Agenda

maandag 24 januari 2011

Een nieuwe syllabus voor de 21e eeuw

Voor u gelezen op www.rknieuws.net:
 
Hoogleraar Roberto de Mattei - die net een werk geschreven heeft over de geschiedenis van Vaticanum II en daarin eindigt met een oproep aan Benedictus XVI om de concilieteksten opnieuw te laten onderzoeken om alzo het vermoeden uit te sluiten dat het concilie brak met de traditionele leer van de Kerk - heeft zich aangesloten bij een groep katholieke personen door een oproep te ondertekenen die gericht is aan Benedictus XVI. In deze oproep vragen ze de paus om af te zien van de nieuwe ontmoeting in Assisi omdat ze vrezen dat dit zal leiden tot een heropflakkering van syncretistische verwarring . Deze verwarring begon volgens hen met het bijeenroepen van de eerste ontmoeting in 1986 door Johannes Pauslus II in de stad van Sint-Franciscus.

In 1986 nam Joseph Raztinger, toen nog kardinaal, niet deel aan de ontmoeting in Assisi waarover hij toen zeer kritisch was. Op 24 januari 2002 nam hij echter wel deel aan een nieuwe ontmoeting op strikte voorwaarde dat de fouten die in 1986 gemaakt werden niet herhaald zouden worden.

De belangrijkste fout uit 1986 was het gelijkstellen van alle godsdiensten als “bronnen tot redding van de mensheid”. Tegen deze fout heeft de Congregatie van de Geloofsleer in het jaar 2000 opgetreden met het uitbrengen van het document “Dominus Jesus” waarin opnieuw uitgelegd wordt dat er zonder Christus geen redding kan bestaan. Kardinaal Ratzinger was op dat ogenblik prefect van de Congregatie.

Maar ook als paus, heeft Ratzinger opnieuw gewaarschuwd tegen de verwarring. In een boodschap aan de bisschop van Assisi op 02 september 2006, schreef hij:

"Om de betekenis van wat Johannes Paulus II in 1986 omschreef als de ‘geest van Assisi ‘ niet verkeerd te interpreteren, is het belangrijk om niet te vergeten hoeveel aandacht er toen besteed werd opdat de interreligieuze gebedsontmoeting niet ten prooi zou vallen aan syncretistische interpretaties die gebaseerd zijn op relativisme. Om deze reden, zelfs als we samenkomen om te bidden voor de vrede, moet dit gebed worden uitgevoerd volgens de voorschriften die eigen zijn aan elk van de verschillende religies. Dit was de regel in 1986 en deze regel is vandaag nog steeds geldig. Het samenkomen van mensen met verschillende religies mag en kan nooit de indruk wekken dat er toegevingen aan het relativisme gedaan werden. Ditzelfde relativisme ontkent de juiste betekenis van ‘waarheid’ en het bereiken van deze ‘waarheid’.”
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten