Agenda

maandag 28 februari 2011

Een "Mis met de rug naar het volk"?

"De gebedsrichting is een houding die voor alle religies gemeenschappelijk is. Terwijl synagoges naar Jeruzalem gericht zijn en moslims richting Mekka bidden, richtten christenen zich, sinds de tijd van de apostelen - de ononderbroken traditie van de Oosterse riten getuigt er nog steeds van naar de opkomende zon, een teken van de terugkeer in heerlijkheid van de opgestane Christus, sol invictus. Deze kosmische en eschatologische dimensie van de liturgie, die de bekering van het hart symboliseert, vervaagt die niet in onze naar het volk gerichte vieringen, waarvan men tevergeefs de voorschriften zoekt in de besluiten van het Concilie? Zonder in te gaan op de overwegingen van Paul Claudel, die zich verzette tegen de "omgekeerde Mis", dreigt de Mis met de priester naar het volk gekeerd niet de indruk te wekken van in zichzelf gesloten gemeenschappen in plaats van een Kerk die gedecentreerd is van zichzelf om meer open te staan voor de transcendentie van de Geheel Andere?"
 
Mgr. Raymond Centène, bisschop van Vannes, in zijn voorwoord voor het boek "La Liturgie, Mystère du salut" van Guido Marini, ceremoniemeester van de paus.

maandag 21 februari 2011

Zondag 27 februari: Tridentijnse Mis in Brugge

Zondag 27 februari 2011

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Sexagesima-zondag

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Om 15u45 geeft EH Schijffelen het vervolg van zijn reeks conferenties over de Tridentijnse ritus in het zaaltje in restaurant Panier d'Or op de Grote Markt 28.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de orgelist aanmelden op het oksaal.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

dinsdag 15 februari 2011

Bisschop van Kopenhagen viert Tridentijnse Hoogmis in Amsterdam

Vanop de site van de Agneskerk:

In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 april 2011 mogen we in onze kerk een bijzondere gast verwelkomen. Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr Czeslaw Kozon (foto), bisschop van Kopenhagen, zal - op doorreis - onze kerk bezoeken.

Op zaterdag 9 april zal de bisschop het sacrament van het doopsel toedienen, uiteraard in de oude vorm; op zondag 10 april (Passiezondag) draagt hij in onze kerk om 11.00 uur een pontificale Hoogmis op. Tijdens deze heilige Mis wordt aan enkele jong-volwassenen het sacrament van het vormsel toegediend.

Nadat in augustus vorig jaar de pauselijke nuntius in Nederland, aartsbisschop mgr François Bacqué, de Hoogmis van Maria Tenhemelopneming in onze kerk vanaf de troon presideerde, en eind januari van dit jaar de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, mgr André-Joseph Léonard, in de Brusselse Minimenkerk een pontificale Hoogmis heeft opgedragen (zie: 'Pontificale Hoogmis in Brussel' deel I en deel II), zal nu voor de derde keer in korte tijd in de Lage Landen een pontificale Hoogmis in de Tridentijnse ritus worden gecelebreerd. Het is ruim veertig jaar geleden dat dat voor de laatste keer plaatsvond.

Mgr Czeslaw Kozon is niet onbekend met de Tridentijnse ritus. Als bisschop van Kopenhagen heeft hij al meerdere keren een heilige Mis in de buitengewone vorm gecelebreerd (zie: Bisschop Kopenhagen celebreert Tridentijnse H. Mis en Fotoverslag pontificale H. Mis in kathedraal Kopenhagen). Ruim een jaar geleden verleende onze pastoor, pater Martin Kromann Knudsen FSSP, assistentie bij een pontificale Hoogmis in de Deense hoofdstad Kopenhagen met mgr Kozon als celebrant.

maandag 14 februari 2011

Bischop van Fulda vraagt zijn priesters om de oude ritus te leren

De bisschop van Fulda (Duitsland), Heinz Josef Algermissen moedigt in een recente brief de priesters in zijn bisdom aan om de Tridentijnse ritus aan te leren. "Om de vraag van de gelovigen die naar de viering van de H. Mis in de forma extraordinaria tegemoet te komen, wend ik mij vandaag met een vraag aan u: ik zou dankbaar zijn als de een of de andere onder u zich voor deze vorm van de Eucharistie zou laten opleiden, om zo de gelovigen die het wensen de viering van de Eucharistie in de forma extraordinaria mogelijk te maken," schrijft hij. Deze oproep ziet bisschop Algermissen ook als een mogelijkheid om aan de vraag van de paus in zijn motu proprio Summorum Pontificum tegemoet te komen.

In het bisdom Fulda vinden met toestemming van de bisschop sinds 2003 Tridentijnse Missen plaats in Fulda en Kassel. Van de zes priesters die hiervoor zorgen zijn er echter enkele die deze taak niet meer op zich kunnen nemen om gezondheidsredenen.
 

Het belang van Biecht en Communie

Op woensdag 23 februari 2011 organiseert het Thomas More-Genootschap Kern Brugge een conferentie over "Het belang van Biecht en Communie (in de geest van Don Bosco)". Gastspreker is EP F. Staelens sdb.
Don Bosco beschouwde de biecht en de communie als "het geheim of de sleutel van het succes" van zijn opvoedingsmethode. Waar andere opvoeders faalden boekte Don Bosco toch goede resultaten in de opvoeding van de in de ogen van anderen onopvoedbare jongeren. Hoe kwam dat? In deze conferentie gaat Pater Freddy Staelens, salesiaan daar dieper op in. Van belang is dat Don Bosco, deze heilige opvoeder ons tegelijk wijst op de goddelijke pedagogie via deze belangrijke sacramenten: geldend voor en toepasselijk op alle gedoopten.
 
