Agenda

zaterdag 22 augustus 2009

Hervorming nieuwe ritus op komst

Andrea Tornielli laat vandaag in de Italiaanse krant Il Giornale weten dat paus Benedictus XVI de voorstellen van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten m.b.t. de "hervorming van de hervorming" goedgekeurd heeft.
Het document is het resultaat van besprekingen binnen de congregatie over de huidige liturgie (novus ordo missae). Op 4 april 2009 overhandigde kardinaal Cañizares Llovera de tekst, die door bijna alle kardinalen en bisschoppen die deel uitmaken van de congregatie werd goedgekeurd, aan de paus.
Bedoeling is het herwaarderen van de sacraliteit in de liturgie, een herbezinning over de betekenis van de liturgie, een einde te maken aan de liturgische misbruiken, experimenten en ongepaste creativiteit en het bevorderen van het gebruik van Latijn in de liturgie. Hierbij wordt vertrokken van het conciliedocument Sacrosanctum Concilium (1963, constitutie over de liturgie). De nieuwe ritus die in 1969 werd ingevoerd, ging immers in bepaalde opzichten veel verder dan de aanwijzingen die de concilievaders in dit document hadden opgenomen.

Volgens Tornielli bevat het document aanwijzingen als:
- de gebruikte missalen zouden de liturgische teksten in de volkstaal én in het Latijn moeten bevatten, zodat het Latijn, zeker bij grote feesten, haar rechtmatige plaats in de liturgie kan terugkrijgen.
- de richting waarin de Mis gecelebreerd wordt zou moeten herbekeken worden. Vooral in Europa wordt de Mis immers niet meer in oostelijke richting gecelebreerd. Ten minste tijdens het eucharistisch gebed zou dit beter zijn.
- men stelt op punt dat de normale manier om de H. Communie te ontvangen de mondcommunie is. Het ontvangen van de Communie op de hand is een uitzonderlijk indult.

Tornielli gaat ervan uit dat de hervormingen niet via een document-van-bovenaf zullen doorgevoerd worden, maar dat het een werk van lange duur zal zijn, door het voorbeeld van de paus zelf en de bisschoppen. Daarom reikt de paus in publieke Missen bijvoorbeeld enkel nog de Communie op de tong uit. Heel wat bisschoppen hebben al gelijkaardige initiatieven genomen. Vorige week nog liet Mgr. Edward Slattery, bisschop van Tulsa (Oklahoma), weten dat hij vanaf nu in zijn kathedraal de Mis in oostelijke richting zal opdragen. Mgr. Slattery: "Deze verandering mag niet verkeerd opgevat worden alsof de bisschop 'zijn rug keert naar de gelovigen', alsof ik ondoordacht of afkerig ben. Zo'n interpretatie gaat voorbij aan het feit dat, door in dezelfde richting te kijken, de positie van de celebrant en van de gelovigen het feit duidelijk maken dat wij naar God toegaan. Priester en gelovigen zijn samen op die pelgrimsweg."

Klik hier voor de Engelse vertaling van het artikel

zaterdag 15 augustus 2009

Vaticaan brengt DVD over Tridentijnse Mis uit

(KerkNet/Kipa-Apic/RadVat) – Het Vaticaan heeft een dvd uitgebracht, die priesters en leken moet helpen de buitengewone Latijnse ritus beter te begrijpen. De dvd is een initiatief van de pauselijke commissie ‘Ecclesia Dei’, die verantwoordelijk is voor de dialoog met de traditionalisten en die sinds kort is ondergebracht bij de Congregatie voor de Geloofsleer. Het project richt zich volgens Radio Vaticaan tot gemeenschappen en parochies die zich audiovisueel willen vervolmaken in de oude (Tridentijnse) ritus. Na een inleiding van kardinaal Dario Castrillon Hoyos, tot voor kort hoofd van ‘Ecclesia Dei’, volgt in een het eerste deel een Latijnse eucharistie volgens deze buitengewone ritus. Het tweede deel bevat enkele didactische beeldfragmenten, waarin enkele aspecten van de viering worden toegelicht. Het project sluit aan bij het Motu proprio ‘Summorum pontificum’ van paus Benedictus XVI van 7 juli 2007 over de (Tridentijnse) buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Het werd nog gerealiseerd voordat ‘Ecclesia Dei’ onderdeel werd van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Bron: Kerknet

De DVD kan rechtstreeks besteld worden:
Pontificia Commissione Ecclesia Dei
Palazzo della Congregazione per la Dottrina della Fede
Piazza del Sant’Uffizio 11
00193 ROMA
Italië
Tel. (+39)0669885213
Fax. (+39)69883412

dinsdag 4 augustus 2009

Ontwijding

Naar aanleiding van de discussie tussen Louis Tobback en Pater Versteylen rond het begrafenisreglement in Leuven en begrafenisrituelen in het algemeen, schreef een van onze leden volgende lezersbrief:

Ontwijding

Met grote interesse las ik het artikel over de kerkhofperikelen in Leuven. Ik kan veel begrip opbrengen voor de aanmerkingen die pater Versteylen geeft op de huidige toestanden die gebeuren bij begrafenissen in de Vlaamse kerken. Maar sta mij toe om hier enkele kanttekeningen bij te maken.
In de zestiger jaren vond er in de Katholieke Kerk een concilie plaats dat terecht een nieuwe wind door de Kerk wilde laten waaien. De concilievaders zelf voelden dat deze wind voor velen geen tochtje mocht zijn. Daarom schreven ze in de concilieteksten dat niemand, uitgezonderd de Paus en de bisschoppen, op eigen gelegenheid in de liturgie iets mag toevoegen, weglaten of veranderen (Wie dit wil nakijken, vindt dit in de Constitutie over de Heilige Liturgie - 22.) Het tochtje werd echter een ware windhoos...

Blijkbaar krioelt het sinds die tijd van pausen en bisschoppen in Vlaanderen. We hebben hier de gewoonte gekregen om op eigen houtje zoveel mogelijk van de kerkelijke traditie opzij te schuiven. Pater Versteylens collega-jezuïet pater Van Isacker verwoordde het perfect in zijn boekje "Ontwijding" uit 1989:" In een halve generatie tijd zijn de priesters erin geslaagd, de mensen het knielen af te leren. De bidstoelen verdwenen. (...) De kerk is een vergaderzaal waar de les van elke eredienst verleerd is (...) In een halve generatie tijd werd de liturgische zang geruild voor "socio-cultureel" jargon. Het heeft de gelovigen van iets kostbaars beroofd." Wat verderop in het boekje schrijft de oude man heel treffend: " Veeleer lijkt de afbraak te zijn ingegeven door de drang om het gemakkelijker, populairder te doen, in overeenstemming met de heersende afkeer voor leefregels."

Vandaag hebben we een hele generatie die nauwelijks of niet meer vertrouwd is met de tradities van het rooms-katholieke geloof. Ze worden opgevoed met rituelen waarin de gelovige vrij is te doen en te laten wat hij of zij wil. Een streepje rockmuziek tijdens de communie in een trouwmis? Geen probleem. Wat Céline Dion bij het binnenrollen van het de kist? Moet kunnen. En liefst zo weinig mogelijk God of Jezus vermelden. Net daar zit het grote probleem. Een hoop mensen weet niet meer welke handelingen je moet stellen in de grote rituelen van de Kerk. Vele priesters durven zelfs niet meer in te gaan tegen allerlei absurde voorstellen die indruisen tegen het geloof uit schrik om mensen voor het hoofd te stoten. Het zou me dan ook niet verbazen dat een groot aantal begrafenisondernemers de oude gebruiken en hun betekenis (zoals het dragen van het lichaam of strooien van zand op de kist) gewoon niet meer kennen. De botte reactie van dhr. Tobback is dus niet verwonderlijk, omdat die past in een algemene tijdsgeest.

Pater Versteylen schuift het verdwijnen van de eerbied in begrafenissen voor 100 % in de schoenen van Amerikaanse bedrijven, terwijl de man ook eens de hand in eigen boezem zou mogen slaan (alweer een verdwenen gebruik...) Hij stapte immers zelf mee in de nieuwe wervelwind en brak, net als velen, de eigen rituele fundamenten van de Kerk, en zo die van onze cultuur, af. Het probleem zit dus dieper dan pure commerciële belangen. Het is het probleem van de algemene ontwijding van het katholieke geloof in Vlaanderen. En ik vrees dat pater Versteylen en vele confraters met hem, vandaag oogst wat hij mee heeft gezaaid...

H. Depaepe