Agenda

donderdag 24 december 2009

Zalig Kerstmis en een voorspoedig 2010


De Werkgroep Mysterium Fidei wenst alle bezoekers* van deze blog een
Zalig Kerstmis
en een
voorspoedig 2010.

Dank voor uw steun en hulp!

(* dit jaar staat de teller op bijna 20000 views)

maandag 21 december 2009

Zondag 27 december: Tridentijnse Mis in Brugge

uitnodiging:

Zondag 27 december
Zondag in het octaaf van Kerstmis

Gelezen Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)

H. Bloedbasiliek
Burg, Brugge
(bovenkapel)

om 17 uur

Opgedragen door EH Komorowski van de Petrusbroederschap.
Deze Mis is een initiatief van de Werkgroep Mysterium Fidei
met vriendelijke toestemming van de rector van de Basiliek.

Info bereikbaarheid:
Er is o.m. gratis parkeergelegenheid in de Minderbroedersstraat, Zwarte Leertouwersstraat en omliggende straten. Ook rond de St. Annakerk is er gratis parkeergelegenheid.
Met het openbaar vervoer: vanaf het station neemt u de bus richting centrum tot aan de Grote Markt.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

donderdag 17 december 2009

Middernachtmis in Tongerlo (1955)
Fr. Anselm Gribbin O.Praem. van de Vlaamse Norbertijnenabdij Tongerlo publiceerde op de website van The New Liturgical Movement een interessant artikel over de middernachtmis die in 1955 in de abdij opgedragen werd. Het gaat om een pontificale Mis (in de oude ritus), opgedragen door abt Joost Boel O.Praem. Het was de eerste keer dat de Belgische televisie een H. Mis integraal uitzond. Hierdoor beschikken we over mooie beelden van de Mis.

In een volgend artikel zal Fr. Anselm dieper ingaan op de ritus, de kerk en de gebruikte gewaden.

maandag 14 december 2009

Brief aan de Belgische Bisschoppenconferentie


Leden van de Werkgroep Mysterium Fidei richtten onlangs volgende brief aan de Belgische Bisschoppenconferentie:

Eminentie
Mijne Heren Monseigneur

Het is u allicht niet ontgaan de voorbije dagen: de aarde warmt dramatisch op. Klimatologen vrezen voor de gevolgen. We hebben allen de Schepping mismeesterd.
Mysterium Fidei gelooft dat wij, rooms-katholieken, ons steentje kunnen bijdragen om de doelstellingen van Kyoto en Kopenhagen te laten slagen. We vinden niets nieuws uit. We hebben geen trendy plannen. We beroepen ons louter op wat de Traditie binnen de Heilige Kerk voorschrijft.

Sta ons toe om even de context te schetsen. Volgens verschillende berekeningen zou vleesconsumptie voor 10 à 18 % van de CO2-uitstoot zorgen. Het aandeel in de uitstoot van methaan en lachgas is, naar gelang de bron, nog dramatischer (respectievelijk 37% en 64% - dit zijn de maxima van verschillende modellen). België leidt de wereld in het verbruik van vlees: zo’n 100 kg per jaar per persoon. Deze overdaad zorgt niet alleen voor een ongezonder lichaam, het schaadt de gehele wereldbol. Klimatologen en gezondheidsspecialisten bepleiten daarom een vleesvrije dag per week. Dit zou een significant verschil betekenen voor de gezondheid van mens en planeet. Sommige stemmen roepen op een “veggiedag” in te lassen. Wij vragen onze kerkleiders, naar analogie met de Nederlandse kerkprovincie in 2005, om de gelovigen opnieuw aan te manen wekelijks op vrijdag het vlees te derven.

De Vlaamse kerk heeft die wekelijkse versterving nu al ruim 40 jaar achter zich gelaten. Het lijkt ons aangewezen om die draad terug op te pikken. We beantwoorden hiermee niet gewoon aan de oproep van Kopenhagen. Meer nog, we brengen de herdenking van het lijden en het sterven van Onze-Lieve-Heer opnieuw middenin het hart van onze huisgezinnen. Een wekelijkse vleesderving is slechts een kleine ontbering in onze moderne tijd. Zeker wanneer wij die vergelijken met Zijn offer voor ons allen.
Het schenkt ons opnieuw de mogelijkheid om de deugden van matigheid (in het eten), voorzichtigheid (voor de natuur) en vooral geloof (in Jezus Christus) bewust te beleven. Het zal ons leiden naar een beter rentmeesterschap over de Schepping in het voordeel van ons en de hele Heilige Kerk. Wij hopen en bidden dat u ons voorstel overdenkt en ter harte neemt.