Agenda

vrijdag 4 september 2009

Aankondigingen

Noteer alvast in uw agenda:

* Zondag 6 september: Tridentijnse Mis in de St.-Jacobskerk in Antwerpen om 11u30 (EH Van de Kerckhove).

* Zondag 6 september: Tridentijnse Mis in de Miniemenkerk in Brussel om 17u30 (EH Hygonnet FSSP).

* Zondag 27 september: Tridentijnse Mis in de H. Bloedbasiliek in Brugge om 18u (EH Komorowski FSSP).

* Zaterdag 3 oktober: Priesterwijding van Gert Verbeken SJM door Mgr. Klaus Küng, bisschop van Sankt Pölten, om 14u in de basiliek van Maria Taferl, Oostenrijk.

* Zondag 4 oktober: Bedevaart van de Traditie naar Notre Dame de Foy (bisdom Namen). Vertrek in Leffe om 10u30, bedevaart (12 km), om 16u H. Mis opgedragen door EH Denis Coiffet FSSP. Meer info: http://www.pelefoy.be/

* Zondag 11 oktober: Eremis van EP Gert Verbeken SJM om 10u in de St. Stefanuskerk in Mollem (bij Asse/Brussel).

woensdag 2 september 2009

Conferentie 'Liturgie en Moderniteit'

Wij ontvingen de volgende uitnodiging, ten zeerste aan te raden:

Conferentie "Liturgie en moderniteit" in de kerk van het Allerheiligste Sacrament in Luik op zaterdag 12 september om 16u, gevolgd door een plechtige votieve H. Mis van de H. Geest (in de "buitengewone vorm"), door E.H. Gabriel Díaz Patri. Het evenement wordt georganiseerd door de Cercle Gustave Thibon.

Op zondag 13 september draagt EH Gabriel Díaz Patri ook een Tridentijnse H. Mis op om 10u in de kapel van de Burg Metternich (Kasteel van Reinhardstein, Robertville, provincie Luik).

Pater Gabriel is een birituele Argentijnse priester die pastoor is van de Russische katholieke parochie van de Allerheiligste Drievuldigheid in Parijs. Als Latijnse priester draagt hij de tridentijnse liturgie op.
Meer informatie over Pater Gabriel vindt u hier:

http://www.newliturgicalmovement.org/2008/11/institute-of-good-shepherd-and.html
http://www.cielusa.org/Publications/CIELUSA_Publications.htm
http://www.unavocesevilla.info/curriculumgabrieldiaz.pdf

dinsdag 1 september 2009

Preek voor de 13e zondag na Pinksteren

Toen Jezus een dorp binnenging kwamen tien melaatsen Hem tegemoet en zij riepen: “Jezus, meester, ontferm U onzer.” Jezus ontfermde zich over hen, maar nadat zij genezen waren, kwam er slechts een terug om God te danken en deze was een Samaritaan, iemand die voor de joden een vreemdeling was en onrein. De negen anderen, van het uitverkoren volk van de joden, bleven weg.

Beminde gelovigen, de Kerk is de verzameling van vreemdelingen en onreinen die zijn vrijgekocht en gereinigd in het Bloed van Christus. De Kerk is niet – zoals de joden dat wel waren – een etnisch volk, maar de Kerk is door de genade een volk geworden, een door God verzameld volk dat bestaat uit diegenen die Hem lofprijzen in het mystieke lichaam van Zijn Zoon Jezus Christus. Wij, die door Gods genade deel uitmaken van het nieuwe uitverkoren volk, de Kerk, wij zijn door de doop en het geloof de geliefden Gods geworden, geroepen om heiligen te worden. Wij, die in het bad van de wedergeboorte gereinigd zijn van de sterfelijke melaatsheid van de zonde, wij moeten die ene genezen melaatse navolgen, over wie het Evangelie verhaalt “een van hen keerde terug, met luider stem God verheerlijkend, en hij viel op zijn aangezicht neer aan Zijn voeten en dankte Hem”.

Lees verder