Agenda

zaterdag 26 juni 2010

Pater Van Isacker SJ wordt 97 jaar

Professor dr Karel Van Isacker S.J. wordt 97 jaar

Vandaag, zaterdag 26 juni, bereikt professor dr hist. Karel Van Isacker S.J. (Mechelen, 26 juni 1913) de hoge leeftijd van 97 jaar.

Karel Van Isacker volgde de humaniora bij de Jezuïeten in Aalst en trad in 1933 toe tot de orde. Naast filosofie en theologie studeerde hij vanaf 1941 geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven, en in 1945 werd hij priester gewijd.
Hij was van 1950 tot 1965 docent aan de toenmalige Handelshogeschool Sint-Ignatius. In 1954 promoveerde hij te Leuven tot doctor in de Wijsbegeerte en Letteren, afdeling Moderne Geschiedenis, op het proefschrift 'Werkelijk en Wettelijk land. De katholieke opinie tegenover de rechterzijde, 1863-1884'. Van 1965 tot 1980 was hij hoogleraar aan de Ufsia, nu Universiteit Antwerpen.
In het tweedelige 'Mijn land in de kering' geeft hij de sociale geschiedenis van het Vlaamse volk in de jaren 1830-1980 weer. Daarnaast was hij een van de hoofdredacteuren van de vijftiendelige geschiedkundige encyclopedie 'Twintig eeuwen Vlaanderen'.

Van Isacker is gekend om zijn analyse dat de malaise in de Rooms-katholieke Kerk van de tweede helft van de 20e eeuw voortkomt uit haar 'bezetenheid' zich aan te passen aan de moderne wereld, zonder zich af te vragen waar die moderne wereld eigenlijk voor staat.
In 1989 schreef hij een pleidooi voor de voorconciliaire Tridentijnse Liturgie: Ontwijding.

In Niel-bij-As bouwde hij een grote stal en boerderij om tot de Sint-Michaëlskapel en sindsdien celebreert hij er de zondagsmis volgens de oude ritus.

Alhoewel de jaren nu echt gaan tellen draagt hij nog dagelijks het heilig Misoffer op.

Oeuvre
Werkelijk en wettelijk land - 1954
Het Daensisme - 1959
Meesters en huurlingen - 1963
De Antwerpse dokwerker 1830 - 1940 - 1963 - De Nederlandsche Boekhandel
Afscheid van de havenarbeider 1944-1966 - 1967
Herderlijke brieven over politiek 1830-1966 - 1969
Irma Laplasse, stukken voor een dossier - 1970
Mijn land in de kering 1830-1980 - 1978 - De Nederlandsche Boekhandel
De enge ruimte 1914-1980 - 1983
Ontwijding - 1989, Davidsfonds, Leuven
Het dossier Irma Laplasse, kritiek van een repressie-dossier
Het land van de dwazen - 1976 - De Nederlandsche Boekhandel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten