Agenda

* Zondag 1 juli: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele. Tijdens de zomervakantie zijn er geen H. Missen in Dadizele. De volgende H. Mis is op zondag 2 september.
* Zondag 29 juli: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge.

zondag 21 november 2010

De Priesterbroederschap St.-Petrus in Brussel

Mededeling van de Priesterbroederschap St.-Petrus in de Benelux

De priesterbroederschap St.-Petrus in de Benelux (FSSP) heeft de grote vreugde de opening van een nieuw apostolaat in Brussel bekend te maken, in de "Sint-Jan-en-Stefaan-der-Miniemen-kerk".

Met instemming van de oversten van de FSSP, en met de welwillende instemming van de parochie-admiistrator, zeereerwaarde heer Jacques van der Biest, heeft de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, Mgr Léonard, op 1 november 2010 Pater Hervé Hygonnet benoemd tot parochie-vicaris van bovengenoemde parochie.

Hij zal zorgen voor de katholieken die zich toewijden aan de buitengewone vorm van de Romeinse liturgie.

Sinds 2003 is Pater Hygonnet regionaal overste van de Benelux en heeft tegelijkertijd de zielzorg over de kapel van de heilige Theresia in Namen, waar de zondagsmis wordt gecelebreerd.

Eveneens wordt in de Waalse hoofdstad, in de kathedraal Saint-Aubain, van maandag tot en met donderdag de H. Mis gecelebreerd volgens de buitengewone ritus van de Romeinse liturgie. En in dezelfde stad is in overeenstemming met het kerkelijk recht in december 2005 een huis van de Priesterbroederschap opgericht dat momenteel bestaat uit drie priesters en één seminarist.

Tot augustus 2011 zullen de activiteiten van de FSSP in Brussel verlopen volgens het volgende schema:

1. Gezongen zondagsmis om 9uur.
2. Gelezen H. Mis op vrijdag 18.30uur en op zaterdag 9uur.
3. Verder organiseert de Priesterbroederschap een aantal activiteiten die zullen omvatten: Lof met aanbidding van het Allerheiligst Sacrament, de studiekring van de heilige Thomas, Domus Christiani, en catechismuslessen voor kinderen en volwassenen.

In Namen is de tijd van de gezongen zondagsmis gewijzigd. Deze zal voortaan plaatsvinden om 11.15uur. De catechismuslessen zullen derhalve voor de H. Mis plaatsvinden, namelijk om 10uur

www.fssp.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten