Agenda

zondag 10 januari 2010

Pauselijke ceremoniemeester over de "hervorming van de hervorming"


BRUSSEL (KerkNet/NCR) – Mgr. Guido Marini, sinds 2007 ceremoniemeester voor pauselijke vieringen, dringt aan op een 'hervorming van de hervorming' van de rooms-katholieke liturgie. “Al verschillende jaren gaan er stemmen op voor een hervorming van de liturgie. Wij moeten een stap vooruit zetten in het begrip van de authentieke geest van de liturgie en de viering daarvan.”
Volgens mgr. Marini moet de hervormingsbeweging voortgezet worden die door de concilievaders gestart is, maar die in de praktijk niet altijd even gelukkig gerealiseerd werd. Hij verwijst onder meer naar het belang van de continuïteit met de traditie, ook voor wat betreft de liturgische muziek.
“Wij kunnen slechts vooruitgang maken door zowel naar het heden als het verleden van de kerkelijke liturgie te kijken en door dit te beschouwen als een patrimonium dat in voortdurende evolutie is”, argumenteert mgr. Marini. Hij pleit ook voor een herwaardering van eucharistische aanbidding, waarin de band met God centraal staat.

(Kerknet)

De tekst van de lezing van mgr. Marini (Engels):
http://www-maranatha-it.blogspot.com/2010/01/introduction-to-spirit-of-liturgy-by.html

UPDATE
Nederlandse vertaling: http://incaelo.wordpress.com/translations/introductie-op-de-geest-van-de-liturgie-onofficiele-vertaling/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten