Agenda

* Zondag 19 januari: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele
* Zondag 26 januari: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge
* Zondag 2 februari: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele

maandag 25 oktober 2010

Zondag 31 oktober: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 31 oktober
Feest van Christus Koning

Gezongen Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)

H. Bloedbasiliek
Burg, Brugge
(bovenkapel)

om 17 uur
(opgelet: in de winterperiode vindt de Mis om 17 uur plaats!)

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.
Deze Mis is een initiatief van de Werkgroep Mysterium Fidei
met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de orgelist aanmelden op het oksaal.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

dinsdag 12 oktober 2010

Conferentie door EH H. Bizard FSSP op zondag 31 oktober

Op zondag 31 oktober zal EH Hubert Bizard, vice-rector van het seminarie van de Petrusbroederschap in Wigratzbad de preek verzorgen tijdens de Mis in de St. Theresiakapel in Namen (10uur). Na de Mis geeft hij een conferentie over de roeping tot het priesterschap. Hierbij zal hij het leven op het seminarie toelichten. Jonge mensen die interesse hebben worden van harte uitgenodigd.

Studienamiddag over liturgie als geschenk

Gelezen op rknieuws.net:

Op 11 november wordt in het Maria-Theresiacollege in Leuven een studienamiddag georganiseerd over de liturgie als geschenk. Spreker is prof. Joris Geldhof, die sacramentologie en liturgiewetenschappejn doceert aan de KU Leuven.
Over de maakbaarheid van de liturgie werd enkele jaren geleden het liturgisch congres opgebouwd in Blankenberge onder de titel ‘Is de liturgie maakbaar?’. De grote vraag was en is nog altijd in welke mate de liturgie een geschenk is dat wij ontvangen vanwege de Kerk en vanuit het verleden? Maar wat dan met de creativiteit en de actualisering van de liturgie? Is dit geen tegenspraak: enerzijds geschenk, anderzijds creatief? Enerzijds duidelijke richtlijnen en afspraken, anderzijds telkens een wit blad? Tijdens de studiedag wil men vooral kijken hoe men met deze spanning in de parochies moet omgaan.

Meer info: info.vbm@ccv.be

dinsdag 5 oktober 2010

Filmtip: Des hommes et des Dieux

Een klooster, ergens hoog in de Maghrebijnse bergen tijdens de jaren '90. Acht Franse monniken leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen in hun arbeid, nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun medische gezondheid. Terreur en geweld nemen echter langzaam maar zeker de bovenhand in de regio. Ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt, groeit de vastberadenheid onder de monniken om te blijven. Wanneer ze besluiten om enkele gewonde terroristen te behandelen, reageren de autoriteiten furieus en zetten hen onder druk om terug te keren naar Frankrijk. Een verhaal over waarden die geconfronteerd worden met fundamentalisme. Gebaseerd op waargebeurde feiten, die door de Franse overheid lange tijd in de doofpot zijn gestopt.
 

FSSP groeit verder

De Petrusbroederschap, die o.m. instaat voor de maandelijkse Tridentijnse Mis in de H. Bloedbasiliek in Brugge, groeit verder aan. Volgens de statistieken die op 1 oktober werden bekendgemaakt telt de priesterbroederschap nu 376 leden, de lekenorde 3157. Van de 376 leden zijn er 223 priester, 8 diaken en 145 seminarist. De gemiddelde leeftijd is 36 jaar en de leden komen uit 34 verschillende landen.
De priesterbroederschap is in 16 landen vertegenwoordigd en is werkzaam in 113 bisdommen (waaronder 64 in Europa).

maandag 4 oktober 2010

‘Liturgie moet stilte herwaarderen’

Gelezen op Kerknet.be:

"De pauselijke ceremoniemeester Guido Marini pleit in ‘L’Osservatore Romano’, het dagblad van het Vaticaan, voor het gebruik van het Latijn en de herwaardering van stiltemomenten tijdens liturgische plechtigheden. Volgens Marini drukt het gebruik van het Latijn de universaliteit en de katholiciteit van de katholieke Kerk uit. “Een goed gevierde liturgie wordt gekenmerkt door de vreugdevolle afwisseling van stilte en het woord. Stilte mag zeker niet als een teken worden beschouwd van passiviteit of een gebrek aan deelname aan de liturgie."