Agenda

vrijdag 29 januari 2010

Zondag 31 januari: Tridentijnse Mis in Brugge

uitnodiging:

Zondag 31 januari
Septuagesima Zondag

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)

H. Bloedbasiliek
Burg, Brugge
(bovenkapel)

om 17 uur

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.
Deze Mis is een initiatief van de Werkgroep Mysterium Fidei
met vriendelijke toestemming van de rector van de Basiliek.

Info bereikbaarheid:
Er is o.m. gratis parkeergelegenheid in de Minderbroedersstraat, Zwarte Leertouwersstraat en omliggende straten. Ook rond de St. Annakerk is er gratis parkeergelegenheid.
Met het openbaar vervoer: vanaf het station neemt u de bus richting centrum tot aan de Grote Markt.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

zondag 17 januari 2010

Afscheidshomilie van kardinaal Danneels

Uit de afscheidshomilie van kardinaal Danneels op 9 (Brussel) en 10 (Mechelen) januari:

(...)

Hou van de Kerk

(...) ‘Hou van de Kerk’. Ik heb ze heel mijn leven van harte gediend. Een bisschop is met de Kerk getrouwd. Daarom draagt hij ook een ring. Hou van de Kerk! Zeker, ze heeft haar rimpels, hoe kan het ook anders na 2000 jaar. Het Hooglied zegt: ‘Al ben ik donker van huid, toch ben ik mooi. Kijk niet op mij neer omdat ik donker ben omdat de zon mij heeft verbrand... ik moest waken over de wijngaard van mijn broers... (Hl 1,5 e.v.). Om de Kerk te zien zoals ze echt is – goddelijk en menselijk tegelijk - heb je geloof nodig; die scherpe blik die tot in de diepte door kan dringen; die ziet wat niet te zien is. Want de Kerk bergt in zich een ondoorgrondelijk geheim. Ze heeft iets donkers en iets lichtend, zon en schaduw glijden beide over haar heen. Ik zeg het zo graag Augustinus na: ‘Als ik over de Kerk spreek, kan ik maar niet ophouden.’ En telkens we een fout in haar ontdekken, moeten we - na een moment van pijn – kunnen zeggen: ‘Maar misschien is die vlek op haar huid, eigenlijk de mijne, ze kleeft aan mijn huid.’ Ze is mijn moeder en alle moeders krijgen rimpels. Maar precies daarom zien we onze moeder steeds maar liever: het is immers de mijne.

Alles hebben we van de Kerk gekregen: de Schrift en de sacramenten, de hele pracht van de liturgie, de tedere herderlijke zorg waarmee we zijn omringd. Maria hebben
we gekregen en al de heiligen en ontelbare broeders en zusters in hetzelfde geloof. Maar bovenal de liturgie. In de liturgie ligt de grootste kracht van de Kerk. Als liturgie mooi en biddend gevierd wordt, brengt ze de Kerk in beeld zoals die is: sober en groots tegelijk, goddelijk en menselijk. De liturgie is de sterkste vorm van evangelisatie waarover we beschikken. Niemand ontsnapt aan haar mysterieuze charme. Overigens zou het wel eens kunnen dat de liturgie, in de tijden die komen en de winter van de onverschilligheid, de voornaamste haard zal zijn waar we ons kunnen warmen aan het evangelie.
(...)

Lees de volledige homilie hier.

zaterdag 16 januari 2010

Heruitzending reportage over Mgr. Léonard

Canvas zendt zondag om 21u00 de reportage over Mgr. Léonard opnieuw uit. Een aanrader!

http://programmas.canvas.be/hoge-bomen-ii-afl-3-monseigneur-leonard/


Hoge bomen - Monseigneur Léonard

Zondag 17 januari 2010. (Herhaling van dinsdag 13 oktober 2009.)

Documentaire van Mieke Struyve over Monseigneur Léonard, de conservatieve bisschop van Namen en (mogelijke) opvolger van Kardinaal Danneels. Vanuit de figuur van Monseigneur Léonard toont de film de spanning tussen de conservatieve vleugel van de Katholieke Kerk en de hedendaagse maatschappij.

Monseigneur Léonard is populair bij een groot deel van zijn ‘kudde’ en zijn pleidooi voor de ‘weg terug’ vindt vandaag blijkbaar een steeds grotere en ferventere aanhang. Maar met zijn radicale standpunten over onder meer het homohuwelijk en de euthanasiewet is hij ook erg controversieel. De regisseur wordt geconfronteerd met haar eigen kijk op het geloof en onderzoekt wat het 20 eeuwen oude instituut van de Kerk vandaag nog kan betekenen.


Een fragment:

Kardinaal Canizares vraagt nieuwe liturgische beweging


ROME (RKnieuws.net) - “De grote rijkdom van de Romeinse liturgische traditie moet opnieuw ontdekt worden en mag niet worden verkwanseld”.
Dit heeft kardinaal Antonio Canizares Llovera, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, vrijdag gezegd in een interview met de Italiaanse krant ‘Il Foglio’.

Liturgische traditie herontdekken
Door de herontdekking van de liturgische traditie “kan een nieuwe liturgische beweging ontstaan, die trouw is aan de leer van het concilie en van paus Benedictus XVI. Deze nieuwe beweging kan de liturgie weer een centrale plaats in de kerk geven. De paus heeft met zijn motu proprio ‘Summorum Pontificum’ geprobeerd de Latijnse liturgie opnieuw te promoten en zo de beide vormen van de Romeinse ritus te verrijken”, aldus de voorzitter van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst.

Een van de speerpunten van de paus
De hervorming van de liturgie is een van de speerpunten van het beleid van paus Benedictus XVI. “De grote bijdrage van de paus bestaat er volgens mij uit, dat hij ons naar de waarheid van de liturgie wil brengen. Met een wijze les wil hij ons tot de echte ‘geest’ van de liturgie brengen, met als doel dat de liturgievieringen weer voldoen aan de zin voor het heilige”, aldus kardinaal Canizares.

Joost Middelhoff op RKnieuws.net

Uitgebreide vertaling van het interview (Engels): New Theological Movement

vrijdag 15 januari 2010

Proficiat Mgr. Léonard!


De Werkgroep Mysterium Fidei wenst Mgr. Léonard van harte proficiat met zijn benoeming tot aartsbisschop van België. Wij kennen Mgr. Léonard als een uitermate vriendelijk man, met veel begrip voor de mensen om hem heen, ook al delen ze niet dezelfde mening of hetzelfde geloof.

De Belgische kerk en haar aartsbisschop staan voor een - menselijk gezien - bijna onmogelijke opdracht. De structuur van de kerk in ons land zal verder afbrokkelen. En dit zullen we niet kunnen tegenhouden: het katholicisme-uit-gewoonte heeft afgedaan.
Mgr. Léonard zal misschien in de eerste plaats een herder zijn voor de eerder kleine kudde van overtuigde gelovigen. Trouw aan Christus en aan Zijn boodschap zoals die in de katholieke Kerk altijd overgeleverd is en leeft. Dit wilt niet zeggen dat de Kerk zich van de wereld moet afsluiten, het wordt daarentegen een tijd van herbronning om zo met hernieuwd engagement in deze wereld te gaan staan.
Voor Mgr. Léonard gaat het "niet alléén om de zogenaamde christelijke waarden, die trouwens dikwijls samenvallen met die van de Verlichting, maar (om) de figuur van Christus zelf in haar uniciteit." Een christelijk instituut is er een dat "niet alleen de christelijke waarden, de waarden van het christendom abstract genomen, opneemt, maar wel en vooral de persoon van Christus belijdt als de uiteindelijke openbaring van Godsliefde in de geschiedenis."

De wereld, in de vorm van de media en zogenaamde publieke opinie, doet er al alles aan om de persoon van Mgr. Léonard - zonder argumenten - te beschadigen. En jammer genoeg doen bepaalde "katholieke" structuren hier gretig aan mee. Per slot van rekening is dit het lot van elke katholiek in deze wereld: “Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen” (Joh 15,20). En: “Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die vóór u geleefd hebben” (Mt 5,10-12).

