Agenda

donderdag 26 november 2009

Tridentijnse liturgie in het seminarie van Lyon


Kardinaal Philippe Barbarin (59), bisschop van Lyon, opent volgend jaar een nieuw seminarie waar de seminaristen zowel volgens de gewone als de buitengewone vorm van de Romeinse ritus zullen opgeleid worden.

Hiermee wordt Lyon, na het bisdom Toulon (Mgr. Rey) het tweede Franse bisdom waar de Tridentijnse liturgie een prominente plaats krijgt binnen de seminarieopleiding. In het nieuwe seminarie zal elke dag een Tridentijnse Mis opgedragen worden voor de seminaristen. Hiermee geven deze bisschoppen ook een gevolg aan de vraag vanuit Rome om de traditionele liturgie een plaats te geven binnen de seminarieopleiding.
Verwacht wordt dat dit, net zoals in Toulon het geval is, tot een toevloed van nieuwe kandidaten zal leiden.

Bron: Paix Liturgique

Geen opmerkingen:

Een reactie posten