Agenda

donderdag 30 juni 2011

Kardinaal Burke celebreert op 6 november een Tridentijnse Mis in Amsterdam

http://www.ecclesiadei.nl:

Zijne Eminentie Raymond Kardinaal Burke is door onvoorziene omstandigheden niet in staat op 17 september aanstaande de Pontificale Hoogmis in de St. Agnes te Amsterdam te celebreren

Daarentegen zal Zijne Eminentie Raymond Kardinaal Burke thans op speciale uitnodiging van Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Punt, Bisschop van Haarlem-Amsterdam op Zondag 6 november aanstaande een Pontificale Hoogmis in de St. Agnes te Amsterdam celebreren.

Wij zijn zeer verheugd en dankbaar jegens Zijne Eminentie Raymond Kardinaal Burke dat hij ondanks de onvoorziene verhindering en een drukke agenda op zo'n korte termijn de gelegenheid heeft gevonden om alsnog naar de St. Agnes in Amsterdam te komen. Wij zijn tevens Zijne Hoogwaaerdige Excellentie Mgr Punt zeer dankbaar dat hij daartoe heeft bemiddeld en Zijne Eminentie als gastheer in de St. Agnes wenst te ontvangen.

Helaas, komen hiermee alle andere activiteiten die rond zaterdag 17 september 2011 waren gepland te vervallen.

maandag 27 juni 2011

500 mensen nemen deel aan Sacramentsprocessie in Luik

In Luik namen zaterdag 25 juni zo'n vijfhonderd gelovigen deel aan de Sacramentsprocessie. In de kerk van het H. Sacrament aan de Boulevard d'Avroy werd een plechtige hoogmis opgedragen in de Tridentijnse ritus. Celebrant was Pater Jos Vanderbruggen O.Praem., Norbertijn van Averbode verbonden aan het heiligdom in Tancrémont. Hij werd geassisteerd door EH Jean-Pierre Herman, kapelaan van het bedevaartsoord in Beauraing en EH Claude Germeau, in het Luikse zeer bekend voor zijn Foyer d'Accueil, waar hij de minstbedeelden opvangt. De liturgie werd verzorgd door het koor Ste Cécile, van de Parijse traditionele parochie St Eugène. Na de Mis trok de processie met het Allerheiligste door de straten van Luik.maandag 20 juni 2011

Zondag 26 juni: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 26 juni 2011

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Sacramentszondag (Tweede Zondag na Pinksteren)

18u00


Basiliek van het H. Bloed

Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 17u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de orgelist aanmelden op het oksaal.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

donderdag 16 juni 2011

Mgr. De Kesel: ‘Vernieuwing die Concilie inluidde is er niet gekomen’

Gelezen op rknieuws.net:

BRUGGE (RKnieuws.net) - ‘De vernieuwing die het Concilie zo beloftevol had ingeluid, is er niet gekomen, althans niet op de schaal die men zich had voorgesteld’. Dat stelt mgr. Jozef De Kesel, bisschop van Brugge.

‘Het Concilie heeft gepleit voor een grotere openheid op de moderne cultuur. En terecht. Maar moderne cultuur betekent onvermijdelijk een seculiere cultuur en een seculiere cultuur betekent al even onvermijdelijk een niet-christelijke cultuur. Dat heeft het Concilie en de post concilaire vernieuwing nadien onvoldoende ingezien. Integendeel, het heeft eerder gedacht dat openheid op de moderne cultuur zou leiden tot een terugkeer naar een weliswaar moderne, maar toch ook christelijke samenleving. Wat niet gebeurd is. Wat uiteraard niet gebeurd is. Het ging om een om een veel fundamenteler veranderingsproces binnen de westerse cultuur. Het ging en gaat niet alleen om een Kerk die zich aan de nieuwe cultuur moet aanpassen. Het gaat er om dat deze cultuur, als cultuur, afscheid heeft genomen van het christendom. En dat betekent voor het christendom niet het einde, maar het einde van een statuut dat het hier eeuwenlang heeft gehad: namelijk dat van culturele religie, te weten de religie die de cultuur grondt en samenhoudt en dus universeel erkend en aanvaard. Aan dat veranderingsproces, dat niet op de agenda van het Concilie stond, kon dat Concilie zelf niets veranderen. Het gaat om een veranderingsproces dat lang voor het Concilie was begonnen en ook na het Concilie verder ging. Het is de vraag, niet zozeer hoe de kerk zich verder moet aanpassen aan de moderne cultuur, maar wat het betekent Kerk te zijn in een moderne en dus door en door seculiere, niet-christelijke wereld’, aldus mgr. De Kesel.

‘We blijven denken dat, als de kerk de hand uitsteekt naar de moderne cultuur, die cultuur het opnieuw voor haar zal opnemen. We zoeken nog steeds naar de aangepaste liturgie of de nieuwe taal waarmee we eindelijk het probleem van het relevantieverlies van het christendom kunnen oplossen. Maar de vraag is of we die wel ooit zullen vinden. Op die manier blijven we lijden aan een fundamentele en onuitgesproken frustratie in onze pastoraal, in onze manier van Kerk zijn en van kerkvernieuwing’.

‘Het is niet juist dat een kerk die zich consequent moderniseert opnieuw iedereen zal overtuigen’, aldus mgr. de Kesel. ‘Het is moeilijk en pijnlijk te aanvaarden dat het Evangelie niet meer voor iedereen als relevant wordt ervaren. Ook met een consequenter aan de moderniteit aangepaste Kerk wordt het niet meer als vroeger. Het wordt nooit meer als vroeger. In een langdurig proces waarvan Vaticanum II slechts symptoom was, heeft het Westen niet alleen afscheid genomen van een bepaalde onaangepaste vorm van christendom, maar is het christendom gaandeweg opgehouden de culturele religie van de westerse beschaving te zijn’, stelt de Brugse bisschop.

dinsdag 14 juni 2011

Bedevaart Parijs - Chartres 2011

De eerste foto's en filmpjes van de jaarlijkse bedevaart van Parijs naar Chartres staan op internet. Tussen de 8000 en 10000 jonge gelovigen, waaronder een paar honderd priesters, seminaristen en zusters, namen eraan deel. Zaterdag om 7u. gaf mgr. Éric de Moulins-Beaufort, hulpbisschop van Parijs, de pelgrims zijn zegen in de Notre Dame in Parijs. 's Middags werd de Mis (in de buitengewone vorm van de buitengewone ritus) opgedragen door EH Renard, een pasgewijde priester van de Petrusbroederschap. Zondag celebreerde EH Laguérie, overste van het Instituut van de Goede Herder de Mis. 's Avonds was er aanbidding van het H. Sacrament, geleid door de pastoor van de kathedraal van Bagdad, een van de overlevenden van de aanslag die er in oktober 2010 plaatsvond. De bedevaart werd afgesloten met een Pontificale Mis, opgedragen door Mgr. Brouwet, hulpbisschop van Nanterre, in aanwezigheid van de bisschop van Chartres, Mgr. Pansard. Opmerkelijk was ook de aanwezigheid van een groep bekeerde moslims en de aanwezigheid van een grote groep christelijke vluchtelingen uit het Midden-Oosten.

Reportage en sfeerbeeld op France 3:
LINK


Filmpje van de processie van de Mis in Chartres:


Andere filmpjes hier, hier, hier en hier.

Fotoreportage: LINK

Compilatie van de start van de bedevaart in Parijs:

Vidéo départ Chartres 2011 door Pasapas