u het graag schenken? Neem dan contact met mysteriumfidei@catholic.org.

Waarom priesters herkenbaar moeten zijn


"Ik draag de soutane eigenlijk voor de 96% van de mensen die niet naar de kerk komen. (…) Hoe wil je dat ze de kans krijgen een priester te ontmoeten? (…)

We zijn nu met 15000 priesters in Frankrijk (…), 9000 zijn actief (…), er zijn ook 40000 religieuzen. Ik ben er zeker van dat indien iedereen (…) zijn soutane terug zou aandoen, de sluier dragen… wel wat zou er gebeuren: alle dagen zouden de mensen dienaren van God ontmoeten. De Kerk zou haar plaats in het sociale veld terugkrijgen (…)."

vrijdag 8 juli 2011

Priesterwijdingen bij de Petrusbroederschap

Op 2 juli wijdde kardinaal Ricard, aartsbisschop van Bordeaux, in Wigratzbad (Duitsland) drie nieuwe priesters. Hiermee komt het aantal nieuwe priesters bij de Petrusbroederschap dit jaar op 9. Foto's van de ceremonie zijn hier te vinden.


Neomist mag Mis niet opdragen in Merelbeke

Matthias De Clercq uit Gent werd op zaterdag 2 juli tot priester gewijd in Zaitzkofen (Duitsland). EH De Clercq is lid van de Priesterbroederschap Sint-Pius X en wordt aangesteld in hun kapel in de Hemelstraat in Antwerpen. Aanvankelijk ging EH De Clercq in Merelbeke met toestemming van de pastoor op zaterdag 9 juli in de parochiekerk zijn eremis opdragen. Het bisdom heeft deze toestemming echter ingetrokken. De Mis zal nu buiten (naast de kerk) in een tent plaatsvinden om 11u.

Priesters van de broederschap zijn gesuspendeerd en hun bisschoppen waren tot 2009 ook geëxcommuniceerd omwille van hun ongeoorloofde (zonder toelating van de paus) bisschopswijding door Mgr. Lefebvre. De vier bisschoppen vroegen zelf om de opheffing van de excommunicatie. Omdat ze hierbij het pauselijk gezag erkenden, verviel de reden van excommunicatie en werd die formeel opgeheven door paus Benedictus XVI. Tot voor kort liepen er in Rome gesprekken tussen theologen van het Vaticaan en van de Priesterbroederschap om tot een doctrinaire uitklaring te komen van een aantal discussiepunten, vnl. met betrekking tot de interpretatie van Vaticanum II. Deze zijn nu afgerond en worden in september op het hoogste niveau in het Vaticaan besproken. Volgens sommigen zou dit in de nabije toekomst kunnen leiden tot een formele integratie van de broederschap in de katholieke Kerk, in de vorm van een personeel ordinariaat (te vergelijken met de ordinariaten die nu opgericht worden voor Anglicaanse geestelijken die toetreden tot de katholieke Kerk). Tot nader order blijven de priesters echter gesuspendeerd en is het hen formeel niet toegestaan de sacramenten toedienen. Toch ging Rome niet zover om de Priesterbroederschap expliciet te vragen om in tussentijd geen priesterwijdingen meer te doen. De bisschop van Regensburg, het bisdom waar het seminarie van de broederschap in Duitsland zich bevindt, had hier nochtans om gevraagd. Hoewel deze niet geoorloofd zijn, zijn ze wel geldig. Met het oog op de verzoening krijgen de priesters van de broederschap in heel wat bisdommen en bedevaartsoorden (zoals Lourdes) wel toelating om een kerk te gebruiken. De priesterbroederschap telt momenteel 551 priesters, 239 seminaristen en 38 jongens in een voorbereidend jaar.

donderdag 7 juli 2011

Tridentijnse "oefendagen" in Nederland

Van 4 tot 6 juli vonden in de buurt van 's Hertogenbosch (Nederland) "oefendagen" plaats voor priesters en seminaristen die volgens de Tridentijnse ritus willen leren celebreren. Deze dagen werden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Latijnse liturgie. Priesters, seminaristen, misdienaars en zangers uit de verschillende Nederlandse provincies en België namen eraan deel.
Er werden ook conferenties gehouden: P. Martin Reinecke over de theologie van de Romeinse liturgie en het belang van de Tridentijnse Mis in de dialoog met de oosterse kerken; Prof. Jo Hermans over het ontstaan van de Romeinse ritus en de bronnen ervan (psalmen, traditie, kerkvaders). Pater Uwe Michael Lang, auteur van het bekende boekje “Conversi ad Dominum" over de oosting in de liturgie, had het over het Latijn als liturgische taal.

Na het succes van dit jaar, kondigt de Vereniging voor Latijnse Liturgie ook een dergelijk initiatief aan in de loop van 2012. Intussen kunnen geïnteresseerde priesters ook altijd terecht voor een individuele opleiding bij de priesters van de Petrusbroederschap in Amsterdam of Namen.

Bron