Agenda

* Zondag 27 mei: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge.
* Zondag 3 juni: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele.
* Zondag 17 juni: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele.
* Zondag 24 juni: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge.

dinsdag 28 september 2010

Mgr. Léonard over liturgie

Op www.rknieuws.net lezen we:

Het mysterie van de Eucharistie is te groot om er naar believen mee om te gaan, aldus mgr. Léonard. ‘De liturgische hervorming die het Tweede Vaticaans Concilie voor ogen stond, was de oorsprong van de opmerkelijke vooruitgang in de ware betekenis van de liturgie’, stelt de aartsbisschop. Hij wijst erop dat de Constitutie Sacrosanctum Concilium, gewijd aan de liturgie, bijzonder actueel blijft: ‘bij de uitvoering van deze conciliaire tekst zijn er een aantal misverstanden gerezen. Ernstige ontsporingen zijn er gelukkig slechts sporadisch; gebrek aan smaak en inschatting daarentegen is niet zo zeldzaam’.

Mgr. Léonard zegt met zijn kanttekeningen en suggesties hoegenaamd niet sommige priesters de les te willen spellen. ‘Het is nog minder mijn bedoeling een sfeer van verklikking te bevorderen. Indien U, priester, diaken, leek of Godgewijde, meent dat een en ander niet naar behoren verloopt in de gemeenschap die U dient of geregeld bezoekt, praat er dan broederlijk over met uw plaatselijke verantwoordelijken en tracht een wederzijdse overeenkomst te bereiken door u te laten inspireren door de regels van de liturgie. Een beroep op de deken, het vicariaat-generaal, de hulpbisschop of de bisschop zou enkel een uitkomst mogen bieden in gevallen van ernstig en aanhoudend misbruik, wat zich uitzonderlijk voordoet’.

‘Door het in herinnering brengen van een aantal liturgische normen, beoog ik geenszins een verwerpelijke mentaliteit aan te moedigen, die enkel leeft van een loutere regelgeving zonder ziel’, aldus de aartsbisschop.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten