Agenda

donderdag 25 februari 2010

22-24 mei 2010 Bedevaart Parijs-Chartres

Voor de 28ste keer vindt dit jaar tijdens het Pinksterweekend de bedevaart van Notre-Dame te Parijs naar Notre-Dame te Chartres plaats. Jaarlijks nemen ongeveer 12000 pelgrims uit verschillende landen hieraan deel.

De bedevaart komt voort uit een initiatief van gelovigen die zich verbonden voelen met de traditionele Latijnse liturgie. Men volgt ook de traditionele bedevaartsroute die al sinds mensenheugenis deze twee prachtige kathedralen met elkaar verbindt.

Deze bedevaart is een buitengewone ervaring. Drie dagen van gebed en meditatie, het wandelen door de natuur, de mooi verzorgde liturgie, de verbondenheid en solidariteit tussen de duizenden pelgrims maken er iets onvergetelijks van.

Werkgroep Mysterium Fidei wil pelgrims uit Vlaanderen de mogelijkheid bieden om aan deze bedevaart deel te nemen. Wij sluiten ons aan bij het Nederlandse kapittel “Martelaren van Gorcum” en het Franstalige Belgische kapittel “Notre Dame de Foy”. Begeleiding door Nederlandstalige priesters is voorzien.

Bekijk de foto's van vorig jaar

Meer informatie:
28ste Bedevaart Parijs Chartres

maandag 22 februari 2010

Pastoor Mennen over "De Traditie"

Ieder jaar ontvlucht ik het Carnavalsrumoer en trek me dan terug in een abdij in de Provence. De gebouwen zijn nieuw maar opgetrokken in typisch Provençaalse trant. De abdijkerk die pas in 1989 is geconsacreerd is gebouwd in een sobere, robuuste romaanse stijl. Het klooster wordt bevolkt door een vijftigtal meest jongere monniken onder leiding van de energieke, ook nog jonge abt Dom Louis-Marie. De abdij is nog jong. Dom Louis-Marie is pas de tweede abt. De stichter, Dom Gérard Calvet, vestigde zich eind jaren zestig, in de woelige jaren na het Concilie, met verlof van zijn abt als kluizenaar in Bedoin bij Carpentras. Juist toen alles losser werd bleef hij trouw aan het monniksideaal en aan de overgeleverde liturgie van Kerk. Zonder dat hij er moeite voor deed, kreeg hij jonge mannen bij zich die eenzelfde leven wilden leiden. De groep werd zo groot en de kluis in Bedoin kon niet worden vergroot. Met behulp van weldoeners werd een stuk grond aangekocht op een heuvel bij het naburige Le Barroux. Daar bouwde men en nieuwe abdij en als laatste de kerk. Jarenlang maakte men voor de officies gebruik van de huidige crypte. De abdij groeide gestadig. Men heeft nu al weer geruime tijd een nieuwe stichting, de priorij Notre Dame de la Garde in het bisdom Agens, een 300 km naar het Westen. Deze priorij moet uitbreiden omdat ze nieuwe novicen niet kunnen herbergen en ze zal binnenkort uitgroeien tot een echte abdij. Wat is de aantrekkingskracht van deze abdij?

Lees verder

dinsdag 2 februari 2010

Zondag 28 februari: conferentie over de liturgie in de traditionele ritus

uitnodiging:

zondag 28 februari

Conferentie over de liturgie
in de traditionele Romeinse ritus
(Tridentijnse Mis)

door EH A. Schijffelen
van de Priesterbroederschap St. Petrus

om 16u15 (opgelet beginuur gewijzigd!)
in Restaurant Tom Pouce
Burg 17
Brugge

iedereen welkom - inkom gratis
(mits consumptie)

Aansluitend is er de H. Mis om 17u00 in de Basiliek van het Heilig Bloed.