Agenda

vrijdag 15 januari 2010

Proficiat Mgr. Léonard!


De Werkgroep Mysterium Fidei wenst Mgr. Léonard van harte proficiat met zijn benoeming tot aartsbisschop van België. Wij kennen Mgr. Léonard als een uitermate vriendelijk man, met veel begrip voor de mensen om hem heen, ook al delen ze niet dezelfde mening of hetzelfde geloof.

De Belgische kerk en haar aartsbisschop staan voor een - menselijk gezien - bijna onmogelijke opdracht. De structuur van de kerk in ons land zal verder afbrokkelen. En dit zullen we niet kunnen tegenhouden: het katholicisme-uit-gewoonte heeft afgedaan.
Mgr. Léonard zal misschien in de eerste plaats een herder zijn voor de eerder kleine kudde van overtuigde gelovigen. Trouw aan Christus en aan Zijn boodschap zoals die in de katholieke Kerk altijd overgeleverd is en leeft. Dit wilt niet zeggen dat de Kerk zich van de wereld moet afsluiten, het wordt daarentegen een tijd van herbronning om zo met hernieuwd engagement in deze wereld te gaan staan.
Voor Mgr. Léonard gaat het "niet alléén om de zogenaamde christelijke waarden, die trouwens dikwijls samenvallen met die van de Verlichting, maar (om) de figuur van Christus zelf in haar uniciteit." Een christelijk instituut is er een dat "niet alleen de christelijke waarden, de waarden van het christendom abstract genomen, opneemt, maar wel en vooral de persoon van Christus belijdt als de uiteindelijke openbaring van Godsliefde in de geschiedenis."

De wereld, in de vorm van de media en zogenaamde publieke opinie, doet er al alles aan om de persoon van Mgr. Léonard - zonder argumenten - te beschadigen. En jammer genoeg doen bepaalde "katholieke" structuren hier gretig aan mee. Per slot van rekening is dit het lot van elke katholiek in deze wereld: “Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen” (Joh 15,20). En: “Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die vóór u geleefd hebben” (Mt 5,10-12).

Laten we Mgr. Léonard dan ook steunen met ons gebed.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten