Agenda

* Zondag 1 juli: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele. Tijdens de zomervakantie zijn er geen H. Missen in Dadizele. De volgende H. Mis is op zondag 2 september.
* Zondag 29 juli: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge.

vrijdag 25 juni 2010

Mysterium Fidei wenst Mgr. De Kesel proficiat met zijn benoeming tot bisschop van Brugge

BRUSSEL (KerkNet) – Paus Benedictus XVI benoemde vandaag mgr. Jozef De Kesel tot nieuwe bisschop van Brugge. Jozef De Kesel is geboren in Gent op 17 juni 1947. Hij is de zoon van Albert en Gabriëlle Boels, vijfde uit een gezin van 9 kinderen. Zijn oom Leo De Kesel (1903-2001) was hulpbisschop van Gent van 1961 tot 1990. Sinds 2002 was hij hulpbisschop voor het vicariaat Brussel. In maart werd hij door mgr. André-Joseph Léonard benoemd tot hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen.

Jozef De Kesel startte in 1965, na zijn secundair onderwijs aan het Sint-Vincentiuscollege in Eeklo, priesterstudies. Van 1968 tot 1972 behaalde hij een baccalaureaat en licentie aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit in Rome. Hij verdedigde zijn doctoraatsthesis in 1977 over de kwestie van de historische Jezus in de theologie van Rudolf Bultmann. Op 26 augustus 1972 werd hij tot priester gewijd in de parochiekerk van Adegem. Van 1980 tot 1996 was hij prefect en professor aan het Groot Seminarie in Gent, waar hij dogmatische en fundamentele theologie doceerde. Hij gaf ook de theologische vakken aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut in Gent, waarvan hij in 1992 voorzitter werd. Van 1989 tot 1992 doceerde hij christologie aan de Faculteit Godgeleerdheid van de KU Leuven. Vanaf 1983 was hij verantwoordelijk voor de opleiding van de pastorale medewerkers in het bisdom Gent.

Op 1 maart 1992 werd hij door mgr. Arthur Luysterman benoemd tot bisschoppelijk vicaris, verantwoordelijk voor het geheel van de theologische en pastorale opleiding en vorming in het bisdom, voor priesters, diakens, religieuzen en leken. Van 20 maart 2002 werd hij door paus Joannes Paulus II benoemd tot hulpbisschop van Mechelen-Brussel. Hij was hulpbisschop en vicaris-generaal voor het vicariaat Brussel tot hij op woensdag 17 maart 2010 door mgr. André-Joseph Léonard werd benoemd tot hulpbisschop en vicaris-generaal voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten