Agenda

donderdag 16 juni 2011

Mgr. De Kesel: ‘Vernieuwing die Concilie inluidde is er niet gekomen’

Gelezen op rknieuws.net:

BRUGGE (RKnieuws.net) - ‘De vernieuwing die het Concilie zo beloftevol had ingeluid, is er niet gekomen, althans niet op de schaal die men zich had voorgesteld’. Dat stelt mgr. Jozef De Kesel, bisschop van Brugge.

‘Het Concilie heeft gepleit voor een grotere openheid op de moderne cultuur. En terecht. Maar moderne cultuur betekent onvermijdelijk een seculiere cultuur en een seculiere cultuur betekent al even onvermijdelijk een niet-christelijke cultuur. Dat heeft het Concilie en de post concilaire vernieuwing nadien onvoldoende ingezien. Integendeel, het heeft eerder gedacht dat openheid op de moderne cultuur zou leiden tot een terugkeer naar een weliswaar moderne, maar toch ook christelijke samenleving. Wat niet gebeurd is. Wat uiteraard niet gebeurd is. Het ging om een om een veel fundamenteler veranderingsproces binnen de westerse cultuur. Het ging en gaat niet alleen om een Kerk die zich aan de nieuwe cultuur moet aanpassen. Het gaat er om dat deze cultuur, als cultuur, afscheid heeft genomen van het christendom. En dat betekent voor het christendom niet het einde, maar het einde van een statuut dat het hier eeuwenlang heeft gehad: namelijk dat van culturele religie, te weten de religie die de cultuur grondt en samenhoudt en dus universeel erkend en aanvaard. Aan dat veranderingsproces, dat niet op de agenda van het Concilie stond, kon dat Concilie zelf niets veranderen. Het gaat om een veranderingsproces dat lang voor het Concilie was begonnen en ook na het Concilie verder ging. Het is de vraag, niet zozeer hoe de kerk zich verder moet aanpassen aan de moderne cultuur, maar wat het betekent Kerk te zijn in een moderne en dus door en door seculiere, niet-christelijke wereld’, aldus mgr. De Kesel.

‘We blijven denken dat, als de kerk de hand uitsteekt naar de moderne cultuur, die cultuur het opnieuw voor haar zal opnemen. We zoeken nog steeds naar de aangepaste liturgie of de nieuwe taal waarmee we eindelijk het probleem van het relevantieverlies van het christendom kunnen oplossen. Maar de vraag is of we die wel ooit zullen vinden. Op die manier blijven we lijden aan een fundamentele en onuitgesproken frustratie in onze pastoraal, in onze manier van Kerk zijn en van kerkvernieuwing’.

‘Het is niet juist dat een kerk die zich consequent moderniseert opnieuw iedereen zal overtuigen’, aldus mgr. de Kesel. ‘Het is moeilijk en pijnlijk te aanvaarden dat het Evangelie niet meer voor iedereen als relevant wordt ervaren. Ook met een consequenter aan de moderniteit aangepaste Kerk wordt het niet meer als vroeger. Het wordt nooit meer als vroeger. In een langdurig proces waarvan Vaticanum II slechts symptoom was, heeft het Westen niet alleen afscheid genomen van een bepaalde onaangepaste vorm van christendom, maar is het christendom gaandeweg opgehouden de culturele religie van de westerse beschaving te zijn’, stelt de Brugse bisschop.

1 opmerking:

  1. Het Concilie is op een totaal verkeerd moment in de geschiedenis gekomen. Er was in het begin van de jaren 60 (toen al) een zeer discutabele tendens zichtbaar. In Limburg werd bijvoorbeeld een parochiekerk afgebroken en vervolgens opnieuw opgebouwd zonder biechtstoelen erin. Ik bedoel maar. Dat was dus al vóór het Concilie!

    BeantwoordenVerwijderen