Verzamelen in de huiskapel van het Begijnhof in Brugge, nr. 30 om 14u30 voor het Lof en Rozenhoedje. Daarna conferentie in huis nr. 5.

Tridentijnse Mis in Groningen

In de St.-Jozefkathedraal van Groningen (bisdom Groningen-Leeuwarden, het bisdom van mgr. de Korte) zal vanaf de maand april maandelijks een Tridentijnse Mis opgedragen worden. Hiermee gaat mgr. de Korte in op de vraag van een groep gelovigen uit de stad. De eerste Mis wordt opgedragen op zondag 12 april om 18u.

Bron

Lezing dinsdag 22 maart: vooruitgangsgeloof of vooruitgang van het geloof?

De Petrusbroederschap organiseert op dinsdag 22 maart om 19u30 in de Miniemenkerk in Brussel een lezing rond het thema "Vooruitgangsgeloof of vooruitgang van het geloof?". 
Spreker: EH Christian-Philippe Chanut, priester van het bisdom Evry (Frankrijk) en docent in meerdere seminaries, waaronder die van de Petrusbroederschap.
De conferentie wordt in het Frans gegeven. Nadien wordt een glaasje aangeboden.

Miniemenkerk, Miniemenstraat 62, Brussel

Lezingenreeks in Brugge (Engels Klooster)

De zusters van het Engels Klooster in Brugge organiseren een lezingenreeks vanaf de maand maart. De lezingen vinden plaats in het Frans. Hieronder meer informatie:
 
The English Convent
CARMERSSTRAAT 85
8000   BRUGGE

GROUPE DE PARTAGE

À l’écoute de la Parole de Dieu, dans l’Ancien et le Nouveau Testaments pour fortifier notre foi en Jésus le Christ

QUAND ?       Au choix :
Chaque 1er mardi du mois, l6h30 – 18h
1ER MARS – 5 AVRIL - 3 MAI – 7 JUIN 2011

ou

Chaque 1er samedi du mois, de 10h à 11h30
5 MARS – 2 AVRIL – 7 MAI – 4 JUIN 2011

PROGRAMME :

MARS : La Création : Genèse, ch. 1 – 3 et le « protévangile »

AVRIL :  L’Hymne de Jésus, Luc 10,21-22 éclairé par le prophète Isaïe, ch 12,1-6.

MAI :   La louange de Notre-Dame, le Magnificat, Luc 1,46-55

JUIN : Le chant de la miséricorde: Luc 7,36-50 et le Psaume 32/31

Le mardi: possibilité d’assiter aux Vêpres avec la communauté: 18h 15 - 18h 45

Inscriptions : PAR LA POSTE  ou bien: flegrand@the-english-convent.be
PAF : libre

woensdag 9 februari 2011

Binnenkort Motu Proprio over de liturgie

P. Frederico Lombardi SJ, de woordvoerder van het Vaticaan, bevestigde woensdag dat er binnenkort een motu proprio over de liturgie zal verschijnen. Hiermee zal de werking van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten hervormd worden. De Congregatie zal zich meer gaan focussen op het bevorderen van de liturgie in de zin van Vaticanum II. Doel is om willekeurige veranderingen en ongepaste creativiteit in de liturgie tegen te gaan en het sacrale karakter van de liturgie te beklemtonen.
 
Volgens sommigen zou het Motu proprio ook expliciet ingaan op de "nieuwe liturgische beweging" die zowel door paus Benedictus als door Antonio Kardinaal Cañizares Llovera voorgestaan wordt. Deze liturgische beweging zou een aantal scheefgroeiingen op liturgisch vlak - die in de jaren na het Concilie ingang vonden - moeten rechttrekken. Zo zou de nieuwe liturgie beter geënt worden op de traditionele liturgie.

zaterdag 5 februari 2011

Instituut Christus Koning krijgt kerk in Brussel

Na de Petrusbroederschap heeft ook het Instituut Christus Koning van mgr. Léonard een kerk toegewezen gekregen in Brussel. De oude kloosterkerk St. Anna in Watermaal-Bosvoorde (Léopold Wienerlaan 26) wordt nu bediend door het Instituut. EH Hudson werd tot rector benoemd.

Misuren:
Zon -en Feestdagen om 10u30
Maandag tot vrijdag om 18u00
Zaterdag: eucharistische aanbidding van 10 tot 12 gevolgd door de Mis

Foto's van de Mis op 2 februari

Bron: Le Forum Catholique

Foto's Mis met Mgr. Léonard

Op deze pagina is een fotoreportage te zien van de Pontificale Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus die op 30 januari 2011 opgedragen werd door Mgr. Léonard in de Minimenkerk in Brussel.woensdag 2 februari 2011

Mis met Mgr. Léonard - update

Een eerste impressie van de Mis die Mgr. Léonard zondag 30 januari opdroeg in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus vindt u op de site van de Leuvense Newman Society: http://newmansociety.wordpress.com/2011/01/31/archbishop-leonards-pontifical-high-mass-ef-in-brussels/
Het nogal tendentieuze bericht in De Standaard: http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=64730
Verslag op de website van de Agneskerk (Amsterdam): http://www.agneskerk.org/2011/02/pontificale-hoogmis-in-brussel.html
De Mis werd bijgewoond door zo'n 500 gelovigen. Het was de eerste keer in 40 jaar dat een Belgische aartsbisschop een Mis opdroeg in de overgeleverde ritus.

Op Youtube zijn ook reeds enkele filmpjes beschikbaar:

De intrede:


De consecratie: