Agenda

maandag 2 november 2009

Bisdom Haarlem: Tridentijnse ritus in het seminarie

Het seminarie van het Bisdom Haarlem (Nederland) organiseert vanaf dit jaar een cursus voor priesters en seminaristen om de traditionele Latijnse ritus aan te leren.

Het bericht op de website van De Tiltenberg:

DE TILTENBERG EN 'SUMMORUM PONTIFICUM'

cursus om de Tridentijnse Mis in te studeren

Op 7 juli 2007 heeft paus Benedictus de Apostolische Brief Motu Proprio "Summorum Pontificum" gepubliceerd. Daarin besluit de paus dat het Romeins Missaal van de heilige paus Pius V, dat in 1962 opnieuw is uitgegeven door de zalige paus Johannes XXIII, voortaan als buitengewone uitdrukking van de zelfde "legis orandi" van de Kerk zal gelden en vanwege het eerbiedwaardig en oud gebruik in gepaste ere zal worden gehouden (art. 1). Het groot seminarie Sint Willibrord op De Tiltenberg organiseert dan ook een cursus voor de priesters en priesterkandidaten om deze ritus aan te leren, zo wordt bekend gemaakt op de dag van de voortgezette vorming van de jonge priesters op maandag 2 november.

Paus Benedictus XVI legt in zijn motu proprio er nadruk op dat de liturgie de uitdrukking is van het geloof, zoals de liturgie en het gebed weer bepalend zijn voor het geloof (lex orandi, lex credendi). Daarom verlangt de Kerk dat liturgische teksten, zoals gebeden en ook acclamaties, door de kerkelijke overheid worden goedgekeurd en heeft het tweede Vaticaans concilie beklemtoont dat niemand eigenmachtig teksten van de liturgie mag veranderen, weglaten of toevoegen (Sacrosanctum Concilium 22 par. 3). Het belang van deze bepaling wordt meteen duidelijk als men de nauwe band tussen het geloof van de Kerk en de uitdrukking daarvan in de Liturgie voor ogen houdt.

In de opleiding tot het priesterschap en het diaconaat wordt derhalve bijzondere aandacht besteed aan het thuisraken in de liturgische boeken en het oefenen van de verschillende priesterlijke en diaconale liturgische bedieningen, waaronder op de eerste plaats de heilige Mis, maar ook de bediening van de sacramenten, lof en aanbidding, vespers, zegeningen, uitvaarten enzovoorts. Ook voor het uitoefenen van de aanstellingen die in het kader van de vorming worden ontvangen, met name het acolietaat, is het nodig te oefenen. De priesterstudenten krijgen deze oefeningen van de priester die in het seminarie hiervoor verantwoordelijk is, drs. F. J. Bunschoten. Hij wordt daarin geassisteerd door diaken J. Versteeg, die met name de kandidaten voor het permanente diaconaat oefent. De ceremoniaris van het seminarie, Rudy Kinds, staat het hierin terzijde. De priester, kap. Bunschoten, heeft zich de afgelopen tijd in de Tridentijnse ritus bekwaamd en zich de nodige kennis en vaardigheid verworven om deze ritus met andere priesters en bij de kandidaten voor de heilige wijdingen, te oefenen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten