Agenda

woensdag 28 juli 2010

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming in Amsterdam

Aankondiging van de Agneskerk in Amsterdam:

Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, hét Mariafeest bij uitstek, omdat Maria ten deel is gevallen waarop wij allen mogen hopen: het eeuwig geluk bij de Drie-ene God.

Dit jaar valt het feest op zondag. In de Agneskerk zal om 11.00 uur een Hoogmis worden opgedragen waarbij de priester geassisteerd wordt door een diaken en een subdiaken, een zogenaamde Drieherenmis.

Heel bijzonder is dat de pauselijke nuntius in Nederland, zijne hoogwaardige excellentie mgr F.R. Bacqué, heeft toegezegd aanwezig te zullen zijn en de heilige Mis zal presideren 'vanaf de troon'. Tevens zal hij die zondag de homilie verzorgen.

Het belooft een bijzondere gebeurtenis te worden. Het zal de eerste keer zijn sinds de inwerkingtreding van het motu proprio 'Summorum Pontificum' uit 2007, waarin paus Benedictus XVI de Tridentijnse ritus volledig vrijgeeft, dat er in Nederland een heilige Mis gecelebreerd wordt in de buitengewone vorm van de Romeinse liturgie in de aanwezigheid van een bisschop.

dinsdag 27 juli 2010

Benedictinessen van Le Barroux tekenen platencontract

De Benedictinessen van Notre-Dame de l'Annonciation tekenden onlangs een platencontract met Decca Records.

De abdij ontstond in 1979 in de nabijheid van het Benedictijnerklooster van Le Barroux dat door Dom Gérard opgericht was. Ook deze zusters volgen uitsluitend de Tridentijnse ritus. Het monasterium werd canoniek erkend door de Heilige Stoel in 1989. In 1992 kreeg het de status van abdij. In 2005 werd de zelf gebouwde abdijkerk ingewijd door kardinaal Medina.







website Notre-Dame de l'Annonciation


website Le Barroux

zondag 18 juli 2010

Zondag 25 juli: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

uitnodiging:

Zondag 25 juli
9de zondag na Pinksteren

Gezongen Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)

H. Bloedbasiliek
Burg, Brugge
(bovenkapel)

om 18 uur

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.
Deze Mis is een initiatief van de Werkgroep Mysterium Fidei
met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Er is biechtgelegenheid vanaf 17u30.
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de orgelist aanmelden op het oksaal.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

woensdag 7 juli 2010

Mgr. De Kesel ijvert voor correct gevierde liturgie

EH Guy Gilbert tijdens een "concelebratie" met  de voormalige bisschop van Lisieux, mgr. Pierre Pican.

Uit het Katholiek Nieuwsblad van 2 juli 2010:

"De bisschop hecht aan een correct gevierde liturgie. Dat gebeurt misschien nog niet overal, "maar ik denk dat de overdreven wens om voortdurend teksten aan te passen wat op zijn retour is. Het gaat niet om correct omwille van het correct zijn. Liturgie is een ritueel. Je verandert haar per definitie niet iedere week, ze heeft haar eigen logica. Daarbij is een correcte liturgie nodig omwille van de waarheid van het Evangelie. Men kan niet om het even wat doen, we zijn inhoudelijk gebonden."

("Minzame bisschop voor gekwest bisdom", Peter Doorakkers)

dinsdag 6 juli 2010

Vaticaan: geen handcommunie in de Traditionele Latijnse ritus

De Commissie Ecclesia Dei heeft op 21 juni in een schrijven als antwoord op een vraag van een gelovige uit München verklaard dat de Communie in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus geknield en op de tong dient ontvangen te worden. De communie op de hand, zoals die in sommige landen bij wijze van uitzondering (indult) in de nieuwe ritus toegelaten is, is niet voorzien in de oude ritus.

Commentaar van EH Weishaupt: link

Priesterwijdingen in Frankrijk

Gelezen op Perepiscopus:

Le bulletin de réinformation Radio Courtoisie de ce matin a évoqué la crise des vocations sacerdotales dans les diocèses de France :

"Cette année, seulement 83 nouveaux prêtres ont été ordonnés dans les diocèses français. Il s’agit d’un nombre historiquement bas. Rappelons qu’il y avait encore 825 ordinations en 1956. Le nombre de vocations a donc été divisé par dix en une cinquantaine d’années. Par ailleurs, les communautés nouvelles ou traditionnelles sont en plein essor, au grand dam des progressistes. Ainsi, la communauté de l’Emmanuel ordonne dix nouveaux prêtres, et la Communauté Saint‑Martin trois. Quant aux communautés traditionnelles, elles sont en plein essor et représentent aujourd’hui près d’un quart des ordonnés. Et cela sans les dix nouveaux prêtres ordonnés dans la Fraternité Saint Pie X, fondée par Monseigneur Lefebvre, soit près de 10% des ordinations de prêtres français cette année. Le seul diocèse qui maintient un bon niveau de vocations est celui de Fréjus‑Toulon. Son évêque, Mgr Rey, bête noire des progressistes en tous genres a déclaré aux treize nouveaux prêtres : "Soyez dans l'obéissance. Entrez dans l'esprit de Benoît XVI en apprenant et en célébrant la forme extraordinaire". Son diocèse est celui qui a offert le plus de prêtres à la France. Si l’arbre se juge à ses fruits, alors voici une preuve éclatante que l’arbre de la Tradition en porte plus que celui de la modernité. C’est une leçon que nombre de nos évêques feraient bien de méditer. "

Ajoutons que la Fraternité Saint-Pierre a ordonné 3 Français dernièrement, l'Institut du Christ-Roi 3 également et l'Institut du Bon Pasteur, 1 nouveau prêtre dimanche prochain. Soit 17% de prêtres membres de fraternités traditionalistes ordonnés cette année. Sans compter les nouveaux prêtres diocésains, proches de la forme extraordinaire.