Agenda

* Zondag 23 februari: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge
* Zondag 1 maart: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele
* Zondag 15 maart: Tridentijnse Mis om 9u30 in de kerk van Geluwe
* Zondag 29 maart: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge

donderdag 2 juli 2009

Twee Belgen gewijd bij Priesterbroederschap Pius X


Onlangs werden twee Belgische seminaristen van de Priesterbroederschap Pius X (FSSPX) diaken en priester gewijd. Op zaterdag 27 juni wijdde Mgr. Alfonso de Galaretta EH Matthias Declercq uit Gent in het seminarie van Zaitzkofen tot diaken, in voorbereiding tot het priesterschap. Op maandag 29 juni werd EH Louis Bochkoltz uit Namen in Ecône priester gewijd door Mgr. Fellay, de overste van de priesterbroederschap. EH Bochkoltz draagt zondag om 10uur zijn eremis op in de St. Jozefkerk van de FSSPX in Brussel.

De FSSPX telt dit jaar ongeveer 500 priesters en meer dan 200 seminaristen in opleiding. De wijdingen komen er op een moment dat de onderhandelingen tussen de FSSPX en het Vaticaan zullen opgestart worden om tot een theologisch vergelijk en de realisatie van een geschikte canonieke status binnen de Kerk te komen. De wijdingen zorgden voor opschudding bij enkele Duitse bisschoppen. Door het ontbreken van een canonieke status binnen de Kerk zijn ze immers onwettig (maar niet ongeldig).
Het Vaticaan lijkt deze wijdingen in de praktijk echter te tolereren. De Priesterbroederschap verdedigt zich door te stellen dat de "wijdingen toegediend worden met de bedoeling de katholieke Kerk te dienen. (...) Wij willen daarmee onze eenheid met de Kerk van Rome tot uitdrukking brengen. (...) De pasgewijde priesters erkennen zoals alle leden van de Priesterbroederschap Pius X het ambt van de paus en de autoriteit van de Kerk."(stellingname van P. Frey, regent van het seminarie).

1 opmerking:

  1. Het geloof is in de eerste plaats een manier van leven, die ons wordt opgedrongen door de Kerk in kwestie. Het is niet omdat iemand duizend jaar geleden gezecht heeft hoe we moeten leven, dat we daarom ook geen vernieuwingen meer mogen toelaten, in het leven van vandaag. De wereld is een lange rij veranderingen. Christus heeft ook joodse geloof veranderd in zijn eigen geloof.
    Het geloof is ook een machtspositie. Wie de Kerk tegen heeft kan het vaak wel vergeten, in wat hij ook wenst te ondernemen. Daarom is in de jaren '60 een groot protest gekomen tegen de Rooms Katholieke Kerk en al haar dictatoriale trekken. Vele priesters en seminaristen werden vermoord om de Kerk op haar kniëen te krijgen. Uiteindelijk heeft de kerk gekozen voor de vrijheid van de mensen en haar dictatuur fel ingekrompen. Als U vandaag de dag beweerd aan belangstelling te groeien, kan ik u zeggen dat wij in onze parochie al maatregelen hebben genomen om die trend te breken, en zoveel kosten gedaan aan het moderne altaar en zijn omgeving, dat het financieel onmogelijk zou zijn om dit zomaar ter zijde te schuiven en de tridentijnse ritus opnieuw in te voeren. een televiesiereportage zoals vandaag in koppen op VRT televiesie, wekt de belangstelling op naar iets nieuws, maar tegelijk hoor ik deze week in het nieuws dat de getuige van Jehova ook geen nieuwe zieltjes meer kunnen winnen. Dus geloof maar niet te vlug dat u snel zult groeien want het ongeloof groeit veel sneller. De Kristenen die vandaag naar de kerk gaan, willen een ontspannen sfeer in de kerk. Het leven is al druk genoeg. Ik ben akkoord dat men zich ten allen tijde waardig moet gedragen in een kerk, maar dat kan blijkbaar op verschillende manieren geinterpreteerd worden.

    BeantwoordenVerwijderen