Laten we Mgr. Léonard dan ook steunen met ons gebed.

zondag 10 januari 2010

Pauselijke ceremoniemeester over de "hervorming van de hervorming"


BRUSSEL (KerkNet/NCR) – Mgr. Guido Marini, sinds 2007 ceremoniemeester voor pauselijke vieringen, dringt aan op een 'hervorming van de hervorming' van de rooms-katholieke liturgie. “Al verschillende jaren gaan er stemmen op voor een hervorming van de liturgie. Wij moeten een stap vooruit zetten in het begrip van de authentieke geest van de liturgie en de viering daarvan.”
Volgens mgr. Marini moet de hervormingsbeweging voortgezet worden die door de concilievaders gestart is, maar die in de praktijk niet altijd even gelukkig gerealiseerd werd. Hij verwijst onder meer naar het belang van de continuïteit met de traditie, ook voor wat betreft de liturgische muziek.
“Wij kunnen slechts vooruitgang maken door zowel naar het heden als het verleden van de kerkelijke liturgie te kijken en door dit te beschouwen als een patrimonium dat in voortdurende evolutie is”, argumenteert mgr. Marini. Hij pleit ook voor een herwaardering van eucharistische aanbidding, waarin de band met God centraal staat.

(Kerknet)

De tekst van de lezing van mgr. Marini (Engels):
http://www-maranatha-it.blogspot.com/2010/01/introduction-to-spirit-of-liturgy-by.html

UPDATE
Nederlandse vertaling: http://incaelo.wordpress.com/translations/introductie-op-de-geest-van-de-liturgie-onofficiele-vertaling/

donderdag 7 januari 2010

Kerkrechtelijk commentaar op Summorum Pontificum

EH Gero Weishaupt, priester van het bisdom Roermond en officiaal van het bisdom s'Hertogenbosch, tevens docent aan de seminaries van Rolduc en 's Hertogenbosch, heeft op zijn website een uitgebreide commentaar gepubliceerd op het motu proprio Summorum Pontificum. Met dit motu proprio wilt paus Benedictus XVI de traditionele Romeinse ritus herwaarderen.

EH Weishaupt gaat na wat de kerkrechtelijke gevolgen zijn van het motu proprio en hoe het moet geïnterpreteerd worden.

Geïnteresseerden kunnen de tekst hier vinden (in het Duits). Binnen enkele maanden verschijnt de tekst ook in boekvorm.

Comité Brugge Mariastad eist sluiting expo

Godslasterlijke kunstwerken op 'That's all folks' kunnen niet door de beugel

Brugge - Het Comité Brugge Mariastad wil de tentoonstelling 'That's all folks' van het Cultuurcentrum Brugge laten sluiten. Volgens hen zijn bepaalde kunstwerken godslasterlijk. Schepen van Cultuur Yves Roose (Sp.a) is alvast niet van plan om de expo stop te zetten.

De expositie geeft de eigenzinnige kijk weer van kunstenaars op de politiek en de religie. Zo’n tachtigtal werken van binnen- en buitenlandse kunstenaars beelden de afkeer uit van de afgoderij van religies en politiek fanatisme. Zo drijft onder meer kunstenaar Guma Guar de spot met de Paus die Elton John onthoofdt.

Wat volgens het Comité Brugge Mariastad nog het meest choqueert is het ontwerp van Peter Puype waarbij je als het ware in een kermiskraam als bezoeker gipsen Mariabeeldjes mag stukgooien met stenen.

Via een brief aan de Burgemeester drong het comité er op aan de expositie te sluiten, maar daar wil men binnen het Stadsbestuur niet op in gaan. De expo loopt nog steeds tot 17 januari in de Hallen van Brugge.

Tom Decock in Het Nieuwsblad

Om te reageren:
Burgemeester Patrick Moenaert: kabinet.burgemeester@brugge.be of patrick.moenaert@telenet.be
Schepen Yves Roose (cultuur, Spa): schepen.roose@brugge.be
Bisschop Roger Vangheluwe: mgr.vangheluwe@kerknet.be
Organisatie:
info@cultuurcentrumbrugge